A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
, Hugo, Grotius, Kimdir,
Hugo Grotius Kimdir?

Hugo Grotius Kimdir?

 
1583-1645 yılları arasında yaşamış ve doğal hukuk öğretisiyle ün kazanmış olan ünlü Hollandalı düşünürdür. 

Descartes, bilgi felsefesiyle modern düşünce açısından ne kadar önemliyse hukuk alanında da Grotius o kadar önemlidir. 

Descartes'ın bilgi alanında gerçekleştirdiği şeyi, hukuk alanında da Grotius yapmıştır. Başka bir deyişle, nasıl ki modern felsefenin kurucusu olan Descartes, kuşku yoluyla bilgiyi teolojik-skolastik temelden kurtararak özneden yola çıktıysa, aynı şekilde Grotius da hukuku, Tanrı iradesi karşısında bağımsız ve nesnel bir kurum olarak öne sürmüştür.

Hugo Grotius Hakkında Diğer Başlıklar:
 

- Hugo Grotius'un hayatı ve eserleri
- Hugo Grotius'un hukuk anlayışı
- Hugo Grotius'un devlet anlayışı
- Hugo Grotius'un siyaset felsefesi


Hazırlayan:
 Sosyolog Ömer YILDIRIM 
Kaynak: Ömer YILDIRIM'ın Kişisel Ders Notları. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" ve 2., 3., 4. Sınıf "Felsefe Tarihi" Dersleri Ders Notları (Ömer YILDIRIM); Açık Öğretim Felsefe Ders Kitabı