A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Fenâ, ve, Bekâ,
Fenâ ve Bekâ

Fenâ ve Bekâ

Dünyayı bir Cennet saydı sayanlar,
Düştü arkasına hep aldananlar;
Dahası takılıp yolda kalanlar;

Ziyan olup, heder olup gittiler.
Tasa olup, keder olup gittiler.

Yol pek uzun, hedef de hayli ırak,
Yürünen zeminde diken ve pıtrak,
Bir de bilinmezse nerde son durak;

Dere olur, yokuş olur, zâr olur,
Tipi olur, boran olur, kar olur.

Emeller âdeta kuyu içinde,
Kurumuş derenin suyu içinde;
Varılmaz sâhilin koyu içinde...

Sînelerde yeis, yürekler hissiz,
Çevre vefasız, düşman merhametsiz.

Dünya bir fırıldak pek çok köşeli,
Her yanında inci-mercan döşeli,
İnsanoğlu bu tuzağa düşeli;

Dermansız ve alîl, mahkûm ve sefil,
Şeytanın ağında, şeytana vekil.

Duruş aldatıcı, görünüş yalan,
Gelen çok olsa da yok mu yok kalan.
Gafillere plân üstüne plân..

Yıkılıp gidenler hadd ü hesapsız,
Ayaktakilerse bütün dermansız.

***

İzler var yolda izler ki silinmez,O’na yürümüş bir Ulu bilinmez;
Herkes elenir ammâ O elenmez;

Sonsuzluk yolunda tek kudsî rehber,
Zirvelere ermiş Yüce Peygamber.

Işık ordusunun biricik nûru,
Garip rûhların neş’esi, sürûru,
Sığınanların aşılmayan sûru..

O’na dayananlar şâd olur-gider,
Ebetlere kadar yâd olur-gider.

Kulluğunla fahre erdik Sultanım!
Işığında yola girdik Sultanım!
Sayende sevdik, sevildik Sultanım!

Sen’siz yol aşılmaz, kervan yürümez!
Sen’siz mahşer olmaz, kimse dirilmez!

Dünyayı bir Cennet saydı sayanlar,
Düştü arkasına hep aldananlar;
Dahası takılıp yolda kalanlar;

Ziyan olup, heder olup gittiler.
Tasa olup, keder olup gittiler.

Yol pek uzun, hedef de hayli ırak,
Yürünen zeminde diken ve pıtrak,
Bir de bilinmezse nerde son durak;

Dere olur, yokuş olur, zâr olur,
Tipi olur, boran olur, kar olur.

Emeller âdeta kuyu içinde,
Kurumuş derenin suyu içinde;
Varılmaz sâhilin koyu içinde...

Sînelerde yeis, yürekler hissiz,
Çevre vefasız, düşman merhametsiz.

Dünya bir fırıldak pek çok köşeli,
Her yanında inci-mercan döşeli,
İnsanoğlu bu tuzağa düşeli;

Dermansız ve alîl, mahkûm ve sefil,
Şeytanın ağında, şeytana vekil.

Duruş aldatıcı, görünüş yalan,
Gelen çok olsa da yok mu yok kalan.
Gafillere plân üstüne plân..

Yıkılıp gidenler hadd ü hesapsız,
Ayaktakilerse bütün dermansız.

***

İzler var yolda izler ki silinmez,
O’na yürümüş bir Ulu bilinmez;
Herkes elenir ammâ O elenmez;

Sonsuzluk yolunda tek kudsî rehber,
Zirvelere ermiş Yüce Peygamber.

Işık ordusunun biricik nûru,
Garip rûhların neş’esi, sürûru,
Sığınanların aşılmayan sûru..

O’na dayananlar şâd olur-gider,
Ebetlere kadar yâd olur-gider.

Kulluğunla fahre erdik Sultanım!
Işığında yola girdik Sultanım!
Sayende sevdik, sevildik Sultanım!

Sen’siz yol aşılmaz, kervan yürümez!
Sen’siz mahşer olmaz, kimse dirilmez!  Ad Soyad
  Yorum