A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Hindistan, Türk, Moğol, İmparatorluğu
Hindistan Türk Moğol İmparatorluğu

Hindistan Türk Moğol İmparatorluğu Hindistan"da 1526 yılında kurulmuş ve 1857 yılında son bulmuş Türk İmparatorluğu. Kurucusu, Timurun beşinci göbekten torunu olan Zahirüddin Muhammed Babur Şah   olduğu için, Babur imparatorluğu adı ile de bilinir.

Fergana emirî olan babasının ölümünden sonra Babur, Afganistan"daki savaşları ile kuvvetli bir duruma gelmeğe çalışmış, 1522 yılında yaptığı Hindistan seferi ile Pencab"ın bazı bölgelerini ülkesi sınırlarına katmıştı. Bu tarihten sonra bütün gücünü, Hindistan" da hüküm süren Ludî devletine karşı yöneltmiş, 1526 yılında Delhi Sultanı İbrahim Ludîyi yenilgiye uğratarak bu devlete son vermiş. Delhi ve Agra"yı almış ve imparatorluğu"nu kurmuştur. Bundan sonraki savaşlarında fetihlerime devam etmiş. Hindistan"ın kuzey bölgelerini devletin sınırlarına katmıştır. Babur"un torunu Ekber Şah zamanında, imparatorluk daha da genişle, miş, Kişmir, Bengale, Gücerat alınmış, bütün Hindistan ve Afganistan imparatorluğun sınırları içine katılmıştır. Ekber"in zamanı, imparatorluğun en parlak zamanlarım içine alır. Ekber" den sonra gelen Cihangir ve Şahcihan zamanlarında imparatorluk aynı kudretini korumuştur. Ancak, daha sonraları gelen hükümdarlar, imparatorluğun eski kudretini koruyamamışlar. XVII. yüzyılın sonlarından itibaren zayıflamasına yol açmışlardır. XVIII. yüzyılda İran hükümdarı Nadir Şah"ın ve bir süre sonra Afganlıların devamlı saldırıları, devleti zayıflatmış, İngilizlerin Hindistan"a yerleşmeğe başlamaları ile İmparatorluk Hindistan"daki egemenliğini kaybeder duruma gelmiştir. Sonun da, imparatorluk 1857 tarihinde tarih sahnesinden çekilmiş, Hindistan"da 1858 yılından itibaren kesin olarak İngiliz egemenliği başlamıştır.
Hindistan"daki Türk-Moğol devrinde meydana gelen çeşitli sanat eserleri, bilim kurumları, hâlâ büyüklüğünü ve üstünlüğünü devam ettiren sanat eserleri halindedir


Efsane72