A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Fethullah, Gülen
Fethullah Gülen

Fethullah Gülen

 

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN LİDERİDİR. FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERDİR.

Genel Bilgi;

Muhammed Fethullah Gülen (d. 27 Nisan 1941; Pasinler, Erzurum), eski imam, vaiz ve yazar. 50′yi aşkın kitabı, çeşitli dergilerde makaleleri ve birçok vaazı yayımlanmıştır. Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi bilmektedir. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın kurucuları arasındadır ve vakfın onursal başkanıdır. 1999 yılı Mart ayında 28 Şubat süreci’ndeki Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi atmosfer sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Gülen, o tarihten bu yana ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşamaktadır.

Fethullah Gülenin Dinsel Yönü;
Fethullah Gülen, İslam’ın Sünni-Hanefi görüşlerini Said Nursi’nin görüşleri ve kitapları Risale-i Nur ışığında günümüze göre tekrar yorumlayan bir İslam düşünürüdür. Bu yorum ekseninde oluşan Gülen Hareketi’nin fikrî önderidir. Eğitim ve dinlerarası diyalog konusundaki uygulama ve fikirleri nedeniyle aralarında filozof ve sosyal bilimcilerin de bulunduğu kişiler tarafından çağdaş İslam düşüncesine yön veren önemli bir düşünür olarak kabul edilmektedir.

Siyaset ve Fethullah Hoca
28 Şubat süreci devam ederken 1999 yılı Haziran ayında ulusal televizyon kanallarında yayınlanan bazı video görüntüleri Türkiye’deki, laik düzen yerine şeriata dayalı bir İslam devleti kurmak için taraftarlarını teşvik ettiği suçlamalarına neden oldu. Bunun üzerine, 22 Ağustos 2000 tarihinde aleyhinde dava açılmış, 2006 yılında bu davadan cürüm ve şiddete başvurarak teşekkül oluşturduguna dair delil olmadığından beraat etmiş, bu karar 2008 yılında Yargıtay Ceza Genel Kurulunca oybirliği ile onanmıştır.

Fethullah Gülen, 2008 yılının Haziran ayında Foreign Policy ve Prospect dergileri tarafından oluşturulan Dünya’nın ilk 100 entelektüeli listesine alınmış ve internet üzerinden gerçekleştirilen ortak anket sonucunda birinciliğe seçilmiştir. Ayrıca 2013 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterilmiştir.

fethullah 2

Eğitimi
1945′de Kur’an öğrenmeye başlayan ve kısa zamanda Kur’an’ı hatmeden Gülen, 1946 yılında ilkokula başlamıştır. Babasının 1949 yılında Alvar Köyü’ne imam olması ve ailesinin oraya taşınması nedeniyle ilkokulu bırakmak zorunda kalmış, sonradan Erzurum’da dışarıdan girdiği imtihan ile ilkokul diplomasını almıştır. Babası Ramiz Efendi’den Arapça dersler; Hasankale’de bulunan Hacı Sıtkı Efendi’den tecvid ve Kur’an dersleri alan Gülen, 1951′de hafızlığını tamamlamıştır. Gülen, 1954′de Erzurum’daki Kurşunlu Camii medresesinde Alvar İmamı Muhammed Lütfi’nin torunu Sâdi Efendi’den medrese dersi almıştır. (vezirhaber.com) İki buçuk ay içinde Emsile, Bina ve Merah’ı metin ezberleyerek okuyan ve İzhar’ı bitiren Gülen’in Kâfiye okumasına lüzum görmeyen Sâdi Efendi onu Molla Câmi’ye başlatmıştır. 1955′den 1959’da Edirne’ye gidinceye kadar Osman Bektaş’tan fıkıh ve din eğitimi almıştır.

Gençlik dönemi
Askerlik öncesi ve sonrasında Edirne Üç Şerefeli Cami’de toplam 4 yıl süre ile imamlık yaptı. Askerlik acemi eğitim dönemini Ankara Mamak ve usta erlik dönemini İskenderun’da tamamladı.

Askerlik sonrasında, 1963 yıllında, Erzurum’a giderek bir yıla yakın ailesinin yanında kaldı. Bu sırada Komünizmle Mücadele Derneği’nin 2. şubesinin Erzurum’da kuruluşunda yer almış ve Halkevlerinin Erzurum şubesi yönetimine girmiştir.

Edirne’deki görevi sırasında Dar’ul-Hadis Camii’nin imam odasında özel sohbetler başlattı. 1965’te Kırklareli’ne tayin olup burada bir yıl vaizlik yaptı. 1966′da İzmir’e merkez vaizliğine atanan Gülen, 1971 yılına kadar buradaki görevine devam etmiştir. Bu yıllarda Kestanepazarı Derneği Kur’an Kursunda yöneticilik ve gönüllü öğreticilik yapmış; 1968 yılında resmi görevlendirme ile ilk kez Hacca gitmiş; ve gezici bölge vaizi olarak da Ege Bölgesi’nin çeşitli il ve ilçelerinde vaaz ve sohbetlerde bulunmuştur.
1971-1980 dönemi

5 Mayıs 1971 tarihinde, 12 Mart döneminde askeri cuntanın isteğiyle TCK’nın 163. maddesinden tutuklandı. 7 ay tutuklu kaldıktan sonra, 5 Kasım 1971 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve 1974 yılında beraat etti. 23 Şubat 1972 tarihinde Edremit vaizliğine atandı aynı zamanda Manisa ilinde de vaizlik görevlerine devam etti.Gülen, daha sonra İzmir’in Bornova ilçesi vaizliği görevine atandı.

1975 ve 1976 yıllarında Anadolu’nun bazı şehirlerinde Kur’an ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimaî Adalet ve Nübüvvet isimli konferansları vermiştir. İlk sayısı Şubat 1979′da çıkan Sızıntı dergisinde başyazıları ve daha sonra orta sayfa yazılarını da yazmaya başladı.
1981-1990 dönemi

1980′de 12 Eylül Darbesinden sonra askeri cuntanın İzmir ve Ege Ordu Sıkıyönetim Komutanlıkları tarafından yakalanma emri yayınlandı.[21] Aynı tarihte İzmir’i terk etti. Anadolu’da çeşitli illerde dolaştı, dost ve akrabalarına sığındı. 20 Mart 1981 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki vaizlik görevinden istifa etti.

1986′da Hacca giderek hac farizasını yaptı. İlk sayısı 1 Temmuz 1988 yılında çıkan ve üç aylık periyotlarla yayın hayatına devam eden Yeni Ümit dergisinde başyazılar yazmaya başladı. 1989′da İstanbul ve İzmir’de Diyanet İşleri bünyesinden bağımsız, gönüllü olarak vaazlarına yeniden başladı. Üsküdar’daki Valide Sultan Camii’nde 13 Ocak 1989 tarihinden 16 Mart 1990 tarihine kadar (62 hafta) verdiği vaazlar, daha sonra Sonsuz Nur adıyla üç cilt halinde kitaplaştırıldı. 1992 yılına kadar gönüllü olarak vaazlarını sürdürdü.

1991-2000 dönemi

1990′lı yıllarda Turgut Özal, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Abraham Foxman, Morton Abramowitz, Papa II. John Paul gibi tanınmış din ve devlet adamları ile görüşmeler yapmış, Amerika’da hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi eski genel sekreterlerinden Kasım Gülek’in cenaze namazını vasiyeti üzerine kıldırmış ve çeşitli gazetelerde röportajları yayınlanmıştır. Mesela 1995’te Sabah’tan Nuriye Akman ve Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök’e Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, Başbakan Tansu Çiller ile görüşmesi, İslamiyet, siyaset, kadın ve eğitim konusunda röportaj vermiştir.

Bu yıllarda ayrıca Cumhuriyet Gazetesi ve Hikmet Çetinkaya’dan dava yoluyla almaya hak kazandığı 150 milyonluk tazminatları Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na bağışladı.

1999 yılı Mart ayında sağlık sorunları nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Gülen, o tarihten bu yana, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşamaktadır.

2000 ve sonrası dönemi
2000 yılında Gülen aleyhine dava açılmış ve 2008 yılında bu dava beraatle sonuçlanmıştır. Yine bu dönemde Reuters haber ajansı, New York Times gazetesi, Le Monde gazetesi, Time dergisi, The Economist dergisi, Foreign Policy dergisi gibi dünyaca saygın yayın organları ve Ukrayna, Azerbaycan, G.Afrika gibi bazı ülkelerin saygın medya kuruluşları Gülen ve Hareketi hakkında inceleme yazıları ve röportajlar yayınlamışlardır.

28 Şubat sürecinde 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ni devirmek amacıyla yasadışı terör örgütü kurmaktan Gülen aleyhine dava açılmış, bu dava önce 2000 yılı Aralık ayında çıkan af ile askıya alınmıştır. Daha sonra 2006 yılında Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişiklik sonrasında Gülen’in avukatlarının başvurusu nedeniyle yeniden görülmüş; 2008 yılında cürüm ve şiddete başvurarak teşekkül oluşturduguna dair delil olmadığından yeni terörle mücadele yasasına göre beraat etmiş ve karar Yargıtay Ceza Genel Kurulunca da oybirliği ile onanmıştır.

3 Ocak 2008 tarihinde devlet kadrolarına sızdıkları yolundaki iddialara değinen Gülen, bir insanın kendi millet fertlerini yine kendi memleketindeki bazı müesseselere girmesi için teşvik etmesine ‘sızma’ denemeyeceğini söyledi : “Teşvik edilen insanlar da o müesseseler de bu ülkeye ait. Kastedilen manadaki sızmayı belli bir dönemde Türk milletinden olmayanlar yaptılar hatta belli yere kadar geldiler. (vezirhaber.com) Belki endişelerinin altında o sızıntıların fark edilmiş olabileceği endişesi var. Bir milletin ferdi, kendi milleti için var olan müesseselere sızmaz; hakkıdır girer oraya; mülkiyeye de girer adliyeye de, istihbarata da girer hariciyeye de.

Haziran 2008′de ABD’den Foreign Policy ve İngiltere’den Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünya’nın ilk 100 entellektüeli listelerin de yer almıştır. Ayrıca 2013 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterilmiştir.

Gülen hareketi
Gülen hareketi, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren bir sivil toplum hareketidir. Hareketin okul, dershane, üniversite gibi eğitim kurumlarının yanı sıra dinler ve kültürler arası diyalog faaliyetleri ve yardım organizasyonlarını gerçekleştirdikleri çeşitli vakıf ve dernekleri ile ticari faaliyet gösteren çeşitli basın yayın kuruluşları, hastaneleri ve finans kurumları mevcuttur.

Hareket, çeşitli toplum kesimlerince Türkiye içi ve dışında, eğitime, Türk kültürünü tanıtmaya, dinlerarası diyaloğa ve fakirlikle mücadeleye yaptığı katkılardan dolayı desteklenirken başka kesimlerince de laikliğe bir tehlike olarak görülmesinin yanı sıra siyasî ve ekonomik bir güç haline geldiği söylenerek eleştirilmektedir.

fethullah 3

Hayatı
Erzurum’un Hasankale (Pasinler) ilçesi Korucuk Köyü’nde 27 Nisan 1941′de doğan Gülen’in babası Ramiz Bey cami imamı, annesi Refia Hanım ev hanımıdır. Gülen, altısı erkek, ikisi kız, sekiz kardeşin ikincisidir.
Nüfus kayıtlarına göre, 27 Nisan 1941 tarihinde, Erzurum’un Hasankale (Pasinler) ilçesi’nin Korucuk köyünde dünyaya geldi. Annesinin adı Refia Gülen, babası Ramiz Gülen’dir. Fethullah Gülen’in esas doğum tarihi 27 Nisan 1938 dir. Fethullah Gülen üçü kız, sekizi erkek olmak üzere onbir kardeştir. Kardeşlerin isimleri; Nardane (vefat) Nurhayat, Fethullah, Seyfullah, Mesih, Nidai, Nizamettin (vefat), Salih, Fazilet, Muhammet Fakrullah (vefat) ve Kutbeddin’dir. Hayatta olanların en büyüğü kız olup sekiz kardeşten Fethullah Gülen erkek kardeşlerin en büyüğüdür.

Babası, Gülen’i doğduğu yıl nüfusa kaydettirmek üzere Hasankale’ye gitmişti. Nüfus memuru, “Ben bu ismi kaydetmem” deyince babası kızarak nüfus kaydını yapmadan köye geri geldi. Bir süre sonra Ramiz Gülen köyde ihtiyar heyetine seçildi. Köy muhtarı hemen hemen bütün işleri ona devretmişti. Ramiz Bey, köy karakolunun başçavuşuyla birlikte 1942′de yeniden Hasankale’ye nüfus idaresine gitti. Bu sefer iki oğlunu kaydedecekti. Diğeri, Fethullah Gülen’den 2,5 yıl sonra dünyaya gelmiş olan kardeşi Sıbgatullah’dır.

Nüfus memuru ikisini de kaydetti. Ancak her iki kayıtta da yanlışlıklar yaptı; Fethullah Gülen’in ismini “Muhammed” olmadan, doğum tarihini de 1938 yerine 1942 olarak yazdı. Kardeşi Sıbgatullah’ı ise 1942 doğumlu ve Seyfullah ismiyle kaydetti. Böylece Fethullah Gülen, 1938 doğumlu olmasına rağmen nüfus kaydında 1942 olarak yer aldı.

Edirne’de memuriyete girişi sırasında ise mahkeme kararıyla yaşı 1 yıl büyütülünce resmi olarak doğum yılı 1941 olarak kayda geçti.

4 yaşındayken Kur’an öğrenmeye başladı ve bir süre sonra hatmetti. 1946 yılında ilkokul eğitimine, okulu olmayan bu köyde, köyün camisinin bitişiğindeki, gündüzleri çocuklara, akşamları yaşlılara okuma yazma öğreten medresede başladı ancak, 1949 yılında, imam olan babasının Alvar Köyü’ne tayininin çıkması üzerine eğitimini bırakmak zorunda kaldı. İlkokul eğitimini daha sonra Erzurum’da girdiği dışardan bitirme sınavları ile tamamladı.

1951 yılına gelindiğinde, babasından aldığı Arapça dersleri ile hafızlık çalışmalarını tamamladı. Dört yaşında başladığı Kur’an’ı 1951 yılında 10 yaşındayken hıfzederek hafızlığını tamamladı. 14 yaşına geldiğinde ilk vaazını Alvar Köyü’nde verdi. Alvar’daki ilk vaazından sonra hayatı yeni bir yöne doğru gitmeye başladı. Ertesi sene Ramazan ayında babasının ısrarı ile Erzurum dışına çıkmaya karar verdi. Ramazan boyunca Amasya, Tokat ve Sivas taraflarını dolaştı. Vaazlar etti. Erzincan ve Erzurum’a da uğradı. Bazı müftüler Fethullah Gülen’e ilgi gösterip vaaz etmesine imkan tanırken bazıları da yaşının çok küçük olduğunu ileri sürerek bu sevdadan vazgeçmesini tavsiye etti. Fethullah kararlıydı. Bir sohbet esnasında sözü dinlenir birisi, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ını okumasını tavsiye etti. Gülen, Erzurum’a dönüşte Safahat’ın yarısını ezberledi.

18 yaşına gelmeden Saidi-i Nursi Cemaati’nin üyesi oldu. 6 Ağustos 1959 tarihinde Edirne’de, Üçşerefeli Cami’nin ikinci imamı olarak göreve başladı.

10 Kasım 1961 tarihinde askere gitti. Ankara Mamak’ta askerlik görevine başladı. Acemilik dönemini burada tamamladıktan sonra dağıtım yeri İskenderun’a çıktı. Burada hastalandı ve hava değişimiyle, 4 yıl önce ayrıldığı Erzurum’a gitti. Hava değişimi sırasında Erzurum’daki camilerde vaaz verdi. Usta erlik dönemini İskenderun’da geçiren Fethullah Gülen burada vaazlar verdi. 1963 yılının Mart ayında askerliğini tamamladı.

Askerlik sonrası Erzurum’a giderek bir süre burada ailesinin yanında kaldı ve Mevlana ile ilgili bir konferans verdi. Komünizmle Mücadele Derneği’nin kuruluşunda bulundu. Halk Evi’nin kadrosuna katıldı.

Askerden sonra yaklaşık 1 sene Erzurum’da kaldı. Daha sonra yeniden Edirne’ye döndü ve 4 Temmuz 1964 günü Dar’ül Hadis camiinde Kur’an Kursu öğretmeni ve fahri imam olarak göreve başladı.

31 Temmuz 1965’te Kırklareli’ne, 11 Mart 1966’da İzmir’e atandı. Bundan ayrı olarak, Kestanepazarı Derneği Kur’an kursunda gönüllü öğreticilik ve belletmenlik yapmaya da başladı. İzmir şehri, Gülen’in fikirlerinin netleşmeye başladığı ilk yer oldu. Anlattığı konularla diğer din adamlarından farklılıklar gösterdi ve zamanla çevresinde dinleyicileri oluşmaya başladı. Eğitim, bilim, Darwinizm, ekonomi ve sosyal adalet gibi konularda, Anadolu’nun pek çok bölgesindeki camilerde, kasaba toplantılarında ve kahvehanelerde konuşmalar yaparak oluşturmaya başladığı fikirleri için taraftar topladı. İzmir’de yaptığı çalışmalarla lise ve üniversite gençliğine düşüncelerini aktarmaya çalıştı. Bu dönemde Gülen hareketinin finansal olanakları ile ilgili açılan çok sayıda soruşturma, kanıt bulunamadığı için rafa kaldırıldı.

18 Şubat 1968 tarihinde Diyanet Görevlisi olarak İlk Kez Hacca Gitti. 1969 yılında kahve sohbetlerine başladı ve Ege Bölgesi’nin çeşitli il ve ilçelerinde vaazlar verdi.

1971 yılında 12 Mart Muhtırası’ndan önce Kestanepazarı Kur’an Kursu’ndaki görevinden ayrıldı.

12 Mart 1971 muhtırası ile 3 Mayıs 1971 tarihinde tutuklandı ve hakkında dava açıldı. Yedi ay süren dava sürecinin sonunda 9 Kasım 1971 tarihinde tahliye edildi.

Tahliye olduktan sonra göreve başlamak için Diyanet’e başvurdu. Cevap gelene kadar kısa bir süre Erzurum’a gitti. Döndüğünde Salepçioğlu ve Alsancak Camilerinde vaaz vermeye başladı. Ve 23 Şubat 1972′de Edremit merkez vaizliğine tayin edildi. Burada 2 yıl görev yaptı. 29 Haziran 1974 tarihinde Manisa merkez vaizliğine tayin edildi.

1975 yılında Kur’an ve İlim, Darwinizm, Altın Nesil, İçtimaî Adalet ve Nübüvvet isimli konferanslar serisine başladı ve 1976 yılında da devam eden bu konferanslar münasebetiyle İzmir dışında Ankara, Çorum, Malatya, Diyarbakır, Konya, Antalya, Aydın gibi illeri ziyaret etti.

28 Eylül 1976 tarihinde Manisa’dan İzmir Bornova’ya Tayin Oldu. Dizi halinde bazı konuları kürsüye getirme burada da devam etti. Ayrıca haftada bir gece, soru-cevap sohbetleri yapılmaya başlandı.

26 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul’da Eminönü’nde bulunan Yeni Cami’de “Müslüman’ın öncelikle kendine ve benliğine çeki düzen vermesi” konusunda ilk vaazını verdi.

9 Eylül 1977 tarihinde İstanbul’da ikinci vaazını Sultanahmet Camii’nde verdi. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil de dinleyiciler arasındaydı.

