A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Farklı, hayvanlarda, hayat, döngüsü
Farklı hayvanlarda hayat döngüsü

Farklı hayvanlarda hayat döngüsü

 

Yaşam Döngüsü

Sizlere bir değil 2 farklı hayvanın yaşam döngüsüne ait şemayı vereceğiz. Kurbağaların ve balıkların yaşam döngüsünün nasıl olduğunu açıklayıp şemasını da vereceğiz. Ancak daha önce yaşam döngüsünün ne demek olduğuna kısaca bir göz atalım.

Hayvanlarda yaşam döngüsü, hayvanların doğumdan ölümüne kadar geçen zamandır. Hayvanlarda yaşam döngüsü; hayvanın ırkına, türüne, cinsine, yapısına, yaşadığı bölgeye göre değişiklik gösterir.

Kurbağaların Yaşam Döngüsü 

Bir çok amfibinin yaşam döngüsü, dişinin vücudunun dışında döllenen yumurtalar dişi tarafından bırakıldığında, suda başlar. Ardından, dış solungaçlarıyla nefes alan larva, yada iribaş, yumurtadan çıkar. Düz kuyruğu büyüyen larva sudaki bitkilerle beslenir. Başkalaşım (metamorfosis) adı verilen bir süreç sonunda fiziksel değişimler gerçekleşir ve solungaçların yerini akciğerler alır. İribaş da otobur bir hayvandan etobur bir hayvana dönüşür. Amfibiler, genellikle, 3-4 yaşlarında erişkin olurlar.

Bilinmesi gereken kelimeler

 • Solungaç: Sudaki oksijeni kullanabilen bir soluma organı
 • Yaz uykusu: Sıcak ve kuru yaz aylarında görülen eylemsizlik durumu
 • Kış uykusu: Soğuk kış aylarında görülen eylemsizlik durumu
 • Omurgasız: Belkemiği olmayan hayvan
 • Omurgalı: Belkemiği olan hayvan
 • Larva: Hayvanın, ergin haline benzemeyen ve erginleşmek için başkalaşım (metamorfosis) geçirmesi gereken, ilk şekli.

Tüm amfibiler aynı üreme şeklini göstermezler. Semenderler tüm yaşamlarını karada geçirirler ve tam şekillenmiş yavru doğururlar. Diğerleri, ormanlık alanlarda nemli yerlere yumurta bırakır ve yumurtalardan yetişkinlerin küçülmüş biçimleri çıkar. Bazı su kelerlerinde solungaçlar tüm yaşamları boyunca kalır. Benekli kırmızı su keleri gençlik dönemini kırmızı semender olarak karada geçirir ve gelişerek bir ergin gibi yaşamak için suya geri döner.

Balıkların Yaşam Döngüsü

Balıklarda yaşam döngüsü 50 yılla sınırlıdır. Balıkların yaşam döngüsü avcıları tarafından avlanmaz iseler 50 yıl civarında yaşama şansları vardır.

Dış döllenme görülür,Sperm ve yumurta hücrelerinin vücut dışında, suda birleşir. Bu canlılar döllenme şansını arttırabilmek için aynı anda aynı yerlere çok sayıda üreme hücresi bırakırlar. Döllenme ve döllenme sonucu oluşan embriyonun gelişimi suda olur. yumurtalarında kabuk oluşmaz. Dişilerde yumurtalıkta oluşan Müller kanalı yardımıyla kloak tan dışarı atılır.  Erkeklerde  ise testislerde oluşan spermler Wolf kanalı yardımı ile kloaktan dışarı atılır. Wolf kanalı,hem spermleri hem de boşaltım maddelerini taşır.

 •  Solungaç solunumu yaparlar (Suda çözünmüş havanın oksijenini kullanırlar).
 •  Yumurta ile çoğalırlar.
 •  Genellikle yavru bakımı görülmez.
 •  Dış döllenme görülür. (Döllenme olayı ana canlının vücudu dışında gerçekleşir).
 •  Gelişmeleri sırasında başkalaşım geçirmezler.
 •  Yavrularını sütle beslemezler.
 •  Kalpleri iki odacıklıdır.
 •  Kirli kan solungaçlarda temizlenir.
 •  Kalplerinde daima kirli kan bulunur, küçük kan dolaşımı görülmez.
 •  Vücutları pullarla kaplıdır.
 •  Soğukkanlı canlılardır.