A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
HAVADA BULUT YOK BU NE DUMANDIR

HAVADA BULUT YOK BU NE DUMANDIR

 

HAVADA BULUT YOK BU NE DUMANDIR
(YEMEN TÜRKÜSÜ)

Yöre : Elazığ
Kaynak : Hafız Osman Öge / Sadi Günel / Ferruh Arsunar
Derleyenler : Elazığ Halkevi 1936 / İ.Sunguroğlu/ F.Memişoğlu /Ş.Taşbilek
Makam : Hüseyni
Usûl : 10/8-Curcuna

Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne şivandır
Şu Yemen elleri ne de yamandır
Ano Yemen'dir, gülü çimendir, giden gelmiyor, acep nedendir
Burası Huş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir

Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasına acep nesi var
Bir çift kundurası bir de fesi var
Eli Yemen'dir, gülü çimendir, giden gelmiyor, acep nedendir
Burası Huş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir

Kışlanın önünde sıra söğütler
Zabıtlar oturmuş (Yüzbaşı binbaşı) asker öğütler
Yemen'e gidenler babayiğitler

Kışlanın önünde bir sürü kazlar
Yüreğim yanıyor ciğerim sızlar
Yemen'e gidene ağlıyor kızlar

Kışlanın önünü duman bağladı
Analar babalar yürek dağladı
Yemen'e gidene herkes ağladı

Kışlanın önünde bir binek taşı
Çekin kıratımı binsin binbaşı
Sefere gidenler çavuş onbaşı

Kışlanın önünde bir kırık testi
Askerin üstüne sam yeli esti
Yavuklu güzeller ümidi kesti (Yavuklu: Sözlü,nişanlı)

Not: Huş (veya Muş) ; Yemen'in başkenti Sane ile Taiz şehirleri arasında Osmanlı askerinin savaştığı, içinde kale de bulunan bir bölgedir.

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri