A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
İf..Else, Yapısı
İf..Else Yapısı

İf..Else Yapısı

Merhaba Arkadaşlar.

Php ( Personal Home Page ) ile if..else yapısını inceleyelim. Windows tabanlı yazılım dillerinde kullanımı ;

If kosul Then
   Yapılacak İşler
End If


bu şekilde iken Php"de Yani Linux"ta ;

if(kosul){
   Yapılacak İşler
}

İkisi Arasındaki Farklardan İlki Then(..ise) kullanılmıyor. ve kosul ( ... ) arasına yazılıyor. Yapılacak işler ise { ... } arasına yazılıyor.En sonunda da End If ile kapatma yok. Bu yapı her programlama dilinde vardır. Programa esneklik kazandırmak için kullanılır. Hemen bir örnek yapalım ;

$sayi1 = 5;
$sayi2 = 3;

if($sayi1 > $sayi2){ echo "Doğru";
 }else{
 echo "Yanlış"
 }

?>

Burada Eğer $sayi1 değişkenimiz büyük ise $sayi2"den diyoruz ekrana doğru yaz else yani değilse yanlış yaz diyoruz.Programımız esneklik kazanıyor. if yapısının genel kullanımı bu şekilde.Sonraki dökümanlarımızda bol bol örnek yaparak pekiştireceğiz.


  Ad Soyad
  Yorum