A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
güzel, sanat, dalları
güzel sanat dalları

güzel sanat dalları

 

Güzel Sanatlar Nedir
İnsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi, el işinden çok ,ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir.

Güzel sanatlar içine, ortaçağ bilginleri tarafindan on sanat sokulmuştur
 . bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (sözdizimi), ilmi beyan (güzel konuşma bilimi), belagat (güzel konuşma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi.fakat bunlardan çoğu, bilimler arasina girmiş ve güzel sanat olmaktan çikmiştir.

Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel sanatları, 
geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.
1 – Geleneksel Sınıflandırma:
 
Bu sınıflandırmada sanat eserlerinin seslendiği duyu organları belirleyici unsurdur.
Buna göre:
 
Görsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara “plastik sanatlar” da denilir. Resim, heykel, mimari vb.
İşitsel Sanatlar:
 Kulağa hitap eden bu sanat türleri “fone*tik sanatlar” adını alır. Müzik, edebiyat vb.
Karma Sanatlar:
 Hem görsel hem işitsel olan sanatlardır. Bunlara “ritmik sanatlar” da denir. Tiyatro, sinema, opera, operet vb.
Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organla*rına göre sınıflar.
Söz gelimi görsel sanatlar (plastik sanatlar), göze ve görme*ye dayanan sanatları; resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta toplar.
Fonetik sanatlar, 
müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme hem dehareketle ilgili olan sinema, opera gi*bi sanatları kapsamaktadır. Ancak, bu sınıflandırmanın ister is*temez dışında kalabilen bazı türler de olabilmektedir. Karikatür veya seramik gibi. Bu nedenle, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuş*tur. Bu sınıflamada söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği göz önünde bulundurulmaktadır.
2 – Çağdaş Sınıflandırma:
 
Bu yöntemde söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekni*ği göz önünde bulundurulmaktadır.
Yüzey Sanatları:
 Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır. Resim ve türleri (yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları vb.), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, süsleme vb.
Hacim Sanatları:
 Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Söz geli*mi heykel, seramik, anıtlar vb.
Mekân Sanatları:
 İç ya da dış mekânı kapsayan ya da dü*zenleyen sanat dallarıdır. Mimarî ve çevre düzenlemesi gi*bi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları bu gruba girer.
Dil Sanatları:
 Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır. Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni ve film se*naryosu vb.
Ses Sanatları:
 Müzik ve müziğin bütün türlerini kapsayan sanatlardır. Halk müzikleri, klâsik müzikler vb.
Eylem Sanatları:
 İnsan bedeniyle anlatım gücü kazanan sanatlardır. Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.
Dramatik Sanatlar: 
İnsanın bir eylemle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır. Tiyatro, opera, müzi*kal oyun, kukla gibi sahne sanatlarıyla sinema, gölge oyu*nu gibi türler bu grupta toplanabilir.


Güzel Sanatlarin Çeşitleri
 1 – edebiyat: kelimelerle yapilan bir güzel sanattir. nazim ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.
2 – resim:
 yağli, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapilan güzel sanattir. resim yapan sanatçiya ressam adi verilir.
3 – heykel:
 ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandirilan varliklari,taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. heykel yapanlara heykeltiraş adi verilir.
4 – mimarlik:
 insanlarin estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapilar yapmaktir. tarihî olmak özelliğini kazanmiş yapitlar, tapmaklar .camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. sanatçilarina mimar adi verilir.
5 – musiki:
 sesleri melodi haline getirme sanatidir. musiki, pek çok bölümlere, ayrilir. musiki bestecilerine musikişinas denir.
6 – tiyatro:
 bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafindan canlandirilarak, temsil edilmesi sanatidir. bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadir. eseri oynayan sanatçilara aktör, aktris adi verilir.
7 – dans:
 musikiye uyularak yapilan ritmik hareketlerdir. pek çok çeşitleri vardir.
bunlarin dişinda olarak, bugün, sinema ve fotoğrafçiliği da güzel sanatlar arasinda sayanlar vardir.

  Ad Soyad
  Yorum