A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
İmana, Mani, Hususlar, Nelerdir, ,
İmana Mani Hususlar Nelerdir?

İmana Mani Hususlar Nelerdir?

1) Tekebbür: Günümüzde ateistler, "İnsan olabildiğine hür kalmalıdır. Allah"a (cc) kulluktan bahsettiğiniz zaman İnsanın hürriyetini ortadan kaldırmış olursunuz. Kime olursa olsun "kulluk" söz konusu ise orada hürriyet yok ve İnsan sömürülmüş demektir." diyorlar. İşte, böylesine bir tekebbür tabiatıyla imana manidir.

2) Bakış Zaviyesindeki İnhiraf: Bazen bakışlardaki zar kadar değişme neticede çok büyük farklılık arz eder ve İnsanı imandan dışarı çıkarır. Üstadın "niyet" ve "nazar" mevzularındaki açıklamaları bu açıdan çok önem taşır. "Niyet ve nazar, mahiyeti eşyayı tağyir eder." diyor. Niyeti inkara kilitlenmişse bir İnsanın, bakışı ve anlayışı da buna göre şekillenir.

3) Cehalet.

4) Alışkanlıklar.

Kişinin sürekli yaptığı eylemleri, onun karakteri, kanaatleri, inanç ve bağlılıkları ile bütünleşir. Ve onları terk etmek, din değiştirmek kadar zor gelir ona. Eğer bu eylemler iman ve İslâm"ın tasvip etmeyeceği ve edemeyeceği yol ve yöntemler üzerinde yivler oluşturur ise, artık bu yivlere yatak değiştirmek imkansızlaşır. Geçmiş kavimlerin inkarlarının çoğu, âbâ an ced (atalardan bu yana) edinilmiş alışkanlıkların terk edilmemesinden kaynaklanmaktaydı. Çünkü edinilmiş örf, adet ve inançlar üzerinde İnsanlarda aşılmaz dogmalar oluşmuştur. Yeni şeylerin kabulüne karşı ferdi ve sosyal isteksizlik baş göstermektedir. Bu da küfrü netice vermiştir.