A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
girişimci nedir girişimcinin özellikleri

girişimci nedir girişimcinin özellikleri

 Girişimci; Toplumun gereksinim duyduğu, Ürünleri üreterek, Hizmetleri sunarak, Ticaret yaparak, maddi-manevi kazanç sağlamayı hedefleyen ve bu doğrultuda kendi işini kurmak için harekete geçen;

İş Fikrini gerçekleştirmek için, Araştırma, Planlama, Örgütlenme, Koordinasyon çalışmaları yapan, sonuçta gerekli bilgi-beceri, işyeri, eleman, ekipman v.b. girdileri ile finansman kaynaklarını, bir araya getirerek, Kendi işini kuran KİŞİDİR.

Diğer Bir Deyişle İse ;

Girişimciliği net bir tanımın sınırları içine yerleştirmek oldukça zor. İlk kez ortaçağda kullanılan bu kelimenin ‘entreprendere’ kökünden geldiği yani ‘iş yapan’ anlamına geldiği görülüyor. Bu tanım zaman içinde değişti, gelişti ve özellikle 20. yüzyılda daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak anlamlandırılmaya başladı. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi girişimcilik sadece kişinin kendi işini kurması değil, mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması olabilir. Örneğin, yıllardır sektörde olan bir malın üretimine geçilmesi bir girişimcilik örneği değil, fakat sektördeki diğer malı farklılaştırarak sunmak bir girişimcilik.

Başarılı Bir Girişimcinin Özellikleri

Son yıllarda küçük işletmelerin yöneticileri üzerinde, bir girişimciyi oluşturan temel özelliklerin saptanması için yapılan bazı araştırmalar var. Öncelikli olarak, "kendi işine başlayan biri ile, başkası için çalışan bir kişi arasındaki temel farklar nelerdir?" gibi sorulara yanıt bulunmaya çalışılıyor. Bu çalışmalar, başarılı ve/yada başarısız, bazısı iflas eden, bazısı alanında tanınmış iş sahiplerini araştırıyor. Bunlar arasında, ancak 3 yada 4 denemeden sonra başarıyı yakalayabilmiş olanlar bile var.

Mutlaka herkes aynı özelliklere sahip olacak demek değil, ancak araştırma, kendi işini kurmaya kalkışan kişilerin paylaştıkları ortak bazı özellikler olduğunu söylüyor.

Kendi işlerini kuran ve devam ettiren kişiler siyasi parti üyesi olabilir yada din, ekonomi ve diğer konularda farklı düşünceleri olan kişiler olabilir. Onlar da herkes gibi. Fark, onların genelde daha yoğun hissetmeleri ve kendilerini daha güçlü ifade etmeleri. Bu hepsinde görülen ortak bir tavır. Eğer paranızı ve zamanınızı kendi işinizde riske edecekseniz, başaracağınıza dair güçlü duygularınız olması gerekiyor.

Bu güçlü duygular aynı zamanda bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor. Eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız, otorite konusunda karışık duygularınız olmalı. Normalde bir yöneticinin size yapılması gerekenleri söylediği bir ortamda çalışıyorsunuz, ama siz başkasının otoritesi altında çalışmak istemiyorsunuz. Böylesi bir ortamda bu tarz farklı fikirleriniz ve onlara karşı olan güçlü duygularınız sorun olabilir.

Eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız, muhtemelen sizin güçlü bir "Başarı İhtiyacı"nız var. Bu "Başarı İhtiyacı" psikologların kullanıldığı bir kelime ve testler aracılığıyla ölçülebilen bir şey. Başarıda önemli bir faktör olarak etkili rol oynadığı herkesçe kabul ediliyor. 

Kendi işini kurmayı düşünmeyen birisi sizi maceracı, kumarbaz, yada risk alıcı gibi görebilir. 

Araştırmalar, testlerde ortaya çıktığı şekliyle, kendi işini kuran kişilerin risk alma konusunda birbirlerinden çok az farklılık gösterdiklerini söylüyor. Başlangıçta mantık kendi işini kurmanın riskli olduğunu, bu yüzden buna başlamanın mantıksız olduğunu söylese de, bu tarz insanlar büyük bir inanç ile işlerine devam ederler. Bir yönetim gurusu bunu çok kısa ve basit şekliyle şöyle açıklıyor. "Bir kişi kendi işini kurduğunda ve yönetmeye başladığında, riskler görmez; sadece kontrol altına alıp kendi avantajına kullanabileceği faktörler görür." 

Bu özelliklerden bazılarını yada tümünü taşıyor olmanız sizin mutlaka başarılı olacağınız anlamına gelmiyor, sadece başarılı olmanız muhtemel anlamına geliyor. Diğer yandan dikkatli olmazsanız, bu özelliklerin bazılarındaki aşırılık size köstek de olabilir.

Girişimcinin Özellikleri:
- Riski üzerine almak,
- Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini sağlamak,
- Mal ve hizmetleri belirli bir gereksinimi karşılama amacına yönelterek dördüncü üretim faktörünü oluşturmak.

Başarılı Girişimcinin Özellikleri:
- Kabul edilebilir riskleri göze alma
- Kararlılık
- Çok yönlülük
- İş bitiricilik
- Kendine güvenirlik
- Planlı hareket etme
- İleriyi görme
- Uyumluluk
- Girişkenlik
- İkna yeteneği
- Risk alma
- Esneklik
- Üretkenlik
- Bağımsızlık
- Sorunları hızlı şekilde çözebilme
- Sosyal ve kültürel yapısı
- Hayal gücü
- Liderlik yeteneği
- Çalışkanlık
- Sorumluluk duygusu
- Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği

Değişen dünyada girişimcilerin değişmeyen özellikleri

İletişim teknolojisindeki gelişmeler, girişimcileri de astronotların uzaydan dünyayı gördükleri gibi, küçük ve bütün bir küre olarak görmeye zorluyor. Dünyanın küçük, ancak hareketli ve cıvıl cıvıl bir küre olarak algılanması, başta girimciler olmak üzere, her alanda mükemmeli arayanlara, mükemmelliği sorgulamaya götürüyor. Girişimciler için mükemmel olmanın değişmez ve her yerde aynı sonuçları veren bir formülü yok. Ancak dünyanın neresinde olursa olsun, her girişimcinin değişmez özellikleri vardır.

İşte girişimciyi başarılı kılan 32 değişmez nitelik:

1. Dürüstlük, dünyanın her yerinde bir girişimcinin en önemli ve vazgeçilmez sermayesidir.

2. Risk almasını bilmeyen bir girişimci, hiçbir zaman iş hacmini büyüterek, dünya pazarlarına açılamaz.

3. Yenilik peşinde koşmayan bir girişimci, en büyük zenginlik kaynağı verimliliği artıramaz.

4. Girişimci ordu gibi değil, orkestra gibi örgütlenmesini bilmeli ve ekip çalışmasına yatkın olmalıdır.

5. Girişimci sorunları ele alırken, kayaya değil, suya benzemeli, su gibi uyumlu, sabırlı, sinerji ve hayat kaynağı olmalıdır.

6. Girişimci güzellikte sınır olmadığını bilmeli ve yaptığı her işi güzel yapmalıdır.

7. Girişimci zamana egemen olmazsa, zaman ona egemen olur. O zamanın çırağı değil, ustası olmalıdır.

8. Savurgan girişimci savurganlığın kaynağı olur.

9. Girişimcinin dünyasında ümitsizliğe kesinlikle yer yoktur. Ümitsizliğin olduğu yerde üretim olmaz.

10. Adalet odaklı olan bir girişimcinin çalışması, adaletli yönetimin örneği olur.

11. Paylaşmasını bilmeyen girişimcinin kaynakları paylaşmasını bilenler tarafından paylaşılır.

12. Öğrenmesini öğrenen girişimci dünya standartlarında üretmesini de başarır.

13. Girişimci inceliklerin ayrıntıda olduğunu bilir. Ancak ayrıntıda boğulmaz.

14. Girişimci birlikte çalıştığı kimsenin inancını küçümsemediği gibi, kimseyi inancını değiştirmeye zorlamaz.

15. Girişimci çalışma hayatında birbirine yabancı insanları arkadaşa, arkadaşları kardeşe dönüştürmeyi başarandır.

16. Girişimci gelen günü, geçen günden daha üretken kılmasını bilendir.

17. Girişimci yerin altında da olsa mezarı güzel yapmaktan geri durmayandır.

18. Girişimci çekirdekte meyveyi, meyvede de ağacı görebilendir.

19. Girişimci olduğu gibi görünecek ve göründüğü gibi de olacak kadar şeffaf olandır.

20. Girişimci hayatın uyum ve düzenindeki şiirin coşkusunu üretime yansıtabilendir.

21. Girişimci sevdiklerini paylaşmasını öğrenendir. O kendisi için istediğini başkası için de isteyebilendir.

22. Girişimci çöküşte yükselişi görebilendir.

23. 23 Girişimci özgürlüğün olmadığı yerde, özgünlüğün olmayacağını bilir.

24. Girişimci misyonu olmayanın vizyonu olmayacağının bilincindedir.

25. Girişimci dünyadaki gelişmelere ayak uydurmada sorumluluğu başkalarına yüklemez.

26. Girişimci inisiyatif kullanmadan hiçbir zaman kaçınmaz.

27. Evrensel etik ve hukuk ilkelerine bağlılıkta girişimci en ön saftadır. Onun en büyük düşmanı ilkesizliktir.

28. O kültür ve ekonomiyi bir paranın iki yüzü gibi birbirinden ayırmaz.

29. O çözüm üretmeyenin sorun ürettiğini unutmaz.

30. Girişimci değişmeden değiştiremeyeceğini görür.

31. O zorlaştırmanın değil, kolaylaştırmanın öncüsüdür.

32. Girişimci denizi arayan nehir gibi, kusursuzluğu arar.

Girişimcilerin yukarıda sıralanan özellikleri her toplumda, her ülkede geçerli, açık, anlaşılabilir ve yalındır. Bu nitelikleri taşıyan girişimciler kendi yol haritalarını kendileri hazırlar.

 

Girişimcinin başarıya giden tek bir yol haritası yoktur.

 

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri