A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
CRM, içerisinden, Java, Script, kullanarak, web, sayfası, çağırmak
CRM içerisinden Java Script kullanarak web sayfası çağırmak

CRM içerisinden Java Script kullanarak web sayfası çağırmak

Amaç ve Kapsam

CRM içerisinden JavaScript kodu kullanılarak, bir web sayfasını çağırmak ve ona işlem yaptırdıktan sonra dönen sonuca göre JavaScript kodundaki işlemlere devam edilmesi.

İşlem

Örnek JavaScript kodunda; ürün kartı üzerindeki ürünün Guidi(productid) lookup alanından alınan guidi "/QuoteCalcs/Calcs.aspx" sayfasına parametre olarak gönderiliyor. Sayfa gerekli işlemleri yaptiktan sonra sonucu  xml taglari içerisinde döndürüyor. standart hata kontrollerinde eğer değer null veya false geliyorsa ekrana uyarı çıkartılıyor (kaydetme işlemi sırasında hata oluşursa kaydetmeyi iptal etmek için event.returnValue = false; kodu hata kodundan sonra eklenir), eğer değer var ise gelen değer ilgili alana aktarılıyor. Kodun devaminda çağrılan sayfanın c# script kodu gelmektedir.

var oProduct = document.crmForm.all.productid;

var aProduct = new Array();

aProduct = oProduct .DataValue;

var sProductID = aProduct [0].id;

sProductID = encodeURIComponent(sProductID);

if (sProductID!=null)

{

var oXmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");

oXmlDoc.async = false;

var path = "/QuoteCalcs/Calcs.aspx?productid=" + sProductID ;

oXmlDoc.load(path);

var oNode = oXmlDoc.selectSingleNode("baris");

if (oNode != null && oNode.text == "false")

{

alert(Fiyat getirilirken hata oluştu.");

}

if (oNode != null && oNode.text != "false")

{

crmForm.all.price.value = oNode.text;

}

}

 

c# script ile paremetre alip işlem yapmak; bu kod içerisinde gelen parametrenin boş olup olmadığı kontrol ediliyor. Sonrasında ise CRM"den standart veri çağırma algoritması işliyor. Oluşan sonuçlar ilgili xml tagları ile birleştirilerek dönmeleri sağlanıyor. 

Bu işlemler sonucunda elimizde bir JavaScript ve bir c# Script kodu oluştu. Notlar kısmında nasıl oluşturulacağı anlatılan Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.dll "i ile birlikte bütün bunlar ilgili CRM website"inin altında bir "virtual directory" oluşturacak şekilde yerleştirilir ve IIS restart edilir.

Ek Yorumlar / Notlar

Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.dll "ini oluşturmak;

1.    Başlat’a tıklayın, Tüm Programlar’a tıklayın, Microsoft Visual Studio .NET 2003 ‘e tıklayın, Visual Studio .NET Tools ‘a tıklayın, Visual Studio .NET 2003 Command Prompt ‘u tıklayarak açın.

2.    Command Prompt’un içinde referans dosyasını oluşturun, Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.cs, bu işlemi şağıdaki gibi yapabilirsiniz (URL’in sizin Microsoft CRM 3.0 server’ı işaret ettiğinden emin olun):

wsdl.exe /out:Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.cs /namespace:CrmSdk http:///mscrmservices/2006/crmservice.asmx

3 Command Prompt’un içinde, Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.dll ‘ini şu komutu yazarak oluşturabilirsiniz : csc /t:library Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.cs

 

Artık Microsoft.Crm.Sdk.Wsdl.dll elinizde.