A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Hz. Ali (r.a.) sıcak ve soğukdan etkilenmezdi

Hz. Ali (r.a.) sıcak ve soğukdan etkilenmezdi
Peygamberimizin Duasıyla Ali Sıcak ve Soğuktan Etkilenmezdi

Abdurrahman b. Ebu Leyla antalıyor : " Ali (radiyallahu anh) kışları izar ve rida ile iki hafif elbise, yazları ise içi pamuk dolu entari ve kalın giyisiler giyerdi.
Halk bana :
- Baban, Ali (radiyallahu anh) ile geceleri sohbet ediyor, ona bunun sebebini sordusan , dediler.
Ben de babama :
- Halk, Mü"minlerin Emiri"nin bir tutumunu yardırgıyorlar ? dedim.
-Neymiş o ?
-Yazın çok sıcak günlerde aldırmadan kalın giyisiler, kışın dondurucu soğuklarında ise ince elbiseler giyiyor, soğuktan çekinmiyor. Bu tutumun sebebiyle kendisinden sorman için mes"eleyi sana iletmemi istediler, dedim.
Babam da bir gün Hz. Ali"ye :
-Ey Mü"minlerin Emiri ! Bir davranışın halkın dikkatini çekmiş, diyor.
- Nedir o ?
- Soğuğa ve sıcağa alrdırmadan yazları kalın giyisiler, kışları da ince esvaplar giyerek dışarı çıkıyormuşsun.
- Eba Leyla, sen Hayber"in fethinde yanımızda değıl miydin ?- Evet, vallahi sizinle beraberdim.
Hz. Ali diyor ki :
- O gün Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) sancağı Ebu Bekir"e vererek ileri göndermişti. Ebu Bekir maiyetindekilerle birlikte yürüdü, fakat yenildiği (fethe muvaffak olamadığı) için geri döndü. Sonra Ömer"i gönderdi, o da yenilip geri döndü. Bunun üzerine Resulullah :
- " Şimdi sancağı öyle bir adama vereceğim ki o, Allah"ı ve Resulü"nü pek sever, Allah ve Resulü de onu sever. Allah fethi ona bahşedecektir, o harb alanından kaçıçı değıldir ! " buyurarak bana haber gönderip çağırttı . Huzuruna vardım. Gözlerim ağrıyordu, hiç bir şey göremiyordum. Resul-i Ekrem gözlerime tükürdü ve :
- " Allah"ım, bunu sıcaktan ve soğuktan koru. " diye dua buyurdu.
O günden beri bana sıcak ve soğuk dokunmaz "
(Ibn Ebi Şeybe, Imam Ahmed, Ibn Mace, Bezzar, Ibn Cerir, Taberani, el-Evsat"da, Hakim, Beyhaki, ed-Delail"de )
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum