A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Dost, Ve, Arkadaşlık
Dost Ve Arkadaşlık

Dost Ve Arkadaşlık Dost ve arkadaşlarını aziz tutup onlara ikramda bulunan kimse, düşmanlarına karşı 1 sürü müdafaacı ve kendine arka çıkacak kimseler kazanmış olur.

İnsanın sadık arkadaşa ihtiyacı, sair zarurî ihtiyaçlarından daha ehemmiyetsiz ve geri değildir. hısım ve ahbapları itibariyle huzur ve güven içinde bulunan 1 birey, diğer birçok hususlarda da güvene ermiş sayılır.

Akıllı 1 insan, çevresiyle münasebetleri bozulduğunda, onlarla arasındaki hoşnutsuzluğu çarçabuk giderip, dostluğunu yenilemesini bilen insandır. Bundan daha akıllısı da, titizlik gösterip dostlarıyla hiçbir vakit uyumsuzluğa düşmeyen kimsedir.

Arkadaşlar arasında, sevgi ve alâkanın devamı, meşrû yol ve makûl işlerde birbirlerine karşı gösterecekleri anlayış ve ferâgat düşüncesine bağlıdır. fikir ve davranışlarında birbirlerine karşı fedakâr olamayan kimselerin dostlukları da dar ve geçici olur.

Bir insanın dostlarına karşı sadakatı, onların acılarını vicdanında duyup, lezzetlerini, kendi lezzetleri gibi bildiği ölçüdedir. Dostlarının ağlamasıyla ağlayamayan, onların gülmesiyle gülemeyen vefâlı hısım sayılamaz.
Gerçek dostluk ve kardeşlik, hısım ve kardeşlerin dünyevî durumlarının, parlak olmadığı günlerde bile, onlarla münasebetini sürek ettirdiği nisbette belli olur. Kötü günlerde ve tehlike anında, dostlarının yanında bulunmayan birinin, dostlukla alâkası yoktur.

Çevresiyle genellikle çekişip münâzaa edenlerin dostları da az olur. Dostlarının hem epey, hem de vefâlı olmasını dilek eden kimse, onlarla lüzumsuz münakaşalardan katiyyen kaçınmalıdır.

Dostluk, herşeyden evvel 1 gönül işidir. Onun riya ve aldatmacalarla elde edileceğini sananlar hep aldanmışlardır. Böylelerinin çevresinde, tabasbus ve yaltaklanmaya aldanmış üç-beş safderûn, muvakkaten toplansa dahi, uzun süre dostluklarını sürek ettireceklerine katiyyen ihtimâl verilemez.
JulesVerne

  Ad Soyad
  Yorum