A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Coğrafya, Sözlüğü, (L, M)
Coğrafya Sözlüğü (L-M)

Coğrafya Sözlüğü (L-M)

Lakolit Asit magmanın kabuk tabakasına sokulması ile oluşan, batolitten küçük olan çoğunlukla kubbe biçimindeki volkan kütlesi.
Lapilli Volkanizma esnasında volkan bacasından çıkan küçük taş parçaları.
Lapse-rate Belli bir hava kütlesinin her 100 m"de gösterdiği sıcaklık azalması veya artışının derece cinsinden ifadesidir. Hava kütlesinin yükselme veya alçalma esnasındaki sıcaklık değişmesini, havanın içinde bulunan nem miktarı tayin etmektedir.
Lapya Kireçtaşları yüzeylerinin sularla aşınması ile oluşan küçük oluklar.
Lav Volkanların çıkardığı sıcak ergimiş, akışkan malzeme. Bunun soğuması ile volkan kayaları oluşmaktadır.
Lejant Haritalarda kullanılan işaret ve renklerin ifade edildiği tablodur. Haritanın okunmasını sağlar.
Limanlı kıyılar Geniş tabanlı vadilerin veya koy-körfezlerin deniz suları altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. Ör:Karadeniz’in kuzeyindeki kıyılar (odessa, Dinyeper, ) buna örnektir. Yurdumuzda ise B. ve K. Çekmece kıyıları böyle kıyılardandır.Lodos Kuzey Afrika’daki Y.B. ve Hazar denizindeki A.B. sonucu oluşur. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkilidir. Akdenizden geldiği için nemli ve sıcaktır. İç kesimlere sokulurken yükseltinin etkisi ile soğuyarak yağışa neden olur. Kış mevsiminde etkili olduğu bölgelerde, sıcaklığı arttırarak kar erimelerine neden olur.
Lös Rüzgarlar tarafından taşınan küçük kum ve mil boyutundaki malzemelerin birikmesi ile oluşmuş, çoğunlukla sarımsı, gözenekli, kolay ufalanan depo.

  Maar Volkan alanlarında kabuk tabakasında sıkışan gazın üstündeki kütleyi patlatması-parçalaması ile oluşan çapları birkaç yüz metre ile birkaç km arasında değişen çanak. Ayrıca maar, lavların sulu bir alanı kaplaması ile altta buharlaşan suyun üstteki lav örtüsünü patlatması ile de oluşmaktadır.
Mağara Kalkerli arazilerde yer altı sularının kimyasal aşındırması ile oluşan yeraltındaki boşluklardır. Ör: İnsuyu (Burdur), Karain-Damlataş(Antalya), Narlıkuyu, Cennet-Cehennem ve Astım Mağaraları (İçel).
Maki Akdeniz iklim bölgesinde çoğunlukla sert meşin ve parlak yapraklı, her zaman yeşil ve kurakçıl olan çalı topluluğu. Bu, Türkiye dışındaki çoğu Akdeniz ülkelerinde asli topluluk iken, Türkiye"de ormanların tahribi ile yaygınlaşmıştır.
Maksimum nem Belirli bir sıcaklık ve basınç altında 1 m havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarına denir. Sıcaklık arttıkça havanın hacmi genişler ve alabileceği nem miktarı artar. Hava soğuduğunda ise hacmi daralır ve alabileceği nem azalır.
Mantarkaya Rüzgarlar sürükledikleri veya savurdukları taneleri yüzeylere çarparak aşındırma yaparlar. Dikdörtgen yatay duruşlu tabakaların bulunduğu alanlarda rüzgar aşındırması ile oluşan kaya şekillerine mantarkaya adı verilir.
Manto Bu tabaka, yer kabuğunun hemen altında bulunur. Dünyanın kütlesinin çok büyük bir bölümü manto tabakasındadır. Sıcak ve akışkan bir yapıya sahip olan manto tabakasının sıcaklığı 1000°C" nin üzerindedir.
Masif Çoğunlukla metamorfizmaya uğramış sert kütle. Istranca masifi, Menderes masifi gibi.
Matematik konum Bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a ve Greenwich ‘e göre konumudur.Örneğin: Türkiye 36° -42° kuzey enlemleri ( paralelleri ) ile 26°-45° doğu boylamları (meridyenleri) arasındadır.
Matematik nüfus yoğunluğu Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun o ülke yada bölgenin toplam yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen sayıya Aritmetik nüfus yoğunluğu denir. Aritmetik nüfus yoğunluğu = toplam nüfus / yüzölçümü = kişi / km 2
1997 sayımına göre nüfus miktarı ve yoğunluğu en fazla olan bölgemiz Marmara iken, en az olan bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir.Türkiye’nin aritmetik nüfus yoğunluğu = 67.844.903 / 774.815 = 87 kişi / km 2’dir.(2000 verileri)
Med Gel-git olayında denizin yüksek veya kabarık seviyesi.
Meltem Kara ve deniz, dağ ile vadi arasındaki hava basıncