A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
eskiden ve günümüzde olan meslekler

eskiden ve günümüzde olan meslekler

 

Meslek Tanımları

Güncel  Türkçe  Sözlük’e göre; Belli bir  eğitim  ile kazanılan  sistemli   bilgi  ve becerilere dayalı,  insanlara  yararlı mal üretmek,  hizmet  vermek ve karşılığında  para  kazanmak için  yapılan , kuralları belirlenmiş işe denir.

Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğüne göre; uğraş;

İktisat Terimleri Sözlüğüne göre; Bir  kimsenin  geçimini  sağlamak  için sürekli yaptığı;  bilgieğitim  veya yaratıcı güç gerektiren etkinlik.

Geçmişte Kabul Gören Meslekler

Nalbantlık: At, eşek, katır gibi binek ve  hizmet  hayvanlarının toynaklarına  koruma  amacıyla nal çakma zanaatına nalbantlık denir.

Çömlekçilik: Çömlek, topraktan  yapılan  ve pişirilerek  sağlamlaştırılan  kap, tenceredir.

Taş İşçiliği: Taş işçiliği taşın işlenip şekillendirilmesi ile uğraşan bir meslek dalıdır. Han, hamam ve kervansaraylarda, bugün bile hayranlıkla  izlenen   benzersiz  örnekler ortaya koymuşlardır.

Keçecilik: Keçe, yün, kil ya da pamuğun ıslak ortamda çiğnenip dövülerek liflerinin birbirine kaynaşmasıyla elde edilen ve örtü, yaygı, çadır, giysi  yapımında   kullanılan  kaba  kumaştır .

SemercilikBeygir , katır, eşek gibi hayvanların sırtına yük bağlamak bezen de binmek için  kullanılan , ağaç bir iskeletin sazla doldurulmuş “yatak”tan oluşan üstlüğüdür.

Günümüzde Kabul Gören Meslekler

Deneyim   tasarımcısı : Perakende  sektöründe   çalışan  bu  kişilerözellikle   mağazalara  gelen  müşterilerin  etkilenmesi üzerine odaklanıyor. Bunun içine  çekici   duvar   boyalarının   kullanılması , pencerelerin doğru yerlere açılması giriyor.

Tıp  araştırmacıları : Gelişen  teknolojiye   paralel  olarak, baş döndürücü bir  hızla  değişen tedavi metotlarını çok iyi  takip edenler , şüphesiz bu meslekten hem en büyük manevi tatmini  maddi  geliri elde ediyor.

Web   tasarımcısı :  İnternet  üzerinde kendine ait bir  web   sitesi  olmayan şirketler, artık  müşteriler  tarafından bile yeterince ciddiye alınmıyor. Bu yüzden her şirketin, her organizasyonun kendine ait bir  internet   sitesi  olması gerekiyor. Bu da  web   tasarımcılarına  gittikçe daha büyük önem kazandırıyor.

İnternet   güvenliği : Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli problemlerden biri,  internet  üzerinden yapılan hırsızlıklarıdır. Hackerlerin  internet  ortamında  müşterilerin  banka hesaplarına kanunsuz bir şekilde girerek para transfer edebilmeleri, internette güvenliğin önemini anlatmaya yetiyor. İnternet üzerinde kişisel bilgilerin çok rahat kullanılması yüzünden, güvenlik programları, günümüzde ve gelecekte bu ile uğraşanlara inanılmaz paralar kazandıracak.

Şehir planlamacısı: Nüfusun artması, şehir hayatını da giderek çekilmez hale getiriyor. Bu sebeple her türlü etkinliğin ve yerleşim bölgelerinin detaylı planlamasını sağlamak giderek zorlaşıyor. Dünya çapında ve ülkemizde birçok şehir, karşılaşılan sıkıntılar itibariyle yeniden planlanmaya ihtiyaç duyuyor.

Eski ve Yeni Mesleklerin Farkları

Zamanla, şartlar değiştikçe kabul gören, önemsenen meslekler de değişmiştir.

1.Kullanılan Araç ve Gereç: Kullanılan araç ve gereçler bir meslekten diğerine değişmekle beraber eski ve yeni meslekler arasındaki farklılıklarında başında gelir.

2.Yaygınlık: Eski meslekler nüfusa da bağlı olarak daha az yaygın iken, şimdi aynı mesleği yapan birçok insan bulunmaktadır.

3.Kazanç: Eski mesleklerin ustaları kendi kol gücü ile ürünler ortaya çıkarırlardı. Bu da az üretim demekti. Dolaysıyla daha az kazanç demekti. Şimdi ise makineleşme ve teknoloji sayesinde kısa zamanda çok ürün çıkarılabiliyor. Bu da daha fazla kazanç demektir.

4.Güncellik: Eski meslekler yapıldıkları zamana ait özellikler taşır. Şimdiki zamanın gerisinde kalmıştır. Yani güncel değildir. Günümüzün meslekleri ise bu zamanın ihtiyaçlarından doğmuştur. Kısacası günceldir.

5.Teknoloji: Eski meslekler ile bugünkü meslekler arasındaki farklılıklardan biri de teknolojidir. Her ne kadar eski meslekler içinde bulundukları zamanın teknolojik özelliklerini yansıtsa da bu durum şimdiki teknolojinin çok gerisinde kaldığı için farklılık oluşturur.

5.İhtiyaç: Meslekler ihtiyaçtan doğmuştur. Eski zamanlar ile şimdiki zamanların ihtiyaçları aynı değildir. Bu da eski meslekler ile şimdiki meslekler arasındaki farklılıklardan biridir.

 
 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum