A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Halkla İlişkiler Uzmanında Bulunması Gereken Özellikler

Halkla İlişkiler Uzmanında Bulunması Gereken Özellikler

Halkla İlişkiler Uzmanlığı kolay bir meslek değildir. Zor ve stres yaratan bir iştir. Özellikle Genel Müdüre danışmanlık şeklinde hizmet veriyorsa emir verme ve ödüllendirme yetkisi yoktur. Halkla İlişkiler Uzmanı ancak kişisel gücünü, ikna yeteneğini ve saygınlığını kullanarak etki yaratabilir. Bu uzmanlar, yetkilerinin çok sınırlı olması nedeniyle çoğu kez iş stresiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Halkla İlişkiler bir olay yaratmaktadır. Gerçekte bir olay yaratmak demek hedef kitle üzerinde etki yaratacak bilgi depolamasına gitmek demektir. Bir başka anlatımla olay  yaratmak, bir olayı patlatmak demektir. Kuşkusuz burada Halkla ilişkiler Teknisyenlerine sorunu belirlemek ve maksi mal bir patlama yaratacak ideal bir olay tipini bulmak açısından önemli sorumluluklar düşmektedir.

Halkla İlişkiler alanında çalışan sorumlu ve uzman personelin başarılı olabilmesi için çok yönlü nitelik ve yeteneklere sahip olması gerekir. Bu nitelikler kısaca şöyle sıralanabilir:

· Halkla İlişkiler Uzmanı, insan ve toplum psikolojisi, sosyolojisi, ekonomi, işletmecilik, hukuk ve genel kültür konularında bilgi sahibi olmalı,

· Etkili yazma, etkili konuşma ve etkili dinleme konularında yetenekli olmalı,

· Yayın ve raporlama konusunda bilgili olmalı,

· Basın, yayın, halkla ilişkiler konusunda bir yüksek okuldan mezun olmalı,

· Gazetecilik konusunda deneyimli olmalı,

· Yaratıcı, araştırıcı ve yenilikçi bir kişiliğe sahip olmalı,

· Zor olmasına karşın işini sevmeli, karışık sorunlara karşı soğukkanlı, hoş görülü ve sabırlı olmalı,

· Önce kendisine sonra başkalarına güvenmeli,

· Halkla İlişkiler uzmanı en az bir yabancı dil bilmeli,

· Karşı tarafı inanç ve ilgi sağlayacak bir dış görünüşe sahip olmalı, temiz ve düzgün giyinmeli,

· Hepsinden önemlisi sevecen, sıcak bir davranış  ve güler yüze sahip olmalıdır.

Halkla İlişkiler Uzmanlarında bulunması gereken bu nitelik ve özellikleri daha da saymak olasıdır. Ancak bunların hepsini teke kişi üzerine de bulmak kolay değildir. Bu özelilikler, ideal bir halkla İlişkiler Uzmanını tanımlar. Önemli olan bu özelliklerin çoğunu üzerinde taşıyan uzman kişiler bulmak ya da yetiştirmektir.
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum