A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Hadis Kitaplarındaki Mucizeleri

Hadis Kitaplarındaki Mucizeleri Peygamber Efendimizin Hadis Kitaplarında Zikredilen Mucizeleri

Hadis kitaplarında Peygamberimizin (aleyhissalatu vesselâm) pek çok mucizesi rivayet edilip meşhur olmuştur. Bunlar o kadar çoktur ki, hepsini burada saymak ve anlatmak bu çalışmanın hacmini artıracağından sadece, bunlardan en çok duyulan ve en yaygın olanlarından birkaçını zikretmekle yetineceğiz. Burada Kur"ân"da zikredilenlerin dışında şunları sıralayabiliriz: Parmaklarından suyun akması, az yemeğin bereketlenip çoğalması, hasta ve yaralıların şifa bulmaları, dağların-taşların selâm ve şehadetleri, dualarının anında kabul olması.

Hissî/Maddî Mucizelerle İlgili Bir Değerlendirme

Bu başlık altında bir hususun hatırlatılmasında fayda mülâhaza ediyoruz. Gerek Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselam) gerekse diğer peygamberlerin mucizeleri, tenasüb-ü illiyet prensibine uygun olmasa da bir kısım sebepler üzerine bina edilmiştir. Meselâ, Allah Rasulü"nden sadır olan mucizelere bakacak olursak: O, bir defasında susuz kalan ordusunun su ihtiyacını gidermek için parmaklarından şakır şakır su akıtır, ancak O, böyle bir mucizeyi izhar ederken parmaklarını bir miktar suya daldırır. Bir başka defasında ise, üç yüz civarında sahabiyi doyurmak için bir-iki avuç hurmayı değerlendirir ve Allah"ın yaratmasıyla onu bereketlendirir. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz: Allah (c.c.), sebepler dairesi içinde bulunulduğu sürece sebepleri tamamen ortadan kaldırmamaktadır. O (c.c.), peygamberlerinden sadır olan mucizeleri dahi cüz"î sebepler vasıtasıyla lutfetmekte ve bununla sebeplerin ehemmiyetine dikkat çekmektedir.

Netice itibariyle Efendimiz"in (sallallahü aleyhi vesellem) konumunu aklî, mantıkî delillerle gerek zihnimizde ve gerekse hayatımızda bir kere daha belirlemek ve yerini tahkim etmek zorundayız. O"na olan iman ve teslimiyetimiz ne kadar derinse getirdiği mesajdan, nurdan istifademiz de o ölçüde olacaktır.

Şimdi sizleri Peygamber Efendimiz"i (aleyhi ekmelüttehaya) çok veciz anlatan bir şaheserle baş başa bırakıyor, bu anlatılanlar çerçevesinde Kâinatın Efendisini tanımayı, sevmeyi ve ittiba etmeyi, onun çizgisinde soluk soluğa bir hayat yaşamayı Yüce Mevla"dan niyaz ediyoruz.


  Ad Soyad
  Yorum