A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Hayvanlarla İlgili Atasözleri ve Anlamları

Hayvanlarla İlgili Atasözleri ve Anlamları

 

Hayvanlarla ilgili atasözleri, açıklamaları, hayvanlarla ilgili güzel sözler ve açıklamalı atasözleri.

*Ata binersen Allah’ı attan inersen atı unutma
Ata bindiğin zaman insafsız olma, hayvanı çok hırpalama. Buna Allah razı olmaz. Attan indiğin zaman da onun yemini, suyunu, tımarını unutma

*Atına bakan ardına bakmaz
İyi bakılmış ata binen, düşman bana yetişecek mi diye arkasına bakmaz. İyi bakılmış at sahibine güven verir.

*At yiğidin yoldaşıdır
Türk, atı çok sever. Birçok işlerini onunla arkadaşlık ederek yapar. At Türk’ün savaşta kahramanlık ortağıdır. Yolculuğu onunla yapar, yükünü onunla taşır. Atın özellikleri yiğitle birlikte söylenir.

*Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin
Üzerinde yük bulunan at yokuş aşağı inmekte zorluk çeker. Ama üzerinde yük de olsa yokuşa çıkmaya iyi dayanır. İnsan ise inişi yorulmadan iner de yokuşu çıkarken yorulur. Bu yüzden kişi hem kendisi, hem at için kolay olan davranışı yapmalı, yani inişte inmeli, yokuşta binmelidir.

*Bir çöplükte iki horoz ötmez
Bir toplumda iki baş olmaz. Olursa aralarında anlaşmazlık çıkar, biri ötekini uzaklaştırır.

*Bir koyundan iki post çıkmaz
Bir kimseden verebileceği kadar birşey aldıktan sonra, dolambaçlı yolla aynı şeyi tekrar almaya çalışmak, boşuna emek harcamaktır.

*Bülbülü altın kafese koymuşlar “ah vatanım” demiş
Kişi, yurdu dışında ne kadar iyi bir yaşam ortamında olursa olsun yine yurdunu arar, onun özlemini çeker.

*Bülbülün çektiği dili belası
Bülbül güzel öttüğü için kafese konulmuş özgürlüğünü kaybetmiştir. Kişi bundan ibret almalı dilini tutmalıdır. Düşünülmeden söylenen sözler, yersiz konuşmalar insanın başını derde sokar.

*Canı yanan eşek attan yürük olur
Bir durumdan canı yanmış kişi, o durumun bir daha başına gelmemesi için elinden gelen çabayı harcar, başaramayacağı düşünülen işleri başarır.

*Çıngıraklı deve kaybolmaz
Varlığını gösteren kişi, eser bırakan kişi nerede olursa olsun unutulmaz

*Havlayan köpek ısırmaz
Karşısındakini bağırıp çağırmakla korkutmaya çalışan kimse, eylemli bir saldırıda bulunmaz

*Deveden büyük fil var
Hiçbir kimse görevinin büyüklüğü ve yetkisinin genişliği ile övünmemelidir. Çünkü ondan üstünü de vardır.

*Her koyun kendi bacağından asılır
Herkes kendi suçundan sorumludur

*İt ürür, kervan yürür.
Doğru yolda olanlara çatanlar, kervana ürüyen köpeğe benzerler. Bu tür karşı koymalar, yürüyüşü engellemez.

*Horoz ölür, gözü çöplükte kalır
Kişinin sevdiği şeye karşı olan hırsı ölünceye kadar sürer.

*İki tımar bir yem yerine geçer
Atı sık sık tımar etmek, yemle beslemek kadar önemlidir.

*Kanatsız kuş uçmaz
Gereken imkanlarla donanıp güçlenmeyen kişi amacına ulaşamaz

*Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış
Görgüsüz kişi, görgülü kişinin yaptığını yapmaya çalışırsa beceremez. Kendisinin doğal davranışını da yitirir, gülünç olur.

*Keçi nereye çıkarsa oğlağı da oraya çıkar
Büyüklerin tuttuğu yol küçüklere örnek olur, onlar da aynı yolu izler.

* Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar
Kişi çalışıp, kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli, çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir.

*Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür
Başkasının malı bize olduğundan daha değerli görünür. Oysa aynı şey bizde de vardır.

*Köpek sahibini ısırmaz
Kişi ne kadar aşağılık olursa olsun, kendini benimseyip koruyana kötülük etmez

*Köpeksiz sürüye kurt girer
Koruyucusuz topluma, bekçisiz ülkeye düşman saldırır.

*Leyleği kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider
Sürekli olarak bir iş üzerinde durmayan, maymun iştahlı olan kişiye kimse güvenmez

*Leyleğin ömrü laklakla geçer
İşsiz kişi bütün zamanını gevezelikle, çene çalmakla geçirir.

*Sinek küçüktür ama mide bulandırır.
Kirli şeylerle birarada bulunanalar, ne kadar ufak olursa olsun ve ne kadar zararsız görünürse görünsün, içimiz almaz.

*Yavuz at yemini arttırır.
Görevini başarı işle yürüten kişi, bunun karşılığını görür. Gücü artan kişi de görevini daha büyük bir çabayla yapar

*Yuvayı yapan dişi kuştur
Bir evin yönetim, geçim düzenini ve ailesinin mutluluk içinde yaşamasını kadın sağlar

*Yumurtlayan tavuk bağırgan olur.
Çalışan ve verimli kişi, kendini göstermek ve yaptığını herkese duyurmak için sesini yükseltir.

*Yılanın başı küçükken ezilir
Büyüyeceği belli olan her tehlike, daha başta önlenmeli, düşman güçlenip, zarar verecek duruma gelmeden ezilmelidir.

*Yalnız öküz çifte koşmaz
İki kişi ile yapılması gereken bir işi tek kişi ile yapmaya kalkışmak doğru değildir.

*Talı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Tatlı dil, güzel söz azgın düşmanı bile yola getirir.

Hayvanlarla İlgili Güzel Sözler:

-Hayvanları sevmeyen, insanları da sevmez
-Hayvanlar sevildiğini bilir
-Hayvanlar en uysal dostlarımızdır
-Hayvanlara acımayan, insanlara da acımaz
-Hayvanlarla dost olmak üzüntüleri dağıtır

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri