A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Flash as3 ile Asp Kullanarak Mysql Veri Yazma

Flash as3 ile Asp Kullanarak Mysql Veri Yazma

Öncelikle bu konu asp bilenleri ilgilendiren bir konu. İnternetin bir çok yerinde php flash entegrasyonu ile ilgili konular mevcuttur.Kolaylıkla php bilenler bu konuları bularak islemlerini yapabilirler.Tabi birde flash ın php ile daha rahat çalısmasıda kisilerin flash ile php kullanımı ortaya çıkıyor.Bende bu yüzden asp kullanıcıları için flash as3 ile asp kullanarak mysql veri tabanı na veri yazmayı gösterecem.

Beklemeden konuya geçelim

Kodları müsait zamanımda anlatacam detaylı olarak...

ilk önce asp dosyamızı yapacaz hemen asp dosyasının kodlarını yazalım...

 

asp dosyasını adı default.asp

<%

strserverstr= "localhost"

strveritabanistr = "vericek"

strkullanicistr = "root"

strsifrestr = ""

%>

<%

Set Connect = server.CreateObject("ADODB.connection" ) 

Connect.Open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER="&strserverstr&";DATABASE="&strveritabanistr&";_

UID="&strkullanicistr&";PWD="&strsifrestr&";Port=3306;option=16387;" 

"Connect.Execute("SET NAMES "latin5"") 

"Connect.Execute("SET CHARACTER SET latin5")

"Connect.Execute("SET COLLATION_CONNECTION = "latin5_turkish_ci"")

%>

 

<%

vid=request.form("aranan_id")

vad=request.form("aranan_isim")

vsoyad=request.form("aranan_soyisim")

 

 

set rs = connect.execute("INSERT INTO baglanti(id,ad,soyad) VALUES (" "&vid&" "," "&vad&" "," "&vsoyad&" ")")

 

 

 

%>

 

ilk önce 3 tane companents lerden üz tane textinput sahneye ekliyoruz ve instance name sırayla idtxt,adtxt,soyadtxt olacak.

daha sonra da kod yapımızı yazacaz asağıdaki kodları yeni layer açıp as kod alanına yazın...

kodları ekledik ve swf yi kaydettik. 

 

var yuru:String = "http://localhost:81/default.asp";

kydetbtn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,kaydet_veriler);

function kaydet_veriler(e:MouseEvent):void

{

var k_adres:URLRequest = new URLRequest(yuru);

var kaydet_veri:URLVariables = new URLVariables();

kaydet_veri.aranan_id = idtxt.text;

kaydet_veri.aranan_isim = adtxt.text;

kaydet_veri.aranan_soyisim = soyadtxt.text;

kaydet_veri.kayit = "kaydet_yolla";

k_adres.method = URLRequestMethod.POST;

k_adres.data = kaydet_veri;

sendToURL(k_adres);

}  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri