A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Coğrafya, Sözlüğü, (N, P)
Coğrafya Sözlüğü (N-P)

Coğrafya Sözlüğü (N-P)

Nefometre Bulutluluk gökyüzünü kaplayan bulutların miktarı 10 ya da 8 eşit parçaya bölünmüş ve nefometre adı verilen bir araç ile ölçülür. Nefometre ufku kaplayacak şekilde tutularak bulutla kaplı pencereler sayılır. Bulutla kaplı pencere sayısının tüm pencere sayısına oranı da bulutluluğu verir.
Nek Tıkaç. Volkan bacasının ağzını tıkayan lavın, volkan konisinin aşınması ile ortaya çıkan sütun şeklindeki görünümüdür.
Nem Yeryüzündeki su kütlelerinden buharlaşan su, atmosferin nemlenmesine yol açar. Atmosferdeki su buharına hava nemliliği de denir. Önemli bir sıcaklık etmeni olan atmosferdeki su buharının miktarı, yere ve zamana göre değişir.
Nimbüs bulutları Yağmur bulutlarıdır. Yoğunluğu fazla olduğundan koyu renkli görülürler. Halk arasında bu bulutlara kara bulutlar denir.
Normal Hava Basıncı 45° enlemlerinde, deniz seviyesinde ve 15°C sıcaklıkta ölçülen basınca normal hava basıncı denir.Nüfus Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına Nüfus denir.
Nüfus Artış Hızı Bir yıl içinde, doğum ve ölüm sayısına bağlı nüfus artışına doğal nüfus artış hızı ya da doğurganlık hızı denir.
Nüfus Haritaları Dünya"nın bütününde ya da bir bölümündeki nüfusun dağılışı ve özellikleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda nüfus dağılışı noktalama ile gösterilir. Nüfus yoğunluğu haritaları ise renklendirilir.
Nüfus Yoğunluğu Belli bir alanda yaşayan nüfusun, o alana oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bilgi verir. Kişi/km2 olarak gösterilir.

Oba Hayvancılıkla uğraşan aile ve aşiretlerin kurduğu geçici yerleşmelerdir.
Obruk Kireçtaşlarının erimesi ile oluşmuş derin, kenarları dik doğal kuyu.
Obsidyen Siyah, kahverengi, yeşil renkli ve parlak dış püskürük bir taştır. Magmanın yer yüzüne çıktığında aniden soğuması ile oluşur. Bu nedenle camsı görünüme sahiptir.
Okyanus Kıtaları birbirinden ayıran geni su kütlelerine okyanus denir. Örnek : Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu), Hint Okyanusu
Ormanaltı Florası Orman örtüsü altında loş ortamda yetişen, çoğunlukla ot ve sarmaşık türlerinin oluşturduğu bitki topluluğudur.
Orografik yağışlar Nemli hava kütlelerinin bir dağ yamacına çarparak yükselmesi sonucunda oluşur. Dağlara çarpan ve yükselen hava her 100 metrede 0,5°C sıcaklık kaybeder. Belli bir yerden sonra hava doyma noktasına ulaşarak yağışlar başlar. Yağışlar belli bir yükseltiye kadar artar. Bu yükseltiden sonra ise azalır. Yamaç yağışlarında yağışın en çok düştüğü yer dağların orta yükseltideki bölümleridir. Muson Asyasında ve dağların denize bakan yamaçlarında yamaç yağışları yaygın olarak görülür.
Orojenez Dağ oluşumu.
Orojenik hareket Dağ oluşumunu meydana getiren hareket.
Otlak Büyük ve küçükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerde hayvanların otlatıldığı alanlara otlak denir.
Ozonosfer Mezosfer tabakasının alt katını oluşturur. Güneşten gelen morötesi (ultraviyole) ışınlar tarafından oksijen moleküllerinin O 3‘e dönüştürülmesiyle oluşur. Güneşten gelen zararlı ışınları tutar, soğumayı önler.
Örtü buzulu Kutup bölgelerinde görülür. Antartika ve Grönland’da olduğu gibi. Kutup bölgelerinde denizde yüzen buz dağlarına Aysberg denir.
Östatik hareketler Kara yüzeyindeki buzullaşmaya ve buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesinde meydana gelen geniş ölçüde alçalma ve yükselmelerdir.
Özel konum Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, dağ sıralarına, boğazlara komşu ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yerüstü kaynaklarına, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konumudur.
  Paleocoğrafya Geçmiş dönemlerin coğrafyası. Miyosen coğrafyası denildiğinde Miyosen dönemindeki kara ve denizlerin dağılışı, bu dönmede hüküm süren iklim şartları vs açıklanmaktadır.
Paleoklimatoloji Geçmiş dönemlerin iklim şartlarını inceleyen bilim dalı.
Paleontoloji Geçmiş dönemlerdeki canlıların tüm özelliklerini, bunların gelişme ve yayılmalarını inceleyen bilim dalı.
Paralel Ekvator düzlemine paralel olarak birer derece aralıkla geçen dairelerdir.
Peneplen Yeryüzündeki kara kütlelerinin çok uzun süren bir aşınma sonucu düzleşmesi ile oluşmuş yeryüzü şeklidir.
Peribacası Volkan tüf, kül ve kumlarının hızlı olarak aşınması ve bunların içindeki kaba blokların aşınmaya direnç göstermesi ile oluşan, tepesinde şapkaların bulunduğu, piramide benzeyen çıkıntılar, sütunlar. Ülkemizde Nevşehir, Ürgüp ve Uçhisar dolaylarında çok yaygındır.
Periglasiyal Buzul çevresi ile ilgili olayları belirtir.
Perihel Dünyanın Güneşe olan uzaklığı yaklaşık 152 milyon km’dir.Dünyanın Güneşe en yakın olduğu zaman 3 ocaktır. Bu noktaya Perihel(günberi) denir. Dünyanın Güneşe olan uzaklığı yaklaşık 147 milyon km’dir.
Peyzaj Bir sahanın doğal yada insanların yaptığı eserlerle görünüşü (ortam düzeni).
Piroklastik malzeme Volkanların çıkardığı çeşitli boyuttaki taneli malzeme.
Plaj Dalgaların aşındırarak taşıdığı malzemeleri sığ kıyılarda biriktirmesiyle oluşan kum depolarıdır.
Plan Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür büyük ölçekli haritadır.
Plankton Suda yaşayan, suyun hareketi ile sürüklenen, gözle görülmeyen veya zor görünen küçük canlılar.
Plato Akarsu vadileriyle parçalanmış geniş düzlüklerdir. Ülkemizde dağlara oranla, ova ve platolar daha geniş alan kaplar. Bunun nedeni, 3. zaman sonunda peneplen görünümü kazanan Anadolu, 4. zaman başlarında toptan yükselmiş ve bugünkü şeklini almıştır.
Plütonik kaya Kabuk tabakası dahilinde bulunan magmanın soğuması ile oluşan derinlik kayaları.
Polye Sırpça karst ovası anlamına gelir, karstik sahalarda kireçtaşlarının erimesi sonucu oluşmuş birkaç km genişliğinde ve uzunluğunda olan geniş karstik çukurlardır. Polyelerin tabanında çoğu kez ovalar bulunur.
Ponor Suyutan.
Poyraz Marmara, Karadeniz ve iç bölgelerimize kuzeydoğudan esen soğuk, kuru bir rüzgardır. Doğu Avrupa’daki Y:B.’ın etkisi sonucunda oluşur. Kışın sıcaklıkları azaltarak kar yağışına neden olur. Yaz poyrazı ise serin ve kuru olarak eser.
Profil çizimi İzohips haritalarından yararlanarak arazideki belirli noktalar arasının yandan görünüşü çıkarılabilir.Buna PROFİL ÇİZİMİ denir.
Projeksiyon İzdüşüm, harita izdüşümü, Dünya"nın küreselliği nedeniyle, haritalarda ortaya çıkan hataları en aza indirmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunun için yerkürenin paralel ve meridyen ağının belirli kurallara göre düz bir kağıda geçirilmesi gerekir. Bu sisteme projeksiyon denir.
Psamofit Kum depoları üzerinde bulunan bitki.
Pusula Yeryüzünde manyetik kuzeyi gösteren bir alettir. Birçok çeşidi vardır.
Püskürük kayalar Lavların püskürmesi ve katılaşması sonucu oluşan kayalar (volkanik kayalar).