A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Emanet, nedir
Emanet nedir

Emanet nedir

 Emanet korunmak maksadıyla verilen maddi-manevi her türlü eşyadır 
Emanet: Korunmak, saklanmak maksadıyla insana verilen maddi ve manevi her türlü eşya emanet sayılır. Emanet, Peygamberlerin (as) sıfatlarındandır. Resulullah’ın (asm) bir sıfatı da, emin güvenilir insandır. 
Emanet: Eminlik, istikamet üzere bulunmak, birisine koruması için teslim edilen şey, emniyet edilip inanılan şey, başkasının hukuku emniyet edilip, inanılabilen. (Kamus-ı Türki) 
Emanet: Hıyanetin zıddı olup güven, sadakat, emniyet manalarına gelir. İslam dini adalet ve emniyete çok fazla ehemmiyet atfeder. İçtimai ve ferdi huzurun, maddi ve manevi kalkınmanın bunlara bağlı olduğunu belirtir. (Kütüb-i Sitte) 
Riayet korumak, hıfzetmektir 
Riayet: İyi karşılamak, ağırlamak, hürmet etmek, uymak tabi olmak, hıfzetmek ve korumaktır. 
“Riayet: Gözetme, hukuka riayet, sayma, saygı, itibar, hürmet, ikram, tazim, ağırlama manalarına gelir.” (Kamus-ı Türki) 
Hıyanet vefasızlık, sözünde durmamak, itimadı kötüye kullanmaktır 
Hıyanet: Hainlik, vefasızlık, itimadı kötüye kullanmak, sözünde durmayıp oyun etmek. 
Hıyanet: Kendisine olunan emniyet ve itimadı su-i istimal veya vaad ve taahhüdüne hilekarlıkta bulunması, kendi devlet ve memleketi aleyhinde düşmana hizmet etme, avam lisanında hain vefasız manasıyla sıfat gibi dahi kullanılır. (Kamus-ı Türki)  

  Ad Soyad
  Yorum