A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Halkla İlişkiler Biriminin Genel Organizasyon İçindeki Yeri

Halkla İlişkiler Biriminin Genel Organizasyon İçindeki Yeri

Daha öncede belirlendiği gibi Halkla İlişkiler sorumluluğu sadece halkla ilişkiler birimlerinde çalışan uzman ve yetkili kişilerin üstüne yüklenemez. Bir işletmenin genel müdüründen işçisine ve memuruna kadar herkesin halkla ilişkiler sorumluluğu vardır. Belirli bir boyuta ulaşmış her firmada Halkla İlişkileri plânlı ve bilinçli biçimde yürüten bir ünitenin bulunması gerekir. Firmalar kendi amaç, eylem alanı , izlenen politika, çalışanların sayısı ve firmanın büyüklüğüne bağlı olarak Halkla İlişkiler konusunda değişik biçimde örgütlenmeye gidebilir.

Küçük işletmeler dar bir pazar alanı içinde çalıştıklarından müşteri ve çevreyle ilişkilerde zorluk çekmezler. İşletmenin sahibi halkla ilişkiler sorumluluğunu bizzat yüklenir, çevreyi yakından tanır, yerel kuruluşlarla olan ilişkileri, ayarıca komşular ve tüketicilerle ilişkileri bizzat kendisi yürütür.

Orta büyüklükteki bir işletmede Halkla İlişkiler uğraşıları giderek daha yoğunlaştığından bu işleri yürütmek üzere firma organizasyonu içinde pazarlama ya da personel müdürlüğüne bağlı bir iki Halkla İlişkiler Uzmanının çalıştırıldığı görülür. Bu ünite bazen bir şeflik şekline dönüşebilir. Bazı işletmeler ise, kendi bünyesi içinde bir Halkla İlişkiler örgütlenmesine gitmek yerine reklam ajansı gibi piyasada çalışan halkla ilişkiler bürolarından biriyle anlaşır ve o büronun danışmanlığında işlerini yürütürler.

Büyük işletmelere gelince, Batı Avrupa ülkelerinde ve giderek Türk firmalarında bağımsız halkla İlişkiler Bölümünün genel organizasyon yapısı içinde yer aldığı  görülür. Ancak Halkla ilişkiler diğer bölümlerle çok sıkı bir ilişki içinde bulunması gerekir.

Bir Halkla İlişkiler Bölümünün yapması gereken işler özet olarak şöyle sayılabilir:1

*  Hedef kitleye ilişkin bilgi toplamak,

*  Plan ve program hazırlamak,

*  Bütçe hazırlamak,

*  Ortaklara şirkete ilişkin bilgi vermek,

*  İşletmenin ilişki içinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara yazışma ve duyuru  

hazırlamak,

*  Basın bülteni hazırlamak,

*  Tanıtıcı el kitapçığı , broşür ve işletme gazetesi çıkarmak,

*  İşletmeyi gezmek isteyenlere yardımcı olmak,

*  Tüketici ve meslek birlikleriyle ilişki kurmak,

*  Özel gün, sergi, toplantı , seminer ve konferanslar düzenlemek,

*  Üst yöneticilere Halkla İlişkiler Politikasını oluşturucu önerilerde bulunmak.

Bazı büyük işletmelerde Halkla İlişkiler Bölümünün dışında ayrıca bir Halkla İlişkiler Kurulu oluşturulur. Genel Müdür veya yardımcılarından birinin başkanlığında bölüm müdürleri yılda en az iki kez bir araya gelerek Halkla İlişkiler Politikası ve temel ilkeleri konusunda çalışmaları gözden geçirir. Hazırlanan yıllık Halkla İlişkiler Plânı ve Bütçesini onaylarlar. Bundan sonra stratejik kararlar doğrultusunda Halkla İlişkiler Bölümü devreye girer ve kampanyayı en etkin ve bilinçli bir şekilde uygulamaya sokması gerekir.

Büyük işletmelerin bazılarında Halkla İlişkiler Bölümü kurulmaz. Fakat bu görevi yürütmek için doğrudan doğruya genel müdürü bağlı Halkla İlişkiler Danışmanı görevlendirilebilir. Bu tür yapılanma bir örgüt şemasında izlenebilir.

Bir Halkla İlişkiler departmanında görev yapabilecek kişiler şöyle sıralanabilir:3

· Redaktör:  Gereksinmeler ve gelenekler göz önüne alınarak magazin, televizyon ve radyo için metin hazırlar.

· Konuşmacı:   Konferans ve toplantılar hazırlar. Konuşmacının niteliği gazeteci ve yazarlardan farklıdır.

· Yazar:   Broşür, plaket, bülten gibi iç ve dış bilgileri yazıya döken kişidir.

· Yönetmen: Halkla İlişkiler alanında kullanılacak araçların gerçekleştirilmesinden sorumludur. Tıpkı bir reklam stüdyo şefi gibi maketlerin eskizini yapar, mizanpaj, fotoğraf ve dekarasyon çalışmalarını denetler.

· Gösteri Organizatörü:   Halkla İlişkiler alanında yapılması gereken çalışmaların yaratıcısı değil, fakat akışı, ayrıntıları gibi düzenlemeleri yüklenir.

Danışmanlar:   Bunlar her programın düşüncesini üretir, konuları, araçları ve gerekli bütçeyi belirler.
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum