A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Gıda, Mühendisliği
Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği :

Gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik olarak korunması, artıklarından yeni besinler oluşturulması, hammaddelerinden çok yönlü yararlanılması, böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar. Tarım, Orman, Sağlık, Maliye ve Gümrük, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak çalışılabilir.

Gıda Mühendisliği Programının Amacı :
Gıda mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Gıda mühendisliği bölümünün dalları ve ilgilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir.
Gıda Bilimi : Gıdaların kimyası, biyokimya, enzim bilimi, gıda mikrobiyolojisi, kalite kontrolü vb. konularla ilgilidir.

Gıda Teknolojisi : Gıda mühendisliği temel işlemleri, tüm bitkisel ve hayvansal gıdaların işlenmesi ve biyoteknoloji konuları ile ilgilidir.

Gıda Mühendisliği Programında Okutulan Belli Başlı Dersler : Gıda mühendisliği bölümlerinin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında matematik, fizik, kimya ağırlıklı dersler ile birlikte ekonomi ve temel mühendislik dersleri okutulmakta, eğitim ilerledikçe gıda mühendisliği alanına özgü derslerde yoğunlaşılmaktadır. Öğrenciye ayrıca gıda sanayini tanıması, uygulama bilgileri edinmesi ve beceri kazanması amacıyla endüstride staj yaptırılmaktadır.

Gıda Mühendisliği için Gereken Nitelikler : Gıda mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip; matematik, biyoloji, fizik ve özellikle kimya ve ekonomi ile ilgili olması gerekir. Ayrıca, gıda mühendisliği temelde disiplinler arası bir yapı gösterdiğinden bu bölümü tercih eden kişilerin okumayı seven, araştırmaya yönelik çalışmalar yapabilecek, sürekli çalışmayı göze alabilecek ve yenilikleri izleyebilecek bir yapıda olmaları ve olumlu insan ilişkileri kurabilmeleri beklenir.

Gıda Mühendisliği Programının Bulunduğu Üniversite ve Fakülteleri :

ORTA DOĞU TEKNİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İSTANBUL TEKNİK KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
HACETTEPE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ANKARA ZİRAAT FAKÜLTESİ
EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ULUDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
ONSEKİZ MART MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
AKDENİZ ZİRAAT FAKÜLTESİ
GAZİANTEP MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
CELAL BAYAR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TRAKYA TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
SELÇUK ZİRAAT FAKÜLTESİ
MERSİN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇUKUROVA ZİRAAT FAKÜLTESİ
ONDOKUZ MAYIS MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ZİRAAT FAKÜLTESİ
PAMUKKALE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNÖNÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ATATÜRK ZİRAAT FAKÜLTESİ
GAZİOSMANPAŞA ZİRAAT FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ

Gıda Mühendisliği Mezunlarının Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler : Gıda mühendisliği bölümünü bitirenlere, "Gıda Mühendisi" ünvanı verilmektedir. Gıda mühendisliği esas itibariyle bir üretici mühendislik dalıdır. Gıda üretiminde ve işletmede çalışanlar, bizzat üretimi denetler ve karşılaşılan sorunların giderilmesi ile uğraşırlar; kalite kontrol dalında ise işletmeler bünyesindeki ünitelerde ara aşamalarda işlenmiş madde kontrollerini yaparlar, tüketime sunulmuş gıdaların denetimi ile ilgilenirler.

Gıda Mühendislerinin Çalışma Alanları : Gıda mühendisliği bölümü mezunları, Tarım, Orman ve Köyişleri, Sağlık, Maliye ve Gümrük; Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve özel sektörde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler. Gıda mühendisleri, özel, (et, süt vb.) konularda uzmanlaşmış gıda teknologlarından farklı olarak yukarıda belirtilen ünvanlarla kendi mühendislik alanlarının tümünü kapsayan konularda çalışabilirler. Gıda mühendisliği yeni gelişmekte olan bir alan olduğu için bu bölüm mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.  Ad Soyad
  Yorum