A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Hormonlu, Gıda
Hormonlu Gıda

Hormonlu Gıda İnsan organizması epey sayıda birimlerden kurulmuştur. Bu birimlerin ahenk içinde çalışmaları birimler arasındaki iletişime bağlıdır. Vücudumuzda başlıca 2 kontak sistemi bulunur. Bunlardan ilki ve en süratli olanı sinir sistemi ikincisi ve daha yavaş olanı da hormonlar sistemi dir. Hormonlar iç salgı bezi denilen hususi organlardan salgılanırlar. bütün iç salgı bezi belli, kendisine has, 1 veya birkaç hormon salgılar, meselâ; pankreas, insülin ve glukagon adlı 2 hormon salgılarken, troit bezi de tiroksin ve tirokalsitonin denilen hormonları salgılar.

İç salgı bezlerinde salgılanan hormonlar, salgılandıkları organda bulunan kan damarları yoluyla kan dolaşımına ve ordan da bütün vücuda yayılırlar. yalnız bütün hormonun tesir edeceği doku veya hücreler farklıdır. bütün hormonun vücûdun o anki ihtiyacı karşılayacak seviyede salgılanması gerekir.

Hayatın belli dönemlerinde hipofiz bezinin salgıladığı büyüme hormonunun belli miktarlarına gereksinim duyulur. Bu seviyenin muhtelif bozukluklara bağlantılı bi şekilde aşılması veya altında kalınması, farklı hastalık tablolarının ortaya çıkmasına niçin olur. Devlik ya cücelik rahatsızlığı, böyle 1 hormon dengesizliğinden meydana gelir. Devlik veya cücelik hastalığına yakalanan kişilerde 1 süre sonraları şeker hastalığı ortaya çıkar. Hastalığın başlangıcında cinsel dilek artmış olmakla ile zamanla bu da azalır, veya kaybolur.
İşte insanlarda bu gibi vücud dengesizliklerine sebep olan hormon bozukluğu, diğer canlı hayvanlarda da dışarıdan hormon zerki birlikte eşdeğer arızaları meydana getirebilir. İnsan; devlik hastalığı gibi hayvanda da büyüme ve irileşmeyi normalin üstünde hızlandırır. yalnız bu arada hayvan etinde, bu eti yiyenlerde birtakım hastalıklar meydana getirecek oluşumlar gelişebilir (Görsel afiyet Ansiklopedisi, üç. Baskı İstanbul 1984, I, 70, 122, 123 vd.).

Sonuç bi şekilde hormon uygulanmış 1 besin maddesi tıp, tarım ve veterinerlik bakımından incelenerek, insan vücudu sebebiyle zararlı özellikler taşıyıp taşımadıkları belirlenmelidir. 1 hayvan ya da bitkiye mücerred hormon uygulanması, bu besin maddesini yemenin meşrû olmadığını söylemek sebebiyle kafi değildir. Çünkü 1 canlının yediği pislik ya da meşrû olmayan besin, onun vücudunda hazmedilir, tüketilir ve yararlı olan özellikler alındıktan sonraları kalanı dışarı atılır. Bu prensipten devinim edilerek aşağıdaki fürû sorunlar çözüme kavuşturulmuştur. Pislik yiyen hayvan, etinden pis koku gidinceye kadar hapsedilir, koku gittikten sonraları yenilir. Bu temizlenme süresi, tavuk sebebiyle 3 gün, koyun-keçi sebebiyle dört gün, deve ve sığır sebebiyle 10 gündür. şayet 1 hayvan hem pislik, hem de temiz yiyecekler yese ve eti de kokmasa, o vakit onun eti helâldir. Domuz sütü birlikte beslenen 1 buzağı ya da kuzunun eti helâldir. Çünkü onun eti bozulmaz. Onun gıdalandığı şey de istihlâk edilmiştir. Eti yenen 1 hayvan şarap içse, eşdeğer saatte kesilse, bunun etini yemek kerâhetle ile helâl sayılmıştır (İbn Âbidîn, ReddülMuhtâr, terceme, Ahmed Davudoğlu, İstanbul, s. 322-326).

Hormonlu besin temelde meşrû 1 besin olmakla ile inceleme ve tahlil sonucunda, sırf hormon uygulaması yüzünden yiyen kimsenin vücuduna ziyan verecek 1 kalite kazandığı ortaya çıkarsa, hastalıklı hayvan ya da bozuk besin maddesi hükmünde vardır. Yani insana vereceği zararın durumuna göre, böyle 1 hayvanın etini yemek haram ya da mekruh olur. yalnız bu besin, tahlil sonucu insan vücudu sebebiyle zararlı özellikler taşımazsa helâldir.
JulesVerne

  Ad Soyad
  Yorum