A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Etkili Pazarlama Yöntemleri

Etkili Pazarlama Yöntemleri

 Etkili Pazarlama Yöntemleri

Pazarlamanın kökeni satıştır. Ancak bu iki kavram içerik olarak artık birbirinden ayrılmıştır. İlk toplumlarda üretim fazlalığı yaşandığı anda takas yoluna veya para karşılığında satışa  geçirmiştir. Satışın gerçekleşe bilmesi için müşteriyi bir ürünü alabilmesi için ikna etmek gerekir. Yani pazarlık uygarlığın başlangıcından beri vardır. XIX. Yy sonlarında üreticiler reklamın yarını gördüler ve reklamı satışa yardımcı alet olarak kullanıldı. Bununla birlikte sanayileşmiş ülkeler pazarların durumunuda araştırmaya başladı ve böylelikle pazarlama bölümü faaliyete geçmiş oldu.

Satış reklam ve Pazar araştırma bölümleri bazen birlikte yada satış kısmının yönetimi  altında olmuştur. Ama zaman geçtikçe firma sahipleri anladı ki firmanın amacı bir malı satmak değil saptatığı müşteri kitlesinin ne istediği ve o isteklere cevap vermektir. Böylece pazarlama kavramı gelişim göstermeye başladı. En yüksek ve en karlı yol budur. Çünkü sattığımız malların ömrü belirlidir ama ihtiyaçlar kalıcıdır.

Çağdaş bir işletme yönetimi olan pazarlama insalık tarihi kadar eskidir. Ancak bilinçli bir pazarlama uygulaması sanayi devrimi sonucu ortaya çıkmıştır. Birinci dünya ve ikinci dünya savaşından sonra tam gelişimini sağlamıştır. Gelişimine neden olan faktörler vardır bunlardan bir kaçı şunlardır:

·        Üretimin artması

·        Nüfusun artması

·        Teknoloji ile ilgili gelişmeler

·        Eğitim ve bilginin artması

·        Kişi başına düşen gelirin artması

Gibi etmenler pazarlamanın gelişiminde önemli rol oynamıştır.

XIX.yy yarısında sanayi devrimi üretimi inanılmayacak düzeylere getirdi. Elektrik , ulaşım ve ürünlerin verimli bi şekilde üretilmesine imkan sağladı. İşletmelerin asıl amacı uygun fiyata kaliteli ürün üretmektir.Aslında alıcının istediği şey malın işe yaramasıdır. Örn: Tüketici temiz ve lezzetli gıda maddesi veya solmayan , yıkanınca küçülmeyen bir kumaş ister. Ayrıca tüketici bu malları uygun bi fiyattan ister. Satıcıların çok az bir kısmı alıcıların neden bu malı satın aldığı üzerine düşünür. Genellikle şöyle düşünülmektedir; Senelerdir alınan mal gelecektede alınır ama böyle bir şeyin garantisi yoktur. Onun için satıcı malın tüketici tarafından farkedilmesini isteyecektir. Buna isim koymakla başlayabiliriz. İsim tüketiciyi çeken bir şeydir. Ürün için fiziksel ,renk,sağlamlık gibi faktörler pazarlamada etkili olacaktır. Bunun için sorular sorulmalıdır. Acaba alıcı hangi renkte ürünü tercih eder? Ürün ne gibi mallardan üretilir?  Gibi sorularla pazarlama yapılabilir. Tabi cevabı bulunduktan sonra tüketiciyi farkettirecek maddelere devam ediyoruz. Ürünün imal olunma şekli dahil önemli bir pazarlama sorunudur. Zamanımızda iyi ve çekici ambalajın satışta çok önemli rolü vardır. Bu yönden ambalajın çok iyi incelenmesi zorunludur. Ambalaj da satışta vazgeçilmez ve önem verilen bir etmendir. Öyle ki tüketici  saklıyabileceği ve ambalajın kullanım kolaylığı önemlidir.

Önemli bir soruna değinmek istesek halen satış yapılan çeşitlere yenisinin eklenmesi veya satılmakta olan bazı malların satıştan kaldırılmasıdır. Bu sadece perakendeciler ve toptancılar için bir sorun değil , imalatçılar içinde çok önemli bir sorundur. İmal edilecek ve satılacak malların çeşitleri sınırlayan unsurlar her işletmede mevcuttur. Örn: Fabrika içindeki aletleri ürettiği kadar mal çeşidi yapabilir. Bir perakendeci mağazaya sığıcak şekilde mallar alır. Tabi bu sınırlamalar geniş kapsamlıdır.

Firmalar mallarını genellikle isim , ambalaj gibi araçlarda diğer mallardan ayırt eder. Örn: OMO , Coca Cola , Fruko firmalar için büyük anlam taşır. Bazen isimler makinalardan diğer firmalarla ilgili birimlerden değerli olabilir. Onun için iyi bir isme ve insanların benimsediği bir isimle rekabet etmek zordur. Tabi bazı firmalar isim satarken çeşitli sorunlarla karşılaşır. Firmalar pazarladıkları çeşitli ürünlere aynı ismi verdikleri gibi değişik isimde verebilir. Örn: Beko mamülleri hep Beko ismiyle satılmaktadır. Beko buz dolabı Beko Elektrikli süpürgesi Beko Ankanstre diğer uygulama ise malları başka isimde sunmak mesela UNILEVER şirketi margarini vita Sabunlarını Lüx rexona gibi isimler vererek satışa sunuyor. Burdaki sorun malların tek bir isim altında mı bulunulmalı? Yoksa çeşitli isimlerle mi satılması? Genel kural olarak aynı ismin kullanılması hem tasarruf hem kullanışlılık açısından iyidir. Tabi bazı istisnalar vardır: Çok kaliteli ürünler üreten bi firma yan sanayi olarak çıkardığı düşük kalitedeki ürünleri başka bir isim koyması daha mantıklı olur.

Ülkenin ekonomik sistemi işletmelerin pazarlama işlevleri ve tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde fiyatın çok önemli etkileri vardır. Şöyleki fiyat ekonomik sistemin temel düzenleyisidir. Çünki işletmenin pazar rekabet durumunu ; Pazar payını dolayısıyle karını ve gelirini etkiler. Pazarlama karnasının oluşturulmasında en önemli etken fiyattır. İşletmelerde fiyat kararı alınırken veya fiyat politikası belirlenirken türlü etkenler göz önüne alınmalıdır. Etkenler işletme içi ve dışı olarak ikiye ayrılır. Kısaca iç ve dış etmenler;

·        Az ve talep

·        Tüketicilerin davranışları

·        Yasak düzenlemeler

·        İşletmelerin fiyatlama hedefleri

·        İşletmenin malının niteliği

DağıtımKanalı

Pazarlama kanalı bir malın yada hizmetin üreticiden tüketiciye geçmesidir. Başka bir deyişleüreticiyle tıptancıların prakandicilerin ve tüketicilerin karşilıklı ilişki kurdukları bir sistemdir.Gerçekte dağıtım kanalı yada dağıtım kanalları süreli olarak gözden geçirilmeli,değerlendirilmelidir. Dağıtım kanallarında etkileyen bir çok faktör olduğu için ve faktördeki sürekli değişim gösterdikleri için değerlenmeyi zorunlu kılar. Değerleme için bazı teknikler kullanılır bu teknikler genellikle matematiksel ve istatiksel olmaktadır. Dağıtım kanalını değerleme için ilk yapılıcak iş, üreticinin satışcılar ve aracılar için satış kotaları saptamasıdır. Sonra bu saptanan standartlarla gerçekleşen satış karşılaştırılır. Satış kotaları birim yada değer olarak belirli bir dönemde satışının ne kadar tl lik satmasının gerekeceği saptanır. Pazarlama yönteminde tüketicilerin ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun bir ürün geliştirdikten sonra , dağıtım kanalı seçildikten ve fiyat saptandıktan sonra,malın satmak için gerekli yapılmasına sıra gelir. Üretilen malın satışı sağlanmalıdır. Satma eylemi malın sahibinindeğişmesinisağlar.

Pazarlamada karar öneli bir yere sahiptir. Piskolojik yönden karar alma, zihni ve irade  bir çaba gerektirir. Alacağımız kararın bize basit yada zor gelmesi, bizim nitelik ve inceliğimize bağlıdır.

Pazarlamada çevre de önemli bir etkendir. Bir şemayla anlatmak gerekirse aşağıda gösterilmektedir.

 

 

 

·        Jeopolitik (Siyasi Coğrafya ) veya savunma

·        Uluslararası olaylar

·        Sosyal Olaylar

·        Politika

·        Hukuk

·        Ekonomi     Karşılıklı Etkileşme Analizleri         Yazılı Senaryo Hazırlama            

·        Teknoloji

·        İş gücü

·        Maliye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ

 

 

 

Pazarlama bir şirketin kalkınmasında onemli bir yere sahiptir.Şöyleki coğu şirketin ilerleyememesindeki sorun müşterinin gücüne göre hareket etmemektir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için pazarlama bölümünün tam donanımlı olmalı ve ticari anlıyışı sağlam olmalıdır.

Bazı odak noktaları yakalamak lazım bazen yaptıgı bir ambalajla o ürünü hiç beklemedığin sekilde alıcı buluyor.bu basarıyı sürekli kılmak için pazarlama stratejisi kuvvetli olmalı.

Gerçektende pazarlama şirketler için bir çözüm olmuş durumda.cunku yapılan her işle dogru orantılı kuvvetli pazarlarsın cok kazanırsın.

  • diline pelesenk olmak ne demek
  • dillere pelesenk olmuş ne demek
  • pelesenk
  • pelesenk ne demek
  • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
  • pelesenk olmak ne demek
  • pelesenk olmak ne demektir
  • pelesenk olmuş ne demek
  • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri