A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Deli, Sanır,
Deli Sanır

Deli Sanır

Dost ile dost olmak gâyem,
Başka şey istemez gönlüm!
Aşk u şevk olsun sermâyem,
Tambur-ney istemez gönlüm.

Tek O’nunla dost olayım,
Kadehler gibi dolayım,
Gül bahçesinde kalayım,
Nam almak istemez gönlüm.

Şöhret ü şandan geçeyim,
O’nun yolunu seçeyim,
Kulu olup hep sekeyim,
Şah olmak istemez gönlüm.

Hem yazımı hem kışımı,
Bırakayım meâşımı[1]

Koyam yoluna başımı,
Can u ten istemez gönlüm.

Sezmesin dostlar hâlimi,
O"na bağlı âmâlimi,
Duymasınlar melâlimi,
Bilinmek istemez gönlüm.

Zaten bir bahtı karayım
İçi-dışı hep yarayım,
Derdim dildâra varayım,
"Kîl u kâl" istemez gönlüm.

Kimi beni deli sanar;
Dertli kalbim O’nu anar..
Şeker-şerbetlere banar,
Başka bal istemez gönlüm.


[1]
Dünyaca yaşamak

Dost ile dost olmak gâyem,Başka şey istemez gönlüm!
Aşk u şevk olsun sermâyem,
Tambur-ney istemez gönlüm.

Tek O’nunla dost olayım,
Kadehler gibi dolayım,
Gül bahçesinde kalayım,
Nam almak istemez gönlüm.

Şöhret ü şandan geçeyim,
O’nun yolunu seçeyim,
Kulu olup hep sekeyim,
Şah olmak istemez gönlüm.

Hem yazımı hem kışımı,
Bırakayım meâşımı
Koyam yoluna başımı,
Can u ten istemez gönlüm.

Sezmesin dostlar hâlimi,
O"na bağlı âmâlimi,
Duymasınlar melâlimi,
Bilinmek istemez gönlüm.

Zaten bir bahtı karayım
İçi-dışı hep yarayım,
Derdim dildâra varayım,
"Kîl u kâl" istemez gönlüm.

Kimi beni deli sanar;
Dertli kalbim O’nu anar..
Şeker-şerbetlere banar,
Başka bal istemez gönlüm.