A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Halkla, İlişkiler, “İmajı, Kâr’, a, Dönüştüren, Tılsım”
Halkla İlişkiler “İmajı Kâr’ a Dönüştüren Tılsım”

Halkla İlişkiler “İmajı Kâr’ a Dönüştüren Tılsım”

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı, Galatasaray ve Kültür Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora hocası Prof. Filiz Balta Peltekoğlu, halkla ilişkiler konusundaki sorulara verdiği yanıtlar;

Halkla ilişkiler nedir?
Çok kısa ve kapsamlı bir tanımla halkla ilişkiler, stratejik iletişim yöntemidir. İster eleştirin, isterseniz de göklere çıkarın; halkla ilişkiler, reklam gibi iletişim disiplinlerinin olmadığı bir dünya düşlemek çok zor. Yoğun rekabet ve gelişen iletişim teknolojileri, iletişim yönetimini kaçınılmaz kılıyor. Bu arada, halkla ilişkilerin sınırlan da giderek genişliyor. Kurumun kendisini tanımlaması, kurumsal kimlik, hedef kitlenin kurumu algılayış biçimi, imaj, güven duyulan ve saygın kurumu tanımlayan kurumsal itibar, zor anların iletişim yönetimi, kriz iletişimi gibi konular, halkla ilişkilerin sınırlarını tanımlıyor.
Halkla ilişkiler neden önemlidir?
Halkla ilişkiler, kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzerine yapılanır. Halkla ilişkiler, bir yandan benzer ürün ve markaların birbirinden farklılaşmasına katkıda bulunurken diğer taraftan kurumun toplumsal duyarlılığını kanıtlamasına katkıda bulunur. Şiryandan kurum içi iletişimi sağlarken, diğer taraftan kuruma itibar kazandırır. Çünkü kurumun tüm hedef kitleleriyle olan stratejik iletişim yöntemidir.
Başarılı halkla ilişkiler nedir?
Başarılı halkla ilişkiler, kurumsal kültür, kurumsal davranış ve kurum kimliğini tanımlayan, bunu istenen imaj ve itibara dönüştüren iletişim stratejisidir. Ancak iletişimin gücünden yararlanırken toplumsal çıkarları gözeten halkla ilişkiler anlayışının başarısından söz etmek gereği duyuyorum.
Halkla ilişkilerin tüketici üzerindeki etkisi nedir?
Kurumun itibarlı, bilinen, farkına varılan bir kurum olması, zihinlerde olumlu resimler oluşturması, iç iletişimi sağlaması gibi işlevler üstlenen halkla ilişkiler, bunların sonucunda, işletmelerin olumlu fotoğrafını kâra dönüştüren misyonu da başarıyla yerine getirir. Tabii ki bir sponsorluk ya da bir etkinlik sonucu da olsa çoğu zaman tüketicinin haber formunda karşısına çıkan halkla ilişkiler, ikna gücü yüksek bir iletişim biçimidir.
Altın ve mücevher sektöründe halkla ilişkilerin önemi nedir?
Her sektörde olduğu gibi altın ve mücevher sektöründe de markalaşma eğilimi yükselen değer haline geldi. Marka farkındalığı yaratmak, marka itibarını sağlamak için halkla ilişkiler araç ve yöntemlerinden yararlanılmalı. Zaten markalaşma süreciyle birlikte mücevher markaları ve çeşitli sponsorluklar ekranların vazgeçilmezleri haline geldi. Yine TV’de yarışma ödülleri olarak markaların isimleri anılmaya başlandı.
Tanıtım konusunda sektör mensupları, doğru görsel ve yazılı medyayı kullanıyor mu sizce?
Zaman zaman insert’lere rastlıyorum. Sponsorluklar, özellikle gözde TV program sponsorlukları, kimi zaman da sektöre/markaya ait haberler dikkatimi çekiyor. Ancak bu çabalar, genellikle bütün bir stratejinin bir parçası olmaktan çok farkındalık yaratma işlevini yerine getirir izlenimi veriyor. Ancak Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanan "Gold News"un önemli bir iletişim kanalı olduğu kanısındayım. "Gold News", gerek iç gerekse dış pazarda Türkiye Kuyumculuk Sektörü’nün sesi olabilecek nitelikte bir yayın organı olarak değerlendirilmeli.
Halkla ilişkiler konusunda Türk kuyumcularına ne önerir¬siniz?
Türk kuyumcuları, pazarı iyi tanımladıktan sonra bir iletişim stratejisi geliştirmeli. "Mücevher bir yatırım aracı mıdır, statü sembolü müdür, estetik anlayışın bir göstergesi midir?" soruları farklı hedef kitleler açısından yanıtlanmalı, bu doğrultuda marka stratejisi oluşturularak marka konumlandırılmalıdır. Tabii ki bu sürecin cin olmazsa olmazı ise halkla ilişkiler ve reklamdır. Ancak günümüzün iletişim anlayışı, artık pazara girme aşamasında da halkla ilişkilerin öncü kuvvet olduğunu, reklam lansman kampanyalarının öncesinde hazırlanan ortamda çok daha etkili olacağını benimsemektedir.

Haikla ilişkilerin  10 altın kuralı
1. Halkla ilişkiler felsefesini bilen halkla ilişkiler uzmanıyla çalışmak,
2. Etik kurallara saygı duymak,
3. Toplumu ve hedef kitleyi doğru tanımlamak.
4. Araştırmaya önem vermek,
5. Stratejik planlamanın önemine inanmak,
6. Medyayı tanımak,
7. Başarının ayrıntılarda saklı olduğunu bilmek,
8. İletişim teknolojisinden yararlanmak,
9. Doğru hedefler koymak,
10. Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak.

Goldnews Dergisi, Temmuz-Ağustos 2006, Sayı 157, Sayfa 110-112


PROF.DR. FİLİZ BALTA PELTEKOĞLU’NUN OKUMA LİSTESİ
Aristotales, Politika, Remzi Kitabevi 2000
Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi 1988
Merih Zıllıoğlu İletişim Nedir, Cem Yay.1999
James e. Grunig Halkla ilişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik Tribecca 2005
Tom Reichert, Reklamcılığın Erotik Tarihi, Güncel Yayıncılık 2004
Armand Mattelart, Beyin İğfal Şebekesi, Ayrıntı Yay.1995
Armand Mattelart, İletişim Kuramları Tarihi, İletişim Yayınları 1995
Armand Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, İletişim yayınları  1996
Armand Mattelart, Reklamcılık Cep Üniversitesi 1987
Can Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri, İletişim yay. 1997
Denis Huisman, Sokrates İnternette, Güncel yayıncılık1997
John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, Ark Yayınları  1990
John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak , Ark Yayınları 1999
John Fiske, Mitler ve Mit Yapanlar, Öteki Yayınevi 2002
Slavoj Zizek, Kırılgan Temas, Metis Yayınları 2002
Slavoj Zizek, Kırılgan Mutlak  encore  2000
Slavoj Zizek, İdeolojinin Yüce Nesnesi, Metis  2002
Paul Rutherford, Yeni İkonalar, Yapı Kredi yay. 1996
Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan, İdea  1997
Neil Postman, Çocukluğun Yok oluşu, İmge Kitabevi  1995
Jean Baudrillard, Simularklar ve Simülasyon, Doğu Batı yayınları1982
Elisabeth Noelle- Neumann, Kamuoyu, Dost Kitabevi  1996
Ünsal Oskay, Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım, YKY 1998
Nurdoğan Rigel, Medya Ninnileri, Sistem yayıncılık 1993
Nurdoğan Rigel, Rüya Körleşmesi, Der Yayıları  2000
Febvre Martin, Kitabın Doğuşu , Avcıol Basımevi 2000
Zygmunt Bauman, Küreselleşme, Ayrıntı  1999
Umberto Eco, Açık yapıt, Can yayınları  2001
Noam Chomsky, Medya Denetimi, Tümzamanlaryayıncılık 1993
Alaedddin Asna, Halkla İlişkiler Temel Bilgiler, Der Yayınları 1998
Alaeddin Asna, Halkla İlişkiler, Sabah yayınları 1997
Alaeddin Asna, Önce İletişim Vardı, Derin Yayınları 2003
Alaeddin Asna, Bir PR’cinin Meslek Anıları, Media Cat 2004
Metin Kazancı, Halkal İlişkiler, Turhan yayınevi 2002
Ayla Okay, Kurum Kimliği, Media Cat 2001
Ahmet Bülent Göksel, Halkla ilişkiler, Tanık yay.1990
Ayla Okay Aydemir Okay, Halkla İlişkiler, Der yay. 2002
Billur Ülger, Halkla İlişkiler, Der Yay. 2004
Ahmet Kalender, Siyasal İletişim
Nilüfer Göle, Melez desenler, Metis 2000
Korkmaz Alemdar, İletişim ve Tarih, İmge Kitabevi 1996
İrfan Erdoğan Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram Erk 2002
Walter J.Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yay.1995
Asker Kartarı, Farklılarla Yaşamak: Kültürlerarası İletişim, Ürün yayınları 2001
J.J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi, Çan yay.1965
Nurdoğan Rigel  İleti Tasarımında Haber, Der Yay. 2000
Nüket Güz vd,  Etkili İletişim Terimleri, İnkılap Yay.2002
Giovanni Sartori, Görmenin İktidarı, İletişim Yay. 2004
Ebru Özgen, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Maviağaç Yayıncılık, 2006
Ceyda Aydede, Teorik ve Uygulamalı Halkla ilişkiler Kampanyaları, Media Cat Yayınları, 2001
Mete Çamdereli, Ana Çizgileriyle Halkla ilişkiler, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2000
Haluk Gürgen, Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, 1997
Ahmet Kalender, Siyasal İletişim, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2000

Elif EROĞLU
30 Ocak 2007 Salı
JulesVerne


  Ad Soyad
  Yorum