1977 Aralık ayında görevli olarak Almanya’ya gitti ve burada; Berlin, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Münih gibi çeşitli yerlerde konuşmalar yaptı, konferanslar verdi.

1979 yılında Sızıntı Dergisi’nde Yazılar Yazmaya Başladı. İlk sayısı Şubat 1979′da çıkan Sızıntı Dergisi’nde başyazıları ve daha sonra orta sayfa yazılarını yazmaya başladı. İnsana ve yeni nesle verdiği önemden ötürü ilk başyazı ‘Bu Ağlamayı Dindirmek İçin Yavru’ adını taşıyordu.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra görevine devam edemedi ve 25 Kasım 1980 Çanakkale merkez vaizliğine tayin edildi ise de, rahatsızlığı yüzünden görevine başlayamadı. 20 Mart 1881 tarihinde din adamlığı görevinden emekli oldu. Anadolu’nun birçok şehrini dolaştı. Eski dost ve akrabalarını ziyaret etti.

12 Ocak1986 tarihinde Burdur’da tevkif edildi. Uzun bir sorgulamadan sonra İzmir’e getirildi. Arama emrinin İzmir’le de bir alâkası olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

6 Haziran1986 tarihinde Hacc’a gitti. 1 Temmuz 1988 tarihinde Yeni Ümit Dergisi’nde Başyazılara Başladı.

1988-1991 yılları arasında büyük şehirlerdeki camilerde konuşmalar yapmaya başladı. Bu çalışmaları ile Türkiye’deki İslam çevrelerinde adından sözettirmeye başladı. Bu dönemde dahil olduğu “Nur” hareketi, 1990’lı yıllarda merkez sağda yer alan siyasi partiler için ciddi bir oy potansiyeli haline geldi. Buna bağlı olarak Fethullah Gülen’in siyasi platformdaki önemi arttı.

5 Mayıs 1992’de, ABD’de prostat tedavisi gören dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı ziyaret etti.

Dinler ve azınlıklar arasındaki iletişimi arttırmak için çalışmalar yapan Gülen, 4 Nisan 1996 tarihinde Fener Rum PatriğiBartholomeos ile bir görüşme yaptı.

1997 yılında kalp rahatsızlığından dolayı ABD’ye gitti, Ohio eyaletinde başarılı bir anjiyo geçirdi.

Dinler arası diyalog çalışmalarına, 23 Ocak 1998’de, Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan’da, Papa II. Jean Paul ile yaptığı yaklaşık otuz dakikalık bir görüşme ile devam etti.

Fethullah Gülen, 21 Mart 1999 tarihinde ABD’ye gitti.

3 Ağustos 2000 tarihinde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı, Gülen hakkında yaklaşık bir yıldır sürdürülen soruşturmayı tamamladı ve tutuklanmasını talep etti. Bu talep, 2 No’lu DGM yedek hakimliğince, suç vasfının oluşmadığı gerekçesiyle reddedildi ancak, 11 Ağustos’ta Hakim Hüseyin Eken başkanlığındaki mahkeme, Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. 28 Ağustos’ta, Gülen’in avukatlarının itirazı üzerine tutuklama kararı İstanbul 2 No’lu DGM tarafından kaldırıldı. Daha sonra Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı Gülen için, “Laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. Maddesine göre, 5 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açtı.

10 Mart 2003 tarihinde davanın son duruşması yapıldı ve hakkındaki suçlama kesin hükme bağlanarak, 4616 sayılı şartlı salıvermeyle, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun uyarınca ertelendi.

Fethullah Gülen, hakkında verilen beraat kararındaki hukuki süreç tamamlanmadığı için halen ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşamını sürdürmektedir. Yazdığı çok sayıda kitap, İngilizce, Almanca, Rusça, Arnavutça, Japonca, Korece ve İspanyolca gibi dillere çevirilip yayınlanmıştır. Ayrıca çok sayıda İslam içerikli yayında da, politika, spor ,sanat, bilim gibi konularda makaleleri yayınlanmıştır.

