A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Halkla, İlişkilerin, Başına, Gelenler
Halkla İlişkilerin Başına Gelenler

Halkla İlişkilerin Başına Gelenler Merhabalar,

Gelin kültürdeki değişimin zavallı halkla ilişkilerin başına ne getirdiklerine bakalım. Özellikle zavallı halkla ilişkilerciler demiyorum. Çünkü maalesef şuursuz bir şekilde Halkla İlişkiler sektörü çalışanları bugüne kadar ki genel çalışma renkleriyle hem kendilerini hem de sektörün  kendisini ve  itibarını tartışılır bir konuma getirmişlerdir.  

Piyasanın, özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının her adımını isimlendirebildiği ve kategorize edebildiği günümüzde, işletmelerin halkla ilişkiler faaliyetlerinin bu fotoğraftaki yeri her zamankinden çok daha belirgin bir büyüklüktedir.

Diğer yandan H.İ. çalışanları, 21.yy´ın ilk çeyreğinin  henüz dörtte birine ulaşmadan bile siyasi hegemonik dünyanın insanlığa hangi bedelleri ödettiğini diğerlerinden çok daha önce görmek ve okuyabilmek durumundadır. Bununla beraber hiçbir izan sahibi, Halkla İlişkilerin siyasi ve kültürel hayatı etkileyemediğini veya etkilenmediğini söyleyemez. Örneğin çevremdeki  bir kuruluş bugün kuruluş yıldönümü toplantısına tüm etkin siyasi parti temsilciliklerini davet ederken iktidar partisi temsilcilerini davet etmedi. Bunun siyasi bir tavır olmadığını söyleyebilir miyiz? Bence hayır. Tamamen siyasidir ve bu müessesedeki Halkla İlişkiler çalışanının uygulaması istenen davranışıdır. Bu örneğin tam tersi de yine herkesçe malum, söz konusu olabilmektedir.
Yine modernite vurgusu halkla ilşkiler çalışmalarında göze çarpan kritik uygulama etkenlerindendir. İletişim Fakülteleri Halkla İlişkiler elemanlarını yetiştirirken onlara "Aydın İnsan "ın ne demek olduğunu ders olarak okutmaktadırlar. "Aydın" kavramı bizim tarihimizde, içinde yaşadığı toplumla barışık ve onun değerlerine saygı duyan ve bu değerleri olumlu anlamda değiştiren ve geliştiren insan olarak karşımıza çıkar. (Marjinal tutumları gözardı edersek) Ancak Halkla İlişkiler bu konuyla ilgili sınavını verirken epeyce zorlanmıştır. (Bu sitedeki bazı tartışmalardan da hâlâ zorlandığını görmekteyiz) Birtakım Sevgili Halkla İlişkilerciler bu güne değin ortaya koydukları uygulamalarla bu mesleği "mini etekli" sözüyle beraber anılır hale getirmişlerdir.
Maalesef asıl görevi olumlu imaj oluşturmak olan meslektaşlarımız mesleğin itibarını bizim toplumumuzun çok hoş karşılamadığı bir noktaya getirirp oturtmuşlardır. Ne bizim toplumumuzun en önemli değerlerinden biri olan ,güzel insani ilişkiler,yani toplum olarak halkla ilişkilerimiz ne de bu mesleği kendisine meslek edinmiş bu ülke insanları bu tür yakıştırmaları hak etmemektedirler. Yaşadığımız coğrafya itibarıyla "biz" dediğimiz insanlar kültürel ve ahlaki normları çok yüksek bir toplumdur.

Hülasa hiçbirimizin mesleğimizi yanlış tanıtmaya hakkımız yoktur. İstediğimiz kadar hoşlanmasak da bize dayattırılan modernite anlayışı benimsemese de içinde yaşadığımız toplumun değerlerine karşı saygılı ve onu yücelten insanlar güruhu olmalıdır Halkla İlişkilerciler.

Kokteyllerden, külüplerden, konserlerden başka da değerlerimiz olduğunu görmenin zamanı gelmiştir arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin.

İlyas kavcan
JulesVerne
  Ad Soyad
  Yorum