A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Dudak, hakkında, bilgi
Dudak hakkında bilgi

Dudak hakkında bilgi

DUDAK

Ağız boşluğunun ön tarafını çevreleyen etli organa «dudak» denir. Alt ve üst çenede olmak üzere iki dudak vardır. Dudaklar ağzı kapamaya, yiyecekleri almaya yardım eder. Dudaklar çeşitli hareketleriyle, sesleri ayarlamamıza yarar.

Yanakların bir devamından ibaret olan dudakların dışı deriyle, içi sümük dokuyla kaplıdır. Bu kesimdeki bezler bazı salgılar çıkarır. Üst dudak tam ortasından ince bir dokuyla üst çeneye tutturulmuştur, buna «üst dudak gemi» denir. Alt dudak da gene ortasından alt çeneye tutturulmuştur.

Bazı bebeklerin üst dudağı doğuştan yarık olur. Bu yarıklık daha çok damaktaki bir yarıklığın devamıdır. Dudağın bir yanında olduğu gibi her iki yanında da olabilir. «Tavşandudağı» denen bu doğuş hatası ameliyatla düzeltilebilir .