A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Gelir ve aylık almakta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılması

Gelir ve aylık almakta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılması

Gelir ve aylık almakta olanlar ile aile bireylerine sağlık yardımı yapılması

(06.03.1981 gün ve 2422 sayılı Kanunla değişen şekli) Hastalık sigortası hükümlerinin uygulanmasında:

Bu Kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar, a>bu Kanunun 32 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen yardımlardan,
Yukarıda sözü edilen kimselerin geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan eş, çocuk, ana ve babalar, a>bu Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen
yardımlardan,

Yararlanırlar.

a>
(08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 4447 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen ve 01.01.2000 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli) Yukarıda sözü edilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaçlar ile (A/a) bendi uyarınca sağlanan protez, araç ve gereç bedellerinin %10"u kendilerince ödenir. Ancak protez, araç ve gereç bedelleri için alınacak katkı payı ödeme tarihindeki a>25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre
sanayi kesiminde çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücret tutarını geçemez. Sağlık yardımları, her hastalık olayı için, a>34 üncü maddede yazılı sürelerle
sınırlıdır. 991 ve 2167 sayılı kanunlarla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre:

Malullük, vazife malullüğü veya emekli aylığı almakta olanlar ile bunların geçindirmekle yükümlü bulundukları eş, çocuk, ana ve babaları, Aylık almakta olan eş, ana ve babalar,

Hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum