A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
EVVEL, ZAMAN, İÇİNDE, soru, ve, cevapları
EVVEL ZAMAN İÇİNDE soru ve cevapları

EVVEL ZAMAN İÇİNDE soru ve cevapları

 1. Sırmalı pabuç hikâyesinde kızın annesine ne olmuştur?

A) Evi terk etmiştir          B) Kaybolmuştur

C) Ölmüştür                       D) Bırakıp gitmiştir 

2. Üç Turunçlar’ da padişahın kaç oğlu vardır?

A) tek oğlu         B) İki oğlu            C) üç oğlu            D) dört oğlu 

3. Üç Elma’ da padişah neden mutsuzdur?

A) halk onu istemiyor                    B) Çocuğu olmuyor

B) Gittikçe fakirleşiyor                  D) Eşi terk ettiğinden 

4. İncili Yorgan’ da en büyük kardeş Mıstık’ tan mağaradan ne getirmesini istemiştir?

A) incili yorgan                  B) tarak                               C) elma                                D) taş makas      

5. Hılı ile Dılı bebeklerini neyden yapmışlardır?

A) çamur             B) hamur             C) toprak             D) kâğıt 

6. Sedef Bacı kazakları örerken ne yapmaması gerekiyor?

A) yemek yememesi     B) çay içmemesi               C) konuşmaması              D) uyumaması 

7. İncili yorgan masalında Mıstık Padişahın kızlarından hangisiyle evlenmiştir?

A) en büyüğü ile              B) ortanca ile     C) en küçüğü     D) hiçbiri 

8. Üç Turunç masalında şehzadeye üç turuncun yerini kim söylüyor?

A) dev  B) postacı            C) ayı     D) muhtar 

9. Perili Evde’ki Gül Kız’ ın parmaklarında kaç peri vardır?

A) 10     B) 5        C) 4        D) 2

10. Sedef Bacı masalında padişahın karısı ölünce yerine kimi alıyor?

A) Kara Vezir’in kızını                     B) Köyün en güzelini

C) Sedef Kızı                                      D) Akça Köyün sahibinin kızını 

11. Gelincik Günü masalında Beyoğlu’ nun derdini anlayan kimdir?

A) Padişah          B) köylü birisi     C) Kocakarı         D) Sihirbaz kadın 

12. Padişah ile karısı ne yedikten sonra çocukları oluyor?

A) çilek                 B) elma                                C) portakal         D) sihirli fasulye 

13. Aşağıdakilerden hangisi kitabın kahramanlarından değildir?

A) Kara Vezir     B) Külkedisi        C) Çopur Kız       D) Sedef Bacı

14. Sırmalı’ nın neyini koparınca Yetim Kız düğüne gidiyor?

A) kuyruğunu    B) ayağının tüyünü         C) alnının tüyünü             D) kuyruk tüyünü

15. Öksüz kız’ ın ineğinin adı nedir?

A) Sürmeli          B) Küpeli             C) Sırmalı             D) Sarıkız

CEVAPLAR

1. C        2. A        3. B        4. A        5. B        6.C         7. C        8. A        9.A         10.A       11.C       12.B       13.B       14.C       15.C