A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Fenikeliler
Fenikeliler

Fenikeliler Suriye kıyılarında, Lübnan dağları etekleriyle Akdeniz arasında uzanan dar bir şerit halindeki bölgede M.Ö. 2500 yıllarında yerleşmiş olan Samî asıllı ırk. Bunlar, kendilerini �Kanan� diye anarlardı. Fenike adının Mısır dilindeki �Fenkhu� sözünden (Bu kelime Köle anlamına gelmektedir) gelme olduğu sanılmaktadır.

M. Ö. XVI. yüzyılında Fenikeliler, Samî Amurru"ların kültürlerinin etkisi altında kalan ve onların dillerinden mey dana getirdikleri yeni bir lehçe ile konuşan gemici ve tüccar bir millet halindedirler. Yaşadıkları siteler, denize doğru fırlamış burunlarda kurulmuş köysüz liman şehirleriydi. Bütün Ön Asya ticareti, Fenikelilerin eline geçmiş durumda idi. Fenike şehirlerine getirilen çeşitli mallar, Fenikeliler tarafından gemilerle Akdeniz, Ege ve Karadeniz şehirlerine götürülürdü. Ülkelerinde büyük şehirler kurmuş olan Fenikelerin, en fazla büyümüş ve geniş çapta ticaret yapılan şehirleri arasında Sidon ve Tir şehirleri vardır.

Fenikeliler, ilk zamanlarda kutsal tanıdıkları ağaçlara ve taşlara taparlardı. Sonraİarı dağlarda ve mağaralarda kurban yerleri ve tapınakları yapmışlardır.
Fenikeliler, hiç bir zaman büyük ve kuvvetli bir devlet meydana getirememişlerdir. Zaman zaman Mısırların, İranlıların saldırılarından sonra (M. Ö. 63) tarih sahnesinden çekilmişlerdir.

Fenikeliler, kumaş dokumayı, boyacılığı vazolar ve tabaklar yapmayı, cam yapımını Mısırlılardan öğrenmişler ve bu sanatları çok ilerlemişlerdir. Şeffaf cam ise, Fenikeliler tarafından bulunmuştur. Zamanlarında, üstün bir denizci millet olarak tanınmışlar, gemilerle dolaştıkları denizlerin egemeni olmuşlardır. Akdeniz, Ege denizi ve Karadeniz", de ulaştıkları kıyılarda, kıyı sömürgeleri meydana getirmişlerdir.Fenikeliler, Mısır alfabesinin işaretlerinden, fonetik bir alfabe meydana getirmişlerdir. Sonradan İbranîlerin Arapların, Yunanlıların, Lâtinlerin kullandıkları alfabelerin başlangıcı hep Fenike alfabesidir.

Efsane72  Ad Soyad
  Yorum