A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Dijital, Vatandaşlığın, boyutları, nelerdir,
Dijital Vatandaşlığın boyutları nelerdir?

Dijital Vatandaşlığın boyutları nelerdir?

 Ekran Resmi 2014-10-20 10.10.00

 

Teknolojik bilişim ve iletişim araçlarını dijital platformlarda kullanan kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Dijital vatandaşlık kavramı da bu kullanımın gün geçtikçe yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Dijital vatandaş, dijital ortamda bilişim ve iletişim araçlarını ahlaki sınırlar içinde kullanan, kendi iletişim haklarına sahip çıkan, dijital araçları kötüye kullananları ahlaki sınırlar içinde kullanmaya özendiren, dijital bağlantılarında eleştirel olabilip, ahlaki boyutlarda davranışı destekleyen ve bu doğrultuda çaba gösteren vatandaştır.

Dijital vatandaşlık dokuz boyutta incelenir. Teknolojik konuların anlaşılması ile ilgili esaslardır. Bunlar dijital erişim, dijital ticaret, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital kanun, dijital haklar/sorumluluklar, dijital sağlık ve dijital güvenliktir.

Dijital erişim: Üretken vatandaşlar olmak için, eşit olarak teknolojik imkanlara dijital erişim sağlanması anlamına gelir. 

Dijital ticaret: Elektronik ortamlarda satma ve satın alma işlemlerini yapacak yeterliliğe sahip olma anlamına gelir.

Dijital iletişim: İletişim biçimlerinin değişikliğe uğrayarak elektronik araçlar vasıtasıyla da yapıldığının farkında olmadır.

Dijital okuryazarlık: Öğrenme – öğretme sürecinin artık teknoloji kullanılarak da gerçekleştirildiğinin farkında olmadır.

Dijital etik: Sanal dünyada gösterilen davranışın ya da işin elektronik standardının da olduğunun farkında olmadır.

Dijital kanun: Sanal dünyada yapılan işlerin elektronik sorumluluğunun olduğu ve kanunlarla yaptırım altına alındığı anlamına gelir. 

Dijital haklar/sorumluluklar: Herkesin sanal dünyada kendini özgürce ifade edebilecek haklara sahip olduğu ve bununda yasaklanamayacağı anlamına gelir.

Dijital sağlık: Dijital dünyada hem fiziksel, hem ruhsal hem de psikolojik yönden sağlığı direk ya da dolaylı olarak etkileyecek etmenlerin bulunduğunun farkında olmadır.

Dijital güvenlik: Bireyin sanal ortamda kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri alması demektir.