A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
DÜZLEM (DÜZ) AYNALAR

DÜZLEM (DÜZ) AYNALAR

 DÜZLEM (DÜZ) AYNALAR

 

Üzerine düşen paralel ışın demetini paralel olarak yansıtan, yansıtma gücü büyük yüzeylere düzlem ya da düz ayna denir.

A noktasından çıkan ışınlardan düzlem aynanın H ve I noktalarına düşenler A ve B noktalarından geçecek biçimde yansırlar, yansıyan ışınlar ıraksak olduğundan A’ noktasında uzantıları kesişir. A’, A noktasının sanal görüntüsüdür.

A noktasının görüntüsü A’, A nın düzlem aynaya göre simetriğidir. IAHI=IA’HI

 

 

KL cisminin görüntüsü cisimle aynı boyda, cismin simetriği ve aynaya uzaklığı cismin aynaya olan uzaklığına eşittir.

 

 

Düzlem aynanın görüş alanı: Aynanın yansıtıcı yüzeyinin bulunduğu tarafta bulunan bir gözün aynadan görebileceği uzay bölgesidir.

A daki gözün KL düzlem aynasındaki görüş alanı şekildeki gibidir. Aynanın uç noktalarına A dan çizilen ışınların yansıdıktan sonra aralarındaki bölge A noktasında bulunan göz tarafından görülebilir.

 

UYARI: Teorik olarak görüş alanının sınırındaki cisimlerin görülebildiği kabullenilir.

 

·         Düzlem ayna üzerine düşen ışın değişmemek şartıyla ayna c kadar döndürülürse yansıyan ışın aynı yönde 2c kadar döner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I:şekilde x gelme açısıyla gelen ışın, ayna döndürülünce, II. Şekilde (x + c) açısıyla aynaya gelir.

Verilen şekiller dikkatlice incelenirse, gelen ve yansıyan ışınlar arasındaki açılar; GY =2x ve

GY =2x+2c bulunur. Sapma miktarı Y Y  ise 2c olur.

 

·         Ayna ilk durumuna paralel olmak şartıyla x kadar hareket ettirilirse cismin aynadaki görüntüsü 2x kadar hareket eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

I.şekilde C ile g arası 2a; II.şekilde, c ile g arası 2a + 2x olur. Görüntü cisme göre 2x kadar yer değiştirmiştir.

 

 

1.       Aralarında belirli bir açı yapan iki düzlem ayna, bir cisimden birden fazla görüntü verir. Aynalar arasındaki açı küçüldükçe görüntü sayısı artar. Aynalar arasındaki açı 0 ise görüntü sayısı

        n=360 _1 dir.

               0

 

2.       Bir A noktasından gelip yansıdıktan sonra bir B noktasından geçen ışının izlediği yolun uzunluğu, AB arasında aynanın bulunduğu düzlemi kesen en kısa yoldur. (Fermat ilkesi)

IAOI + IOBI yolu I=r olduğundan AB yi düzlem üzerinden birleştiren en kısa yoldur.

 

3.       Ayna önünde saydam olmayan cisim varsa gözden saydam olmayan cisme ve görüntüsüne doğrular çizilir. Bu doğrular üzerindeki noktaların görüntüsü gözlenmez.

 

4.       Aralarında c açısı bulunan iki düzlem aynadan birine bir ışın gönderilirse gelen ışınla ikinci aynada yansıyan ışın arasındaki açı (180-2c) dır.