A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Devletçilik, İlkesi, Nedir,
Devletçilik İlkesi Nedir?

Devletçilik İlkesi Nedir?

 

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Devletçilik ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Devletçilik ilkesinin kurucusu Atatürk’ün sözleriyle açıklaması. Devletçilik ilkesi nedir?

Bir bütün olan Atatürk ilkelerinden Devletçilik ilkesi, milletin kurduğu devletin ve hükümetin, vatandaşlara karşı yükümlü olduğu vazifeler ve yetkilerdir. Türk Milletini meydana getiren vatandaşların hak ve hürriyetlerini tanımak, güvence altına almak devletin temel görevidir. Türk Milletini ve Türk vatanını çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmada gerekli yatırım ve girişimleri yapmak da devletin önemli görevidir.

Devletçilik ilkesi, içte ve dışta barışı refahı çağdaşlaşmayı sağlayan Türk devletinin vatanı ile milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu gösteren ve sağlayan bir ilkedir.

  Ad Soyad
  Yorum