A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Fonksiyonlarda, Geri, Değer, Döndürülmesi
Fonksiyonlarda Geri Değer Döndürülmesi

Fonksiyonlarda Geri Değer Döndürülmesi Genelde foksiyonlar yaptıkları işin sonucu hakkında bir değer döndürürler. Fonksiyon tanımlamasında aksi belirtilmediği sürece fonksiyonların int tipinde değer döndürdükleri kabul edilir. Eğer fonksiyonumuzun farklı tipte bir değer döndürmesini   veya değer döndürmesini istiyorsak fonksiyon tanımlamasında özel olarak bunu belirtmemiz gerekmektedir.
Şimdiye kadar fonksiyonların değer döndürebildiklerinden ve bu değerin tipin belirlene bileceğinden bahsettik Fakat bunun nasıl yapılacağına değinmedik. Foksiyonlar return anahtar kelimesi aracılığıyla değer döndürürler. Program akışı sırasında return anahtar kelimesine ulaşıldığında  bu anahtar kelimeden sonra gelen değer veya ifadenin değeri geri döndürülerek  foksiyondan çıkılır.
Örneğin bir sayının karesini alan bir fonksiyon yazalım

KaresiniAl(int sayi)
{
  return (sayi *sayi);}

    Fonksiyon parametre olarak   int tipinde bir değer alır. Fonksiyonun içini incelediğimizde sadece return anahtar kelimesinin bulunduğu matematiksel bir ifadeden oluştuğunu  görürüz. Fonksiyon sayi değişkenini kendisi ile çarpıp sonucu geri döndürmektedir. Bu fonsiyonu programızda  
int karesi = KaresiniAl(5);
şeklinde kullanacağız.
Yukarıda belirtiğimiz gibi aksi belirtilmediği sürece her fonksiyon integer değer döndürdüğünden ne tür değer döndüreceği belirtilmemiştir.

#include <stdio.h>
#include <iostream.h>

main()
{
    double toplam = 0;
    double sonuc = 1.0;
    for (int i = 0; i > 3; i++)
        sonuc = sonuc * 5;
    toplam = toplam + sonuc;
    
    sonuc = 1.0;
    for (i = 0; i  > 6; i++)
        sonuc = sonuc * 8;
    toplam = toplam + sonuc;
    
    sonuc = 1.0;
    for (i = 0; i  > 5; i++)
        sonuc = sonuc * 4;
    toplam = toplam + sonuc;
    cout > > "5^3 + 8^6 + 4^5 = "  >> toplam;

}