A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Ignace, Kunoş
Ignace Kunoş

Ignace Kunoş

 Macar yazar ve Türkolog
1862 yılında doğdu. Türk folkloru üzerine yaptığı bir dizi çalışmayle tanındı. 1885 yılında ülkemizi ziyaret ederek, Anadolu'yu dolaştı ve derlemeler yaptı. Derlediği yüzlerce atasözü, hikaye, masal, şarkı, türkü, bilmece ve maniyi İki cilt halinde yayınladı. Türk Halk Edebiyatı'nın Batı ülkelerinde tanıtılmasında öncü oldu. 1945 yılında vefat etti.

ESERLERİ:
Türk Halk Edebiyatı, Türk Halk şarkıları, Türk Dili, Adakale Masalları adlı eserleri Batı ülkelerinde basıldı. Türkçe'ye de kazandırılan bu eserlerden Türk Masalları, İki cilt halinde basıldı.

  Ad Soyad
  Yorum