A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Din Bireyi Esas Alır

Din Bireyi Esas Alır

 Din Bireyi Esas Alır. İslam dininin insan davranışlarına yönelik temel amacını tek cümleyle özetlemek gerekirse, şöyle diyebiliriz: "İyi insan, iyi toplum oluşturmak." Bu temel amacı gerçekleştirmek için İslam dini, daha çok bireyden topluma giden bir yön izlemiştir. Bireyler kendi davranışlarını olgunlaştırmaya çalıştıkça, onların meydana getirdiği güzel davranışlar topluma yayılacak ve toplumun iyi yöne evrilmesine neden olacaktır. İslam'ın öncelikle bireyi ön plana aldığının en önemli göstergesi, ahiretteki sorgulamada, her bir insanın kendi hesabını tek başına verecek olmasıdır.

Bununla birlikte, İslam dini, toplumun bireyleri etkileyen gücünü gözardı etmez ve genel olarak toplumu muhatap aldığı konular az değildir. (Dr. Ali Kuzudişli)

Evrensel bir din olan İslâm, bireylerin kişiliklerini gelişmesini engelleyen toplumsal şartlanmaları en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. İslam dini “Kimse kimsenin günahını çekmez” ilkesiyle, her insanın kendi yaptığından, bir birey olarak öncelikle kendisinin sorumlu olduğunu vurgulamıştır.

Din bağlamında, zihinlerde açıklığa kavuşması gereken ilk soru, dinin mahiyeti ve bireysel ve toplumsal fonksiyonlarının ne olduğudur. Çağımız alimlerinden M. Hamdi Yazır, dini şu şekilde tanımlamaktadır: “Din, akıl sahiplerini kendi güzel tercihleri ile gerçek iyiliğe ve nimete sevk eden, Allah tarafından konulan ilâhi prensipler bütünüdür.” Buna göre din akıl sahibi kişileri muhatap almakta, onların bilerek, isteyerek özgür iradeleriyle yaptıkları eylemlere değer vermektedir, bilmeden ve zorla yapılan bir işin sorumluluğu yok gibidir. Sonuçta din, insanın yaratıcısı ile kurduğu ilişkiyi düzenlemekte ve bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, değer yargıları, davranış kuralları ve ibadet biçimlerini göstermektedir. (Şefik Akyüz'ün ders notlarından alınmıştır.)

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum