A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Günlük, Hayatımızda, Kimya, nın, Yeri
Günlük Hayatımızda Kimya'nın Yeri

Günlük Hayatımızda Kimya'nın Yeri

 

Günlük Hayatımızda Kimya'nın Yeri


Sabun Nedir?Nasıl Temizler?

Sabun kirli ve yağlı şeyleri temizlemek üzere kullanılan maddelerdir. Sabun, yağ asitlerinin sodyum potasyum ve amonyumla meydana getirdiği tuzlardır. Yalnız, her yağ asidinin tuzuna sabun denmez. Oleik, stearik ve palmitik asitler gibi asitlerin alkali maddelerle yaptıkları tuzlara ya da reçine tuzlarına sabun denir. Bu asitlerin, öbür maddelerle yaptıkları tuzların bir kısmı, suda erimediği için sabun gibi kullanılmaz.

Sabunun, temizleme işinde, fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki görevi vardır. Suda eriyen sabun, su ile birleşerek yağ asidi ve baz meydana getirir. Yağ asidi, çok ince koloidal parçalar halinde sabun köpüğünü meydana getirir. Bu köpük adsorpsiyon özelliğinden dolayı, ufak kir parçalarını çamaşırdan ve deriden koparır, kirli sabun köpüğü halinde su ile akıp gider.

Bu sabunun fiziksel temizlenmesidir. Açığa çıkan baz ise, özellikle ılık su ile çamaşır ve derideki yağları sabun haline koyar ve temizler. Bu da “kimyasal temizleme” dir.

Antifriz nedir?

Radyatörde bulunan sıvının soğuk günlerde donmasınıve sıcak günlerde kaynamasını önleyen su ve etilen glikol karışımıdır.etilen glikol (HO CH2CH2OH) zehirli bir maddedir. Bu madde radyatörde bulunan sıvının donma derecesini düşürür, kaynama derecesini yükseltir.En düşük donma derecesi yaklaşık -53 derecedir.

Asit yağmuru nedir?

Petrol ve kömür ürünlerinin yanması sonucunda havaya karışan kükürtdioksidin atmosferde bulunan nemle birleşerek sülfürik asit oluşturarak yağmur veya kar ile birlikte yağması olayına asit yağmuru denir.Ayrıca otomobil motorlarından çıkan azotdioksit gazı da asit yağmurları için bir kaynaktır.Azotdioksit ise havanın nemi ile birleşerek nitrik asidi oluşturur.

Suyun ph'sı gerçekten 7 midir?

Aslında evet.Yani beklenen saf sudaki [H+] ve [OH-] iyonlarının derişimlerinin birbirine eşit olmasıdır.Bu nedenle de ph'sı 7 olmalıdır.Fakat saf suyun ph'sı içerisindeki CO2'nin H2CO3(karbonik asit)'e dönüşmesi nedeniyle asidiktir.Saf su kaynatıldığında ph'sı 7'ye yaklaşır.

Plastikler

Plastikler, kimyasal yönden polimerler grubuna dahildirler. Küçük molekül bireylerinin (monomerler) birbirine eklenmesi sonucu elde edilen moleküler yapıdaki bireylerin (mer) sayısına bağlı olarak gaz,sıvı ve katı halde bulunurlar.(sıvı halde bulunan boyalar,vernikler, vb malzemeler de polimer sayılır).

Plastik kelimesi isim olarak bir malzeme türünü belirtir, kalıcı şekil değiştirebilen cisim anlamına gelir. Endüstride plastik denmesinin nedeni üretimlerinin belirli bir aşamasında akıcı veya plastik kıvam almaları ve basınçla bir kalıba enjekte edilerek şekil verilebilmeleridir. Gerçekte plastikler hafif olup kolay şekillendirilir, az bir bilgi ile en karışık geometrik şekiller kolaylıkla verilebilir. Bu nedenle de çok geniş uygulama alanına sahiptirler.