A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Gelir Eşitsizliği ve Türkiye’de Eşitsizlik Oranları

Gelir Eşitsizliği ve Türkiye’de Eşitsizlik Oranları TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ

Türkiye’de kişisel gelir dağılımı araştırması ilk defa 1963
yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılmıştır. Bunu
yine DPT tarafından 1968 ve 1973 yıllarında yapılan çalışmalar
ile Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından 1987, 1994 ve
2002 yıllarında yapılan çalışmalar izlemiştir. Söz konusu
gelir dağılımı çalışmalarının sonuçları tabloda
gösterilmektedir.
DPTDPTDPTDİEDİEDİE
SINIFLAR196319681973198719942002


En Fakir ----->> - %204.53.03.55.24.95.3

İkinci ----->> - %208.57.08.09.68.69.8

Üçüncü ----->> - %2011.510.012.514.012.614.0

Dördüncü ---->> - %2018.520.019.521.219.120.8

En Zengin ---->> -%2057.060.056.050.054.050.1Gini Katsayısı0.550.560.510.430.490.44
1987 yılında DİE tarafından yapılan gelir dağılımı
araştırmasında nüfusun en fakir yüzde 20’si gelirin sadece
%5.2 kadarını elde ederken, nüfusun en zengin yüzde 20’si
gelirin %50.0 kadarını elde etmiştir. Bir başka ifadeyle
nüfusun en zengin yüzde yirmisi en fakir yüzde yirminin elde
ettiği gelirin 50/5.2=9.6 katı bir gelir elde etmiştir,
nüfusun en zengin %20’si pastanın yarısını almıştır.
Buna karşılık 2002 yılında yine DİE tarafından yapılan gelir
dağılım araştırmasında nüfusun en fakir ve en zengin
bölümlerinin gelirden aldıkları pay sırasıyla 5.3 ve 50.1
olmuştur; Nüfusun en zengin yüzde yirmisi en fakir yüzde
yirminin elde ettiği gelirin 1987 yılında 9.6 katı bir gelir
elde ederken, 2002 yılında 9.4 katı bir gelir elde etmiştir.
Kısacası bu yıllar arasında ciddi bir düzelme olmamıştır.
Türkiye’deki gelir dağılımı tablosu gelişmiş ülkelerdeki durum
ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki gelir eşitsizliğinin
aşırı olduğu ve dolayısıyla da mutlaka düzeltilmesi gerektiği
sonucuna ulaşılır. Zira gelişmiş ülkelerde nüfusun en fakir
yüzde yirmilik bölümü gelirin %6 - %8 kadarını alırken, en
zengin kesim gelirin %40 kadarını almaktadır. Örneğin bu
oranlar 1980’lerin sonunda 1996 yılında Almanya’da 7.0 ve
40.3, İtalya’da 6.8 ve 41.0, Japonya’da 8.7 ve 37.5,
İngiltere’de 5.8 ve 41.0’dır.


 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum