A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Image Kullanarak, Basma Efektli Buton Yapmak

Image Kullanarak, Basma Efektli Buton Yapmak
Image kullanarak yaptığımız güzel görünümlü butonlara tıklama efekti vermek
Hepimiz, güzel görünümlü butonlar yapmaktan hoşlanıyoruzdur...
Fakat ben gibi image kullanarak buton yapanlar bilirlerki tıklama efekti image kullanınca oluşmuyor...
Ancak formunuza ilki butonun kendisi, ikincisi tıklanmış hâli, üçüncüsü de butonun normal
hâli olacak biçimde 3 tane image ekleyip aşağıdaki kodları kullanırsanız
image butonunuza tıklama efekti verebilirsiniz.

Private Sub Form_Load ()
image1.picture = image3.picture
image2.visible = False
image3.visible = false
End Sub

Private Sub image1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button = vbLeftButton Then
image1.Picture = image2.Picture
End If
End Sub
Private Sub image1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button = vbLeftButton Then
image1.Picture = image3.Picture
End If
End Sub

Not: .exe nin boyutunun büyümemesi için butonun standart haline picture eklemedim,
zaten tıklama anında kullanacağımız image3 ün picture ını (Form_Load olayı sırasında)
atadım. Yâni, image1 e picture yüklemedim; image2 ye butonun tıklanmış hâlini, image3 e de
butonun normal hâlini yükledim...


brush


  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri