A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Dalışta, acil, durumda, yapılacaklar, Ümit, Sakmar
Dalışta acil durumda yapılacaklar-Ümit Sakmar

Dalışta acil durumda yapılacaklar-Ümit Sakmar DİKKAT ACİL DURUM...! 

ÜMİT SAKMAR

3 YILDIZ EĞİTMEN

CADDEBOSTAN BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ  

Dekompresyon duruşunu yapamadınız ya da eksik yaptınız.

Şimdi ne olacak?  

Hepimizin başına her an gelebilecek olaylardan biri de şudur; Maximum derinlik ve dip zamanımıza göre belirli derinliklerde dekompresyon duruşu gerektiğini dalış öncesi dalış planlamamızı yaparken kullandığımız dekompresyon tablosundan tespit edip dalışımıza başlıyoruz fakat dekompresyon duru- şumuzu ya hiç yapmıyoruz, ya sadece bir derinlik basamağını eksik yapıyoruz ya da duruş zamanını tamamlamadan çıkıyoruz.

Bunun nedenleri çeşitlidir:

·         Havamız biter.

·         Unuturuz.

·         Regülatörümüz arıza yapabilir.

·         Derinlik göstergemiz arıza yapabilir.

·         Zaman saatimiz bozulabilir.

·         Tüp basınç göstergemiz çalışmayabilir.

·         Dalış eşimizin satha çıkmayı gerektiren acil bir durumu olabilir. 

Dalıcı dekompresyon duruşunu tamamlamadan veya durması gerekli iken dekompresyon duruşu yapmadan satha çıkarsa kanında ve dokularında birikmiş olan nitrojen gazı genişlemeye ve kabarcık formu oluşmaya başlar. Bu gelişme dekompresyon hastalığının belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Dokularda nitrojen geriliminin ortam basıncının 1.55 katını geçtiği durumlarda bu oluşum başlıyor demektir.

Gerek dekompresyon duraklarındaki beklemelerle gerekse hızlı yapılan çıkışla bu emniyet katsayısı geçilirse bu orantısızlığın meydana geldiği doku ve kanın bulunduğu bölgede dekompresyon hastalığı oluşma ihtimali çok yüksektir.

Bu konu başlığı altında dekompresyon hastalığının nerede ve ne şiddette olacağını değil şayet civarımızda basınç odası yoksa ve 12 saat içerisinde ulaşamayacağımız bir uzaklıkta ise o zaman atlanan ve tamamlanamayan dekompresyon duruşunu telafi etmek için dalıcının tekrar su altına inmesi uygulamalarını inceleyeceğiz.

Bu telafi metodunu sadece herhangi bir dekompresyon hastalığı belirtisi göstermeyen dalıcıya uygulayabiliriz. Çünkü hastalık belirtisi gösteren dalıcıların en doğru tedavi metodu basınç odasında ve gerekli tedavi tablolarına göre doktor kontrolü altında yapılan tedavidir. Su içi telafi metodunun dünyanın her yerinde acil durumlarda özellikle de dalıcının basınç odasına uzak ve ulaşım imkanlarının yetersiz olduğu zamanlarda yapıldığı bilinmektedir. Yeter ki bu uygulama bilinçli ve kurallarına uygun yapılabilsin. Bugün dalıcılar tarafından en fazla kullanılan U.S. NAVY, BS-AC, DCIEM, RNPL, BUEHLMANN ve BUEHLMANN-HAHN hava ile dalış dekompresyon tablolarının hepsinin kendi algoritmalarına uygun su içi kaçırılmış veya atlanmış dekompresyon telafi metodları vardır. Bazı ön şartlara uymak koşulu ile gerektiği durumlarda yapılmaktadır. Dalıcı  hangi tabloya göre dalışını planladıysa su içi telafi uygulaması da o tabloya göre belirlenmiş kurallar dahilinde yapılır.

Konunun önemli olması, en azından bilinçli yapılması ya da teorik olarak bilinmesi açısından bu çalışma kapsamında ele alınan her dekompresyon tablosu için ayrı ayrı su içi telafi metodları anlatılmıştır. 

BUEHLMANN-HAHN TABLOSUNA GÖRE ATLANAN VEYA TAMAMLANAMAYAN DEKOMPRESYON DURUŞUNUN SU İÇERİSİNDE TELAFİSİ 

-          Satha çıktığında dalıcıda herhangi bir dekompresyon hastalığı belirtisi olmamalı.

-          Telafi dekompresyon duruşunu yapabilecek regülatörü takılı dolu bir tüpü satıhtan temin edebilmeli veya kendi tüpündeki hava buna yeterli olabilmeli.

-          Telafi dalışında yanında mümkünse ilk dalışını yapan tecrübeli bir dalıcının bulunması.

-          Satha varışı ile, telafi duruşu için yaptığı maximum derinliğin yarısı seviyesine inişi arasındaki süre 5 dakikayı geçmemelidir.

-          Telafi dekompresyonu oldukça riskli bir uygulamadır. Öngörülemeyen pek çok problemle karşılaşılır. Bu problemler su içerisinde sorunları azaltacağına arttırabilir. Bu nedenle kısa zamanda ulaşılabilecek bir yerde basınç odası varsa telafi uygulaması yerine oraya gitmek daha az risklidir.

  UYGULAMA  

-          Yüzeye çıkıştan sonra 3 dakika içerisinde dalıcı dalmalıdır.

-          Kaçırdığınız dekompresyon duruşundaki maximum derinliğinizin yarısına daldıktan sonra en fazla 2 dakika içerisinde in.

-          Bu indiğin derinlikte 5 dakika kal.

-          Deko duruşunu tamamlamadan çıktığın dalışın dip zamanına 10 dakika ekle ve tablodan bunun dekompresyon durakları ile zamanlarını bul onları uygula ve çık. 

ÖRNEK :

33 m’ye 20 dakikalık bir dalıştan sonra 3 m’de 3 dakika dekompresyon duruşu yapmadan satha çıkılıyor. Telafisi şu şekilde olacak;

-          Dalıcı satıhta en fazla 3 dakika kalıp yanında refakatçi dalış eşi ve tüpündeki hava yeterli değilse yeterli havaya sahip regülatörü takılı bir tüple tekrar dalar.

-          Dalış esnasında indiği maximum 33 m derinliğin yarısı olan 16,5 m’ye satha varışından itibaren 5 dakika kaldığı için geri kalan 5-3=2 dakika dalıştan sonra bu derinliğe inmek için yeterli hatta fazla bir zamandır. Bu nedenle inişte acele etmeye gerek yoktur. Sadece yüzeyde fazla zaman kaybetmemeli 3 dakika içerisinde dalmalıdır.

-          Maximum dalış derinliği olan 33 m’nin yarısı 16,5 m’de 5 dakika beklemelidir.

-          Deko duruşunun kaçırdığı dalışın dip zamanı 20 dakikaya 10 dakika ekleyip tabloda 33 m derinlikte 30 dakika dip zamanı satırına bakacak ve burada belirtilmiş olan 6 m’de 3 dakika, 3 m’de 7 dakika dekompresyon duruşlarını yapıp satha çıkacaktır.

-          Telafi duruşunu yapıp yüzeye çıkan dalıcı bir saat gözetim altında tutulmalı, artık nitrojenini sıfırlayana kadar sportif faaliyette bulunmamalı, 24 saat yeni bir dalış yapmamalıdır. Ayrıca yüzeyde sıcak tutulmalı, bol sıvı içecek almalıdır. Herhangi bir dekompresyon hastalığı belirtisi görüldüğünde ne kadar uzakta olursa olsun basınç odası bulunan en yakın sağlık kuruluşuna götürülmek üzere yola çıkarılmalı, dalıcıya % 100 oksijen solutulmalıdır. 

BUEHLMANN-1986 TABLOSUNA GÖRE ATLANAN VEYA TAMAMLANAMAYAN DEKOMPRESYON DURUŞUNUN SU İÇİNDE TELAFİSİ 

Buehlmann-1986 tablosuna göre dalış yaparken dekompresyon durağında beklemeden yüzeye çıkılması veya başlanmış bir dekompresyon duruşunu tamamlanmadan satha çıkılması halinde aşağıdaki şekilde hareket edilir.

Satıhta kalış süresi ve iniş süresi toplamı 2 dakikayı geçmeden kaçırdığı dekompresyon durağına inilir ve buradaki duruş zamanını bir üst dip zaman diliminin tabloda verdiği zamana göre uygulayıp varsa diğer dekompresyon duruşlarını da bu yeni dip zamanına göre tamamlayıp satha çıkılır.

ÖRNEK :

30 m derinlikte 30 dakika dip zamanı olan dalıcı 6 m’de 2 dakika ve 3 m’de 7 dakika dekompresyon duruşu yapması gerekirken 6 m’de 1 dakika kalıp satha çıkmıştır. Dalıcı satha çıktığında herhangi bir dekompresyon hastalığı belirtisi yoksa bir refakatçi dalış eşiyle beraber ve tüpünde yeterli hava yoksa yedek tüp de alarak tamamlamadığı dekompresyon derinliği olan 6 m’ye iner. Satha çıkışı ile tekrar 6 m derinliğe inişi arasındaki süre 2 dakikayı geçmemelidir. 6 m’ye inen dalıcı profili olan 30 m’ye 30 dakika yerine bir üst zaman dilimi olan 30 m’ye 35 dakikanın o derinlikte başlayan dekompresyon stoplarını yaparak satha çıkar. Normalde 6 m’de 2 dakika duruş yapması gerekirken 3 dakika, 3 m’de 7 dakika duruş yapması gerekirken 14 dakika dekompresyon duruşu yapmış olur. 

BS-AC-88 TABLOSUNA GÖRE ATLANAN VEYA TAMAMLANAMAYAN DEKOMPRESYON DURUŞUNUN SU İÇİNDE TELAFİSİ 

-          BS-AC yeni çıkardığı sportif dalış talimatnamesinde bu telafinin su içerisinde yapılmasını tavsiye etmemektedir. Önceki BS-AC-88 dalış talimatnamesinde ise bunun acil durumlarda ve basınç odasına ulaşılamayacak hallerde uygulanabileceğini belirtmiştir.

-          Uygulama şekli şöyledir :

Şayet dalıcı serbest çıkışla veya BC’sini şişirerek dalış tablosunun gerektirdiği dekompresyon durağında durmadan satha çıktıysa yeni bir regülatörü takılı dalış tüpü ve yanında refakatçi dalış eşiyle beraber tekrar dalıp kaçırdığı ilk dekompresyon durağının 10 m daha derinine iner. Burada 5 dakika bekler ve sonra kaçırdığı dekompresyon duraklarında tabloya göre yapacağı dekompresyon duruşlarını 10 dakika arttırarak yapar ve satha çıkar. 

BS-AC’nin bu su içi telafi metodu diğer dalış tablolarının su içi telafi metodundan daha risklidir. Dalıcılarda kalıcı sinirsel hasarlar ve dekompresyon hastalığı oluşması söz konusudur. Bu nedenle BC-AC tablolarına göre yapılan dalışlarda çok iyi dalış planlaması yapmalıyız ayrıca olası bir problemi muhakkak basınç odası ve tecrübeli dalış hekimlerinin desteği ile halletmeliyiz. 

PADI-RDP TABLOSUNA GÖRE ATLANAN VEYA TAMAMLANAMAYAN DEKOMPRESYON DURUŞUNUN SU İÇİNDE TELAFİSİ 

PADI-RDP Dalış planlayıcısı dekompresyon duraklı dalışlar için hazırlanmamıştır. Sadece dalıcının hata, unutma ve diğer nedenlerle bazı kurallara uymaması halinde acil dekompresyon duruşları gerekebilir. Bunlara emniyet deko duruşu denilir ve bir emniyet faktörüdür.

Şayet (NDL) dekosuz dalış limitini 5 dakikadan daha az geçmiş iseniz 5 m’de 8 dakika emniyet deko duruşu yapmak gerekli ve şarttır. Böyle bir durumda dalıcı 6 saatten az bir yüzey aralığından önce tekrar dalmamalıdır.

Dekosuz dalış limiti (NDL) 5 dakikadan fazla geçilmişse 5 m’de 15 dakika acil emniyet dekompresyon duruşu yapılması gereklidir. Ayrıca dalıcı satha çıktıktan sonra en az 24 saat yüzey aralığı vermeden uçağa binmemelidir. 

DCIEM TABLOSUNA GÖRE ATLANAN VEYA TAMAMLANAMAYAN DEKOMPRESYON DURUŞUNUN SU İÇİNDE TELAFİSİ 

-          Bu uygulama sadece acil durumlarda kullanılabilir.

-          Dalıcıda bir dekompresyon hastalığı belirtisi görülmüyorsa su içi dekompresyon telafisi yaptırılabilir.

-          Su üzerinde en fazla 7 dakika kalarak regülatörü takılı ve dolu bir tüp ile tecrübeli bir dalış arkadaşının eşliğinde kaçırılan veya atlanan ilk dekompresyon durağının 3 m altına inilir, burada kaçırılan ilk dekompresyon duruş süresi kadar beklenir. Daha sonra TABLO-A daki şekle göre dekompresyon uygulanır. 

ÖRNEK :

İlk dalış 30/29 dakika dip zamanı. Bu dalışın dekompresyon durakları ve zamanları; 3 m’de 10 dakika ve 6 m’de 5 dakikadır. Dalıcı dekompresyon duruşunu yapmadan satha çıkmıştır. Yapılacak telafi deko duruşu şöyle olacaktır; ilk dekompresyon durağı olan 6 m’nin 3 metre altına yani 9 m’ye inilir. Burada kaçırılan ilk dekompresyon süresi olan 5 dakika kadar beklenir. Daha sonra 6 m’de 5 dakika ve 3 m’de 10 dakika bekleme yapılır. Şayet yakında basınç odası varsa ve 7 dakika içerisinde dalıcı basınç odasına alınabiliyorsa, 12 m derinliğe göre ayarlanmış basınç  odasına alınan dalgıca oksijen teneffüs ettirilir. Dalıcı bu derinliğe eşdeğer basınçta kaçırılan dekompresyon zamanının iki katı sürede oksijen teneffüs etmelidir. Süre bittiğinde basınç odasından çıkış zamanı 2 dakikadır. (12 m’yi iki dakikada çıkacağına göre dakikada 6 m çıkış hızıyla basınç düşürülecektir.)

Kaçırılan veya atlanan dekompresyon duruşu sonrasında dalıcı 24 saat dalış yapmamalıdır. Bu süre sonunda tekrar dalış yapabilir. 

US NAVY TABLOSUNA GÖRE ATLANAN VEYA TAMAMLANAMAYAN DEKOMPRESYON DURUŞUNUN SU İÇİNDE TELAFİSİ 

Anlatılacak su içi basınç azaltımı uygulama sistemi sadece U.S. Navy Standart Hava Dekompresyon tablosuna uygun olarak dalış yapan bir dalıcının dekompresyon duruşlarını hiç yapmadan veya bir kısmını yapıp bir kısmını yapmadan yüzeye çıkması halinde geçerlidir. Diğer dalış dekompresyon tablolarına uygun olarak yapılan dalışlarda tablonun algoritmasına göre hazırlanmış farklı telafi metodları mevcuttur. Bu metodun uygulanmasına başlamadan önce şu hususlara dikkat etmeliyiz;

a)      Dalıcı su yüzüne çıktığında herhangi bir akciğer barotravması ve dekompresyon hastalığı belirtileri göstermemelidir, aksi takdirde yeniden su altına indirilmesi, durumunu ağırlaştırmaktan öteye gidemez. Ayrıca böyle durumlarda çözüm dalış hekimlerinin yetkisi altındadır.

b)      Dalıcı su yüzüne çıktığında yüzeyde kalma süresi hiçbir şekilde 5 dakikayı geçirilmemelidir. 

Su içi telafi metodunu uyguladıktan sonra da yapılacak bazı şeyler vardır. Şöyle ki;

-          Dalıcı satıhta gözlem altında tutulmalıdır.

-          Sakin, sessiz ve soğukkanlı olmalı, dalıcıya moral verilmelidir.

-          % 100 saflıkta oksijen teneffüs ettirilmelidir.

-          Alkolsüz içecekler verilmelidir.

-          En azından telefonla bir sualtı hekimi ile kontak kurulmalı bilgi verip danışılmalıdır.

-          Hiçbir hastalık belirtisi olmasa dahi 24 saat süreyle dalış yaptırılmamalıdır.

-          Herhangi bir şekilde hastalık belirtileri görülmeye başlanırsa dalış hastalıkları ilkyardım metodları uygulanmaya başlanıp en yakın basınç odası bulunan sağlık kuruluşuna intikal ettirilmelidir.  

Dalıcı kaçırılmış veya tamamlanmamış dekompresyon duruşunu takiben su yüzüne çıktığında ve durumunu dalış bölgesindeki dalış amirine belirttiğinde su üzerinde kaldığı süre 5 dakikayı geçmeden şu hazırlıklar yapılmalıdır : 

-          Su içerisinde yapacağı telafi deko duruşlarına yetecek havayla dolu ve regülatörü üzerine takılı bir tüpü derhal dalıcıya vermek.

-          Yanına tecrübeli bir dalış eşini refakat ve gözlemde bulunması hatta gerekirse su altında acil bir duruma müdahale edebilmesi için vermek.

-          Refakatçi dalış eşine dekompresyon duruşları yaptıkları yeri belirlemeleri için makaralı deko balonu vermek.

-          Diğer bir kontrol dalıcısını suya indirip telafi programını kontrol ettirip satıhla su içi arasında haberleşmeyi de sağlayabilmek.

-          Deniz ve hava şartlarına göre telafi uygulamasını bitiren dalıcı ve refakatçilerini bir an önce sudan çıkarabilecek tedbirleri almak.

-          Satıhta saf oksijen, sıcak içecek, battaniye ve dinlenme mahellerini hazırlamak. 

Bu uygulama bir tedavi tablosu değildir. Herhangi bir dekompresyon hastalığı belirtisi dalıcıya uygulanmamalıdır. Çünkü en doğru tedavi metodu basınç odasında ve gerekli tedavi tablolarına göre doktor kontrolü altında yapılan tedavidir. 

6 M VEYA 3 M DEKOMPRESYON DURUŞUNUN YA HİÇ YAPILMADAN YA DA BAŞLAYIP TAMAMLAMADAN SATHA ÇIKILMASI HALİNDE SU İÇİ TELAFİ METODU 

-          1 dakika içerisinde dalıcıyı tekrar su altına indirip tamamlamadığı dekompresyon duruşları sadece ilk durağa 1 dakika zaman ilavesi yapılarak derinlik arttırımı hiç yapılmadan U.S. Navy Standat Hava dekompresyon tablosuna göre yaptırılır.

-          Dalıcının su yüzeyinde kalış süresi 1 dakikayı geçmişse dalıcı kaçırdığı veya tamamlamadığı en derin dekompresyon durağına indirilip tabloya göre beklemesi gerekli deko duruş zamanları % 50 arttırılarak uygulanır.

-          Dalıcı telafi uygulamasını yapıp çıktıktan sonra 1 saat gözlem altında tutulmalı herhangi bir dekompresyon hastalığı belirtisi görüldüğünde ilkyardım uygulamaları başlatılıp en yakın basınç odası bulunan sağlık merkezine götürülmelidir. 

ÖRNEK 1 : 

Dalıcı 30 m’ye 40 dakikalık dip zamanlı bir dalıştan sonra satha doğru çıkarken tabloda belirtilen 3 m’de 15 dakikalık dekompresyon duruşunu yapacak havasının kalmadığını görmüştür. Gerekli olan deko duruşunu yapmadan su yüzüne çıkmış ve kendisine regülatörü takılı dolu bir tüp verilmesini istemiş sudan çıkmadan teknede veya karada bulunan dalış amirinin, tüpü ve tecrübeli dalıcıyı kendisine göndermesini beklemiş ve yedek tüpü alır almaz yeni dalıcı şunu yapmaya başlamıştır. Satıhta beklerken saatine baktığında 3 dakika yüzeyde kaldığını bildiği için 15 dakikalık deko duruşunu % 50 arttırarak 15+7,5=22,5 dakika olarak yapmış ve 10 m/dakika çıkış hızı süratine uyarak satha çıkmıştır.

Şayet dalıcı su yüzeyinde 1 dakikadan az kalsaydı deko duruşunu ayrıca tabloda olduğu gibi hiç % 50 arttırmadan 15 dakika olarak yapıp çıkacaktı. 

ÖRNEK 2 : 

Dalıcı 33 m’ye 40 dakika dip zamanlı bir dalış yapmış ve U.S. Navy Standart Hava Dekompresyon tablosuna göre 6 m’de 2 dakika ve 3 m’de 21 dakika dekompresyon duruşu yapması gerekirken havasının yeterli olmadığını görüp satha çıkmıştır. Satıhta yeni tüp ve refakatçi dalış eşi için 2 dakika beklemiş daha sonra tekrar dalarak en derin deko duruşu seviyesi olan 6 m’ye inmiş buradaki tabloya göre 2 dakika olan deko zamanını % 50 arttırıp 3 dakika olarak yapmış ve buradan 3 m dekosu için 3 m derinliğe yükselerek buradan tabloya göre yapması gerekli olan 21 dakikalık duruşunu da % 50 arttırarak 31,3 dakika olarak yapmış ve satha çıkmıştır. 

6 M’DEN DAHA DERİNDE YAPILMASI GEREKLİ OLAN DEKOMPRESYON DURUŞLARININ YA HİÇ YAPILMADAN YA DA TAMAMLANMADAN YÜZEYE ÇIKILMASI HALİNDE UYGULANACAK SU İÇİ TELAFİ METODU 

-          Dalıcı mümkün olduğunca çabuk satıhta 5 dakikayı geçirmeden regülatörü takılı dolu bir tüp ve tecrübeli dalış eşi refakatinde su altına indirmeliyiz.

-          Gerektiğinde su altında telafi yapan dalıcı ve refakatçisiyle haberleşme ve kontrol sağlamak için bir üçüncü dalıcıyı tüm dalış donanımını kuşanmış olarak suda bekletiriz.

a)      Şayet atlanan dekolar 12 m’nin de altında bir derinlikten örneğin 15 m’den başlıyorsa bu dekoları aynen U.S. Navy Standart Hava Dekompresyonu Tablosunda belirtilen zaman kadar yaptırmak gerekir.

b)      12 m derinlikte atladığı 3 m deko zamanının ¼’ü (dörtte biri) kadar durunuz. Ayrıca 1 dakika ilave ediniz.

c)       9 m derinlikte atladığı 3 m deko zamanının 1/3’ü (üçte biri) kadar durunuz.

d)      6 m derinlikte atladığı 3 m deko zamanının ½’si (yarısı) kadar durunuz.

e)      3 m derinlikte atladığı 3 m deko zamanının 1 ½’si (birbuçuk katı) kadar durunuz.

f)        En derin dekompresyon duruşu derinliğinden itibaren satha gelinceye kadar 3’er metre arayla gelinen deko derinliklerine 1’er dakikada (ortalama dakikada) 3 m çıkış hızı geçiniz. Özellikle yükselme hızınızın bu kadar yavaş olması nitrojen atımının sağlıklı yapılabilmesi için çok önemlidir.

g)      Satha çıktıktan sonra dalıcı 1 saat gözlem altında tutulmaldır. 

ÖRNEK :

Dalıcı 39 m’deki batığa 25 dakikalık dip zamanlı dalış planlamıştır. Fakat bu batıkta ağlara takıldığı için dibi terketmesi oldukça uzamış toplam 50 dakika dip zamanı yapmıştır. Tüpündeki havası ancak çıkışa yetecek kadar olduğundan hiçbir deko duruşunu yapmadan yüzeye çıkmış ve refakatçi dalıcı ile regülatörü üzerinde dolu bir tüp istemiştir. Satıhtan 3 dakika içerisinde dalışa geçmiştir. 39 m’de 50 dakika dip zamanlı dalışın U.S. Navy Standart Hava Dekompresyon Tablosuna göre dekompresyon duruşu derinlikleri ve duruş zamanları şöyledir: 9 m ‘de 3 dakika, 6 m’de 21 dakika ve 3 m’de 37 dakika.

Kaçırılmış dekompresyon telafi metoduna göre kaçırdığı ilk deko durağı 6 m’den daha derinde olduğu için, olsaydı 12 m altındaki deko duruşları aynen yapılacaktı fakat olmadığı için 12 m den başlayarak şunlar yapılacaktır;

-          12 m ye inildiğinde bu derinlikte normal 3 m deko duruş zamanı olan 37 dakikanın ¼’ü (dörtte biri) kadar 9,5 dakika durulacaktır. Bu duruş sona erdikten sonra dakikada 3 m çıkış hızıyla 9 m deko durağına çıkılacaktır.

-          9 m’de normal 3 m deko duruş zamanı olan 37 dakikanın 1/3’ü (üçte biri) kadar 12,5 dakika durulacaktır. Duruş zamanı tamamlanınca dakikada 3 m gibi yavaş bir çıkış hızıyla 6 m deko durağına çıkılacaktır.

-          6 m de yine 3 m deko zamanı olan 37 dakikanın ½’si (yarısı) olan 18,5 dakika beklendikten sonra, dakikada 3 m çıkış hızı ile son dekompresyon durağı olan 3 m’ye çıkılacaktır.

-          3 m’de 37 dakika olan deko duruş zamanı 1 ½ (bir buçuk) katı kadar arttırılıp toplam 55,5 dakika bekleme yapılır ve buradan 55,5 dakika sona erdikten sonra dakikada 3 m çıkış hızıyla satha çıkılır.

-          Yüzeye çıkan dalıcı hemen tekneye veya karaya alınarak 1 saat gözlem altında tutulur.
  Ad Soyad
  Yorum