21 Ocak 2004 tarihinde ABD’de bulunan Fethullah Gülen’in kalp damarına operasyon yapılarak sol koroner arter damarına stent takıldı.

2013 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak gösterilmiştir.

Eserleri:

Kur’an’ın Altın İkliminde ( 69 yazı )
Amerika’da Bir Ay ( 96 yazı )
Asrın Getirdiği Tereddütler ( 137 yazı )
Beyan ( 18 yazı )
Çağ ve Nesil ( 36 yazı )
Buhranlar Anaforunda İnsan (Çağ ve Nesil-2) ( 34 yazı )
Yitirilmiş Cennete Doğru (Çağ ve Nesil-3) ( 37 yazı )
Zamanın Altın Dilimi (Çağ ve Nesil-4) ( 48 yazı )
Günler Baharı Soluklarken (Çağ ve Nesil-5) ( 33 yazı )
Yeşeren Düşünceler (Çağ ve Nesil-6) ( 37 yazı )
Işığın Göründüğü Ufuk (Çağ ve Nesil-7) ( 44 yazı )
Örnekleri Kendinden Bir Hareket (Çağ ve Nesil-8) ( 26 yazı )
Sükûtun Çığlıkları (Çağ ve Nesil-9) ( 34 yazı )
Çekirdekten Çınara ( 53 yazı )
Dua Ufku ( 16 yazı )
Enginliğiyle Bizim Dünyamız (İktisadî Mülâhazalar) ( 23 yazı )
Fasıldan Fasıla-3 ( 154 yazı )
Fasıldan Fasıla-4 ( 123 yazı )
Fikir Atlası (Fasıldan Fasıla-5) ( 169 yazı )
Fatiha Üzerine Mülâhazalar ( 16 yazı )
Günümüzde Gençliğin Problemlerine Doğru ( 15 yazı )
Hüzmeler ve İktibaslar ( 6 yazı )
İnancın Gölgesinde ( 85 yazı )
İrşad Ekseni ( 32 yazı )
Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader ( 33 yazı )
Kalbin Zümrüt Tepeleri ( 132 yazı )
Kavramlar ( 3366 yazı )
Kendi Dünyamıza Doğru ( 18 yazı )
Kırık Mızrap ( 227 yazı )
Kırık Testi ( 580 yazı )
Kur‘ân‘dan İdrake Yansıyanlar ( 138 yazı )
Ölçü veya Yoldaki Işıklar ( 142 yazı )
Ölüm Ötesi Hayat ( 19 yazı )
Prizma ( 182 yazı )
Kendi İklimimiz (Prizma-5) ( 37 yazı )
Yol Mülâhazaları (Prizma-6) ( 34 yazı )
Zihin Harmanı (Prizma-7) ( 34 yazı )
Çizgimizi Hecelerken (Prizma-8) ( 56 yazı )
Ruhumuzun Heykelini Dikerken ( 21 yazı )
Sonsuz Nur ( 94 yazı )
Takdim Yazıları ( 18 yazı )
Varlığın Metafizik Boyutu ( 94 yazı )
Yaratılış Gerçeği ve Evrim ( 16 yazı )

fethullah 4

Bizzat kaleme aldığı eserler:
1. Beyan
2. Çağ ve Nesil – 1 (Çağ ve Nesil)
3. Çağ ve Nesil – 2 (Buhranlar Anaforunda İnsan)
4. Çağ ve Nesil – 3 (Yitirilmiş Cennete Doğru)
5. Çağ ve Nesil – 4 (Zamanın Altın Dilimi)
6. Çağ ve Nesil – 5 (Günler Baharı Soluklarken)
7. Çağ ve Nesil – 6 (Yeşeren Düşünceler)
8. Çağ ve Nesil – 7 (Işığın Göründüğü Ufuk)
9. Çağ ve Nesil – 8 (Örnekleri Kendinden Bir Hareket)
10. Çağ ve Nesil – 9 (Sükutun Çığlıkları)
11. Kalbin Zümrüt Tepeleri-1
12. Kalbin Zümrüt Tepeleri-2
13. Kalbin Zümrüt Tepeleri-3
14. Kalbin Zümrüt Tepeleri-4
15. Kırık Mızrap (Şiirleri)
16. Ölçü veya Yoldaki Işıklar
17. Ruhumuzun Heykelini Dikerken-1
18. Ruhumuzun Heykelini Dikerken-2 (Kendi Dünyamıza Doğru)
19. Renkler Kuşağında Hakikat Tomurcukları
20. Bir Kırık Dilekçe
21. Dua Mecmuası
22. Sabah – Akşam Zikirleri (Duâları)
23. Ta’limu’l-Lugati’l-Arabiyye Bitarikatin Hadisetin (1-5)

Konuşmalarından kitaplaştırılan eserler:
1. Asrın Getirdiği Tereddütler-1
2. Asrın Getirdiği Tereddütler-2
3. Asrın Getirdiği Tereddütler-3
4. Asrın Getirdiği Tereddütler-4
5. Prizma-1
6. Prizma-2
7. Prizma-3
8. Prizma-4
9. Prizma-5 (Kendi İklimimiz)
10. Prizma-6 (Yol Mülahazaları)
11. Prizma-7 (Zihin Harmanı)
12. Prizma-8 (Çizgimizi Hecelerken)
13. Fasıldan Fasıla-1
14. Fasıldan Fasıla-2
15. Fasıldan Fasıla-3
16. Fasıldan Fasıla-4
17. Fasıldan Fasıla-5 (Fikir Atlası)
18. Çekirdekten Çınara
19. Enginliğiyle Bizim Dünyamız
20. Fatiha Üzerine Mülahazalar
21. Hitap Çiçekleri
22. İ’la-yı Kelimetullah veya Cihad
23. İnancın Gölgesinde-1
24. İnancın Gölgesinde-2
25. İrşad Ekseni
26. Kırık Testi-1 (Kırık Testi)
27. Kırık Testi-2 (Sohbeti Canan)
28. Kırık Testi-3 (Gurbet Ufukları)
29. Kırık Testi-4 (Ümit Burcu)
30. Kırık Testi-5 (İkindi Yağmurları)
31. Kırık Testi-6 (Diriliş Çağrısı)
32. Kırık Testi-7 (Ölümsüzlük İksiri)
33. Kırık Testi-8 (Vuslat Muştusu)
34. Kırık Testi-9 (Kalb İbresi)
35. Kırık Testi-10 (Cemre Beklentisi)
36. Kırık Testi-11 (Yaşatma İdeali)
37. Kitap ve Sünnet Perspektifinde Kader
38. Kur’andan İdrake Yansıyanlar
39. Kur’an’ın Altın İkliminde
40. Ölüm Ötesi Hayat
41. Sonsuz Nur-1
42. Sonsuz Nur-2
43. Varlığın Metafizik Boyutu
44. Yaratılış Gerçeği ve Evrim

Kitaplarından derlenen eserler:
1. Dua Ufku
2. Gençlere Pırlanta Ölçüler (1-10)
3. Hoşgörü ve Diyalog İklimi
4. Hüzmeler ve İktibaslar
5. İnsanın Özündeki Sevgi
6. Kalbin Solukları

Redaktesini yaptığı kitaplar:
1.el-Kulûbu’d-Dâria

Kitaplaştırılmış röportajları:
1. Fethullah Gülen ile Global Hoşgörü ve New York Sohbeti (Nevval Sevindi)
2. Fethullah Gülen’le 11 Gün (Mehmet Gündem)
3. Fethullah Gülen Hocaefendi ile Canlı Yayında Gündem (Osman Özsoy)
4. Gurbette Fethullah Gülen (Nuriye Akman)
5. Küçük Dünyam (Latif Erdoğan)
6. Ufuk Turu (Eyüp Can)

Sohbetlerinden derleme kitaplar:
1. Fethullah Gülen’le Amerika’da Bir Ay (İsmail Ünal)
2. Pensilvanya Günlüğü (Ahmet Özer)

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN LİDERİDİR. FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERDİR.