A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer

Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer

Hz. Ebûbekir (ra):
* İslâmiyet halkasına giren ilk Müslüman erkektir.

* Hz. Ebûbekir, peygamberler müstesna insanların en hayırlısıdır. (Câmiü"s-Sâğir, 44)

* "Bana Ebûbekir’den daha büyük iyilik yapan kimse yoktur. O, canı ve malıyla beni korudu. Kızını bana nikâhladı." (Câmiü"s-Sâğir, 1466)

* "Ebûbekir benim arkadaşım ve mağarada can yoldaşımdır. Ebûbekir’in kapısından başka mescide açılan bütün kapıları kapatın." (Câmiü"s-Sâğir, 44)

* "Ebûbekir benden, ben de ondanım. Ebûbekir benim dünyada ve ahirette kardeşimdir." (Câmiü"s-Sâğir, 45)

* "Kıyamet günü geldiğinde bir nidâ edici şöyle seslenir: Bu ümmetten hiç kimse amel defterini Ebûbekir ve Ömer’den önce yukarı kaldırmasın." (Câmiü"s-Sâğir, 238)


Hz. Ömer (ra):


* "ALLAH, hakkı Ömer’in diline ve kalbine yerleştirmiştir." (Câmiü"s-Sâğir, 467)

* "Hattab oğlu Ömer, Cennet ehlinin kandilidir." (Câmiü"s-Sâğir, 1205)
* "Gökte hiçbir melek yoktur ki Ömer’e saygı duymasın. Yerde hiçbir şeytan yoktur ki, Ömer’den korkmasın." (Câmiü"s-Sâğir, 1486)

* "Ömer Müslüman olunca Cebrail bana gelerek, ‘Gök ehli Ömer’in Müslüman olmasıyla sevindi’ dedi." (Câmiü"s-Sâğir, 1420)

* "Ben cinnî ve insî şeytanları Ömer’den kaçarken görüyorum." (Câmiü"s-Sâğir, 679)

* "Benden sonra doğruluk, Ömer neredeyse ordadır." (Câmiü"s-Sâğir, 1137)

* "Ömer benimledir. Ben de Ömer’leyim. Benden sonra Ömer neredeyse hak oradadır." (Câmiü"s-Sâğir, 1206)

* "Benden sonra peygamber gönderilseydi, Ömer bin Hattab gönderilirdi." (Câmiü"s-Sâğir, 1432)


Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer"in fazileti

* "Ebûbekir ve Ömer’i ben öne geçirmedim, onları ALLAH öne geçirdi." (Câmiü"s-Sâğir, 1487)

* "Baş için kulak ve göz ne ise, Ebubekir ve Ömer de benim için öyledir." (Câmiü"s-Sâğir, 44)

* "Ebûbekir ve Ömer, peygamberler hariç, gelmiş ve geçmiş bütün cennet halkının yaşlılarının efendisidir." (Câmiü"s-Sâğir, 43)

* "ALLAH beni ikisi gökte, ikisi yerde olmak üzere dört yardımcı ile destekledi. Gökte olanlar Cebrail ve Mikâil; yerde olanlar da Ebûbekir ve Ömer’dir." (Câmiü"s-Sâğir, 462)

* "Her peygamberin arkadaşları içerisinde hasları vardır. Benim Sahabilerim içerisindeki haslarım da Ebûbekir ve Ömer’dir." (Câmiü"s-Sâğir, 640)

* "Benden sonra ümmetimin en hayırlısı Ebûbekir ve Ömer’dir." (Câmiü"s-Sâğir, 973)
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum