A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ Ekle
Çokgen ve Çokgenlerin Özellikleri

Çokgen ve Çokgenlerin Özellikleri

 Çokgen Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?

1. Çokgen

Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1 A2 A3 … gibi n tane (n ³ 3) 
noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir.

a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.

b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir. 

Çokgen Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?


İç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir.

İç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir. 

Köşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen adı verilir. 

2. Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri

a. İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı(n - 2) . 180°b. Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerdeDış açılar toplamı =360°c. Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgeninn.(n-3) / 2

Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir.

n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde bir köşeden köşegenler çizilerek
(n – 2) adet üçgen elde edilebilir.3. Düzgün Çokgenler


Bütün kenarlarının uzunlukları eşit ve bütün açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

Dışbükey çokgen

Çokgen Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?


c. Çokgenlerin elemanları

A B C D E noktalarına çokgenin köşeleri denir. Komşu iki köşeyi birleştiren [AB] [BC] [CD] [DE] ve [EA] doğru parçaları çokgenin kenarlarıdır. 

Çokgen Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?


a. Düzgün altıgende olduğu gibi düzgün çokgenlerin köşelerinden daima bir çember geçer. Bu çembere çevrel çember denir.b. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı birleştiren köşegenler birbirine eşittir.


c. Kenar sayısı çift olan düzgün çokgenlerde karşılıklı kenarlar  paraleldir .


d. Kenar sayısı tek olan düzgün çokgenlerde karşı kenara çizilen dik karşı kenarı  ortalar . Köşeden kenarın  ortasına çizilen doğru parçası kenara diktir şeklinde de ifade edilir

e. n kenarlı düzgün bir çokgende bir iç açının ölçüsü

(n - 2) . 180°/ n

f. Konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360° olduğundan düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü

360° / n

4. Düzgün Çokgenin Alanı

a. n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve iç teğet yarıçapı r ise alanı


A= n.a.r / 2b.n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı

(Bu açı aynı zamanda dış açıdır) 360 / n ve çevrel çemberin yarıçapı R ise çokgenin alanı


A= n.R.R.sina / 2

 • diline pelesenk olmak ne demek
 • dillere pelesenk olmuş ne demek
 • pelesenk
 • pelesenk ne demek
 • Pelesenk Ne Demek – Pelesenk Sözlük Anlamı
 • pelesenk olmak ne demek
 • pelesenk olmak ne demektir
 • pelesenk olmuş ne demek
 • Yüksek Yüksek Tepelere sözleri
 •   Ad Soyad
    Yorum