A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
DİL, DIŞI, GÖSTERGELER
DİL DIŞI GÖSTERGELER

DİL DIŞI GÖSTERGELER

 

  • Belirti: Bir amaç taşımayan ve istem dışı gerçekleşen doğal göstergeler"belirti"dir. Belirtinin bize bir şey ifade etmesi için onu yorumlamayı bilmek gerekir. Örneğin evimizde otururken avizenin sallanmaya başlaması, bir deprem olduğunun belirtisidir. Romatizma hastası olan birinin kapalı bir havada bacaklarının ağrıması yağmur yağacağının belirtisi olarak yorumlanabilir.Belirtide, gösteren ile gösterilen arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Pencere açık­ken perdenin havalanması rüzgârın belirtisidir.

NOT: Belirtilerin insan iradesine dayalı bir amacı yoktur. Belirtilere anlamları biz yükleriz. Yüklenen bu anlamlar ya daha önceki yaşantılarımızla ya da bilimsel gerçeklerle bağlantılıdır.

  • Belirtke: İletişim kurma, bir bilgi aktarma amacı içeren göstergelerdir. Belirtke­lerde, gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensizdir. Bu ilişki uzlaşımsal ola­rak sağlanmıştır. Örneğin à şekli yalnızca bir ok şekli olarak değerlendirilebilir. Ancak bir binanın koridorlarında bu işareti gördüğümüzde gitmemiz gereken yönün neresi olduğunu bize ifade edecektir. Bunu ifade etmek için elbette başka bir işaret de tercih edile­bilirdi.Bir lambanın kısa ve uzun yakılması ile Mors alfabesi kullanılabilir. Mors alfabesindeki harf ve rakamlar da bir belirtkedir.
  • İkon (Görsel Gösterge): Dil kullanılmadan bilgi ve iletilerin aktarıldığı araçlardır. Gösteren ile gösterilen arasında benzerlik ilişkisi vardır. Yani burada nedensiz bir uzlaşım yoktur.
  • Simge: Uzlaşmaya bağlı olarak soyut ve sayılamayan tek bir gösterilene gön­dermede bulunan görsel biçimdir.  Simgenin ilettiği anlam evrensel ya da toplumsal olabilmektedir. Örneğin dört yap­raklı yonca evrensel olarak şans ve umut simgesine dönüşmüştür. Bayraklar bir milletin simgesidir. Ancak evrensel de olsa toplumsal da olsa simge, sayılamayan ve soyut bir gerçeklikle örtüşmektedir.