A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Yazı

Hayvanları Koruma Günü İle İlgili Yazı

 

Hayvanları Koruma Günü ne zaman ve neden kutlanır? Hayvanları Koruma Gününün amacı, hakkında bilgi.


1822 yılında İngiltere’de toplanan hayvanları sevenler, Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular. 1908 yılında da aynı adlı dernek yurdumuzda kuruldu.

Bu derneğin amacı; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını sağlamak, hayvanların daha iyi şartlar içinde bakılmalarını beslenme gerçekleştirmektir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulan Hayvanları Koruma Dernekleri Hollanda Lahey’de toplandılar. Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu kurdular. 1931 yılında toplanan bu federasyon, 4 Ekim gününü HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ olarak ilân edip, bütün dünya ülkelerine bildirdiler.

Yurdumuzda Hayvanları Koruma Derneği 1955 yılında kuruldu.

4 Ekim, Milletlerarası Hayvanlan Koruma günüdür. Bu gün, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde aynı zamanda kutlanır.

Yurdumuzun ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, 4 Ekim günü Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanır. Ayrıca radyo, televizyon ve gazetelerde Hayvanları Koruma Gününe ait çeşitli yayınlar yapılır.

Hayvanları Koruma Günü’nün asıl amacı. insanlarda hayvan sevgisini geliştirmek ve bu sevginin devamlılığını sağlamaktır.

Hayvan sevgisi, insanları birbirine daha çok yaklaştırır. Yardımlaşma duygusunu geliştirir. Tabiatı sevmeyi ve korumayı öğretir. Bu güzel duygu ve davranışlar, mutluluğumuzu arttırır.

İnsansız bir dünya düşünemediğimiz gibi, hayvanları olmayan bir dünya da düşünemeyiz. Tabiatın canlı varlıkları olan insanlar, hayvanlar ve bitkiler, hayatlarını devam ettirmek için birbirlerine bağlıdır ve birbirlerine muhtaçtır.

Her canlı bakılmak, sevilmek, beslenmek ve korunmak ister. Canlıların en üstün yaratığı olan biz insanları, diğer canlılardan ayıran en büyük fark düşünme yeteneğidir. İnsan, zekası ile tabiatın bütün varlıklarına egemen olmuştur. Sağlıklı ve mutlu yaşamak için onlardan faydalanma yollarını bulmuş ve geliştirmiştir. Böylece canlılar arasında ilişkiler doğmuştur. Canlılar arasında en belirgin ve önemli ilişki insan hayvan ilişkisidir.

Hayvanlar tabiatın süsü ve zenginlik kaynağıdır. Tabiatın güzelliğini ve zenginliğini gören, duyan, bilinçli bir şekilde faydalanan insandır.

İnsanlar beslenmede, giyinmede, korunmada, eğlencede, avlanmada, haberleşmede özetle hayatında hayvanlardan faydalanmışlardır. Bu hayvanların bakımını, beslenmesini, korunmasını ve çoğalmasını vazgeçilmez görev bilmiştir. Onlara daima sevgi ve şefkatle yaklaşmış dostluklar kurmuştur. Yabani hayvanların da korunmasına büyük önem vermiş ve onlardan en iyi şekilde yararlanmıştır.

En büyük yardımcımız olan hayvanların bizlere sağladığı faydalar sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan en önemlilerini açıklamaya çalışalım.

Hayvanlardan Sağladığımız Faydalar:

1- Et, süt, yumurta, bal gibi temel besin maddelerimizi hayvanlardan sağlarız.
2- Giyeceklerimizin çoğunu hayvanların yününden, tiftiğinden, kılından, derisinden elde ederiz. Yünlü ve ipekli kumaşlar, eldivenle, kaşkol ve boyun atkıları önemli giyeceklerimizdendir.
3- Halı, kilim, battaniye, heybe, torba, bıçak sapları gibi önemli eşya ve araçlar hayvanlardan elde edilir.
4- Bağda, bahçede, tarlada, taşımacılıkta hayvanların gücünden yararlanırız.
5- Görmeyenlere yol göstermekte, avcılıkta, haberleşmede, emniyet kuruluşlarında hayvanların özel yeteneklerinden yararlanırız.
6- Sirklerde, akvaryumlarda ve çeşitli gösterilerde eğlenmek ve dinlenmek için hayvanlardan yararlanırız.
7- Evlerimizi, sürülerimizi beklemede ve korumada, farelerin yararlanmasında kedi köpeklerden yararlanırız.
8- İnsanların sağlığı için gerekli olan aşı ve serumların denenmesinde, bulunmasında, elde edilmesinde, bilimsel ve teknik çalışmalarda hayvanlardan faydalanırız.
9- Çiçekli bitkilerin döllenmesi ile çoğalmasında da hayvanların önemi büyüktür. Özellikle çiçekten çiçeğe koşan kelebek ve arıları unutmamak gerekir.
10- Evimizde beslediğimiz hayvanların dostluğundan, arkadaşlığından, güzel görünüm ve seslerinden faydalanırız.
11- Doğaya canlılık katan, güzelliğini sağlayanlar da hayvanlardır.
12- Bize büyük faydalar sağlayan hayvanları bakmak, korumak ve sevmek başta gelen görevlerimizdendir.

Hayvanların Bakımı Korunması ve Sevgisi

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri