A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Esir, Şehrin, İnsanları, soru, ve, cevapları
Esir Şehrin İnsanları soru ve cevapları

Esir Şehrin İnsanları soru ve cevapları
1) Kalacak uygun bir ev bulamayınca Kamil Bey'in aklına neresi gelir?
Cevap A .
2) İhsan kimdir?
Cevap B .
3) "Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Şevki Bey'in Yaveri Mehmet Ali Bey dün gece, Ada'ya giden son vapurda, eldivenlerini, kalpağını bir de kapalı büyük zarfı saltanat hanedanına mahsus kamarada bırakarak vapurun burnuna gitmiş, ......................................................"  Yukarıdaki cümlede noktalı yerlere getirilecek hangi cümle Mehmet Ali Bey'in nasıl öldüğünü açıklar?
Cevap A .
4) "Benim burada ilk öğrendiğim gerçek, Türkleri tanımadığımız oldu. Fransızlar sizinle bizden çok önce ilinti kurdular. Politikacılarımızın, yüksek rütbeli subaylarımızın hemen hepsi, Türkleri, bugünkü yenik hâllerinde, Hintlilerle, hatta Afrikalılarla eşit sayıyorlar. Oysa siz Türkler yüzyıl öncesine kadar dünyanın en büyük imparatorluklarından birine sahiptiniz. Yüzyıl öncesine kadar teknikte de pek büyük bir fark yoktu sizinle bizim aramızda..." Türk milleti hakkında bu düşüncelere sahip olan kişi kimdir?
Cevap B .
5) "667 numaralı Vatman Kâzım bir Türk kadınına hakaret ediyordu. "Kadınlara karşı böyle şeyler söylemek doğru değildir. İnsan hiç kızkardeşine hakaret eder mi?" diyecek oldum. " Yukarıdaki cümleleri gazetede yazan kişi kimdir?
Cevap D .
6) Kamil Bey hapiste kime mektup yazmıştır?
Cevap A .
7) Ramiz Efendi'nin eşi nerede oturuyor?
Cevap A .
8) Mahkeme, Ramiz Bey için nasıl sonuçlanmışır?
Cevap B .
9) Kamil Bey'i yargılayacak olan harp divanı kaç kişiden oluşmuştur?
Cevap B .
10) Karısıyla birlikte kurşuna dizilen Bolşevik yazar kimdir?
Cevap B .
11) Mösyö Biencour kimdir?
Cevap B .
12) "Kapıya koşarak kanada kulağını dayadı. Dışarısı ihanetle doluydu. Dışarıda sessizlik, kudurmuş bir köpeğe benziyordu. Salyaları akarak cam gözleri kimseleri görmeden burnu doğrusuna koşan delirmeye ölüme doğru koşan bir köpek…"   
Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap B .
13) Nermin Hanım Kamil Bey'le evlenmeyi niçin kabul etmiştir?
Cevap A .
14) Kâmil Bey ve ailesinin Barselona'dan bindiği şilebin adı nedir?
Cevap B .
15) "Arkadaşlar dövüşürken böyle oturup gazeteden havadis beklemek rezillik! Bereket kazanıyorlar. Bir de kaybetseler yok mu!" Bu sözleri söyleyen kimdir?
Cevap D .
16) Karadayı kimin ya da neyin ismidir?
Cevap D .
17) Kâmil Bey'in harpten sonra görmeyi istediği yer neresidir?
Cevap A .
18) "Rusya'da her şey alt üst olmuş, kısacası, kıyamet kopmuştu. Açlık, yoksulluk, hepsinden besbeteri, can mal güvensizliği..."                                                                                    Yukarıdaki cümlelerle anlatılan olayların sebebi nedir?
Cevap D .
19) Kurmay Binbaşı Burhanettin'in, Kâmil Bey'e yaptığı iş teklifi nedir?
Cevap D .
20)
Romanda "Seriri bezmi fakiri öyle her cana vermezler, Değil her cana be yahu belki canana vermezler. Efendi hiç umma abı hayatı bâdeden hisse, Anı insana tahsis ettiler hayvana virmezler!" dörtlüğünü okuyan kişi kimdir?
 
Cevap D .
21) "Rozalti'yi Ahmet'le tanıştıran …… Efendi, herhâlde, elli bin lirayı da onunla bölüşecekti. İlk pazarlıktaki bin lira gibi… Demek on bin lira isteyen direktöre "on bir bin lira" diyen "Türk" …… Efendi imiş! Navlunun yarısı peşin ödendiğine göre, beş yüz liranın iki yüz elli lirasını çoktan cebe attı."
Paragrafta  boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap D .
22) Yahu! Adam, şu zibidiyi nallamaz mı, ille ceza kesilecekse? Suçu, toptan şuna yükleseydiler de yedi göbek paşa oğlunu salaydılar kıyamet mi kopardı? Bu parçada "yedi göbek  paşa oğlu" olarak belirtilen kişi kimdir?
Cevap A .
23) "Babıâli" ne anlama gelir?
Cevap B .
24) Nermin, kocasını tutukluyken ziyarete gittiğinde, İngiliz yüzbaşı ondan hangi dilde konuşmasını ister?
Cevap A .
25) Kâmil Bey, İstanbul'a gelmek konusunda neden endişelidir?
Cevap A .