A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
hava, kirliliğinin, nedenleri, ve, çözüm, yolları
hava kirliliğinin nedenleri ve çözüm yolları

hava kirliliğinin nedenleri ve çözüm yolları

Hava Kirliliğinin Nedenleri Ve Sonuçları

Hava Kirliliğinin Nedenleri 

• Sanayi kuruluşları: Çeşitli kirletici gaz ve maddeleri bacaları aracılığı ile havaya yaymaktadır.

• Termik santraller: yüksek oranda Kükürtdioksit emisyonları nedeniyle çevreye ciddi zararlar vermektedir. Ülkemizde bitki örtüsü tarımsal üretim ve ormanlarda kayıplara neden olmuştur.

• Yakma tesisleri: evsel ve endüstriyel çeşitli atıkların yakılması sonucu oluşan emisyonlar atmosfere yayılmakta ve canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir.

• Konut ve işyerleri: ısıtılması için kullanılan yakıtların yanması sonucu oluşan gazların bacalardan atmosfere yayılması

• Taşıt araçları: tüm motorlu taşıtların kullandıkları yakıtın yanması ve egzozdan havaya verilmesi

• Orman ve bitki örtüsünün yanması

• Yanardağlar

• Maden ocakları

Hava Kirliliğinin Sonuçları

• Asit yağmrlarının oluşması (Bulutlardan yere inen yağmur havada asılı halde duran kirleticileri bünyesinde tutarak yere indirir.havada bulunan asit içerikli gaz kirleticiler sonucu yağmur asidik özelliği artar ve doğal bitki örtüsü,tarımsal üretim,çayırlar üzerinde tahrip edici etki yapar )
• Göz, saç, deri üzerinde olumsuz etkiler.

• Solunum yetersizliği, astım, bronşit, halsizlik, iştahsızlık, en tehlikelisi kanser gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması

• Et, süt ve yumurtasından yaralandığımız hayvanların kirlenmeden etkilenmesi onların ürünlerini yiyerek beslenen insanlara dolaylı olarak yönelmektedi

• Orman ölümleri

• Binaların dış cephelerinin kararmasına ve aşınmasına neden olur 

  Ad Soyad
  Yorum