A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
II. Abdülhamid’in Eserleri

II. Abdülhamid’in Eserleri II. Abdülhamid Dönemindeki Yenilikler

İlk defa elektriği,gazı getiren,ilk modern eczanemizi açıldı,

İlk otomobili getirildi, 5 bin km kara yolunu yapıldı,

Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yapıldı, atlı ve elektrikli tramvaylar kuruldu,

Kudüs-Yafa,Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yolları yapıldı (Haydarpaşa Tren İstasyonunu da dahil),

İstanbulun binlerce fotoğrafını çektirip,Arkeoloji müzeciliğini başlatıldı,

Chicagodaki turizm fuarına ülkemizi ilk kez sokuldu,

Kuduz aşısının bulunmasından sonra Ülkemizin ilk Kuduz Hastanesini(İst.Darül-Kelb Tedavihanesi) açıldı,

Polisiye romanların ülkemize girişini sağlandı,(14 yıl içinde basılan 4000 kitaptan sadece 200 kadarı dinle ilgili idi..)

Okullara(Hıristiyan okulları dahil) gönderdiği emirde Türkçenin iyi öğretilmesini isteyip ,Azerbaycan okullarında Türkçe yasağını kaldırıldı,Pariste İslam Külliyesi kuruldu,
Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirildi, hastaneleri ziyaret edip hastaların ihtiyaçlarını soruldu,
sarayın bahçesinde bile hastalara hizmet ettirildi !

Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanımın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri alındı

Israrla yerli kumaş giydi,Hereke bez fabrikası ve Feshaneyi kuruldu,

Ziraat Bankasını kuruldu,Ticaret,Sanayi ve Ziraat Odalarını açıldı,

Yıldız Çini fabrikası,Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikaları açıldı,

Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderildi,
Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıtıldı,

Modern matbaa makineleri Türkiye ye getirildi, ücretsiz kitap dağıtıldı, 6 bin kitabın çevrilmesi sağlandı, Beyazıt kütüphanesini kurulup 30 bin kitap bağışlandı (10 bini el yazmasıdır),

Yabancı bilim adamı ve yazarlara Nişanlar verildi,
Her yıl 30 bin saksı satın alınıp çiçek ektirildi,

Türkiyenin bir çok yerinde saat kuleleri yaptırıldı (İzmir,Dolmabahçe..),

Latin Amerika ülkeleri ile diplomasiyi başlatıldı,

Yalova Termal kaplıcalarını kurduruldu, Terkosun suları İstanbula taşıtıldı,

bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine,58 kişinin yaralanmasına neden olan Ermeni katili affedilip Avrupa da hafiyelik yapmaya gönderildi,

Doğu Türkistana gönderdilen askeri yardım ile Çinlilere karşı Türkler örgünlendirildi, Çinin göbeği Pekinde Hamidiye Üniversitesini kurduruldu,

Yeni gemiler alındı, toplar(çanakkale savaşımızdaki çoğu top),tüfekler getirtildi,

Telefon Avrupadan 5 yıl sonra ülkemize getirildi,

Kiliselere,sinagoglara yardım edildi (hatta Vatikan da kilise yapılmasına bile yardım edildi),

ABDnin Erzurumda konsolosluk açması reddedildi, İzmir limanına izinsiz girmeye kalkan ABD savaş gemisi top ateşine tutuldu,

İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdirildi,

Darülaceze yaptırıldı içine sinagog,kilise ve cami inşa edildi,
Çocuk hastanesi (Şişli Etfal Hastanesi) açıldı,

Posta ve Telgraf teşkilatını kuruldu,

Abdülhamit ve Abdülmecid (dünyanın ilk torpido atan denizaltısı) adında denizaltıları Taşkızak tersanesinde yaptırıldı,!

İlkokul zorunlu oldu (kız ve erkeklere), İlk kız okullarını açıldı,

Öğretmen yetiştirmek için okullar yapıldı (32 tane),
Kız Öğretmen Okullu açıldı (Daarül Malumat),

Cami yapılan her köyde birde ilkokul yapıldı ,okuma yazma oranının 5 kat arttı, (1900 yılında ilkokul sayısı 29.130u bulmuştu..sadece Anadolu da 14 bin ilkokul vardı)

Orta okul(Rüşdiye)sayısı 619 çıktı,Fransızca dersleri konuldu,

Lise eğitimi için İdadiler açıldı(109 tane),(İstanbul Erkek-Kabataş Lisesi..)

İstanbulda Darülfünün(Üniversite)açıldı, Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kuruldu,

Ayrıca Deniz Mühendis Okulu, Askeri Tıp Okulu(GATAnın atası), Kuleli Askeri Lisesi, Harp Okulları, Askeri Baytar Okulu, Kurmay Okulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mekteb-i Tıbbıye-i(Marmara Ünv.Tıp Fak.), Mekteb-i Hukuk, Ziraat ve Baytar Mektebi, Hendese-i Mülkiye(Yüksek mühendis okulu), Daarül Muallim-i Adliye(Yüksek Adalet Okulu), Maliye-i Mekteb-i Ali(Yüksek Ticaret Okulu), Ticaret-i Bahriye(Deniz Ticaret Okulu), Sanayi-i Nefise Mektebi(Güzel sanatlar fak.), Hamidiye Ticaret Mektebi(İktisadi ve Ticari ilimler akademisi), Aşiret Mektebi(Osmanlılık fikrini yaymak için), Bursada İpekböçekçiliği okulu, Dilsiz ve Âmâ Okulu, Bağcılık ve Aşıcılık Okulu, Orman ve Madencilik Okulu, Polis Okulu bu zamanda kuruldu,

Osmanlı topraklarında petrol araması yaptırıldı 65 yerde petrol bulundu, (bunun üzerine II. Abdülhamid Musul topraklarını şahsi parasıyla alıp sömürgecilerin eline geçmesine mani olmaya çalıştı)... • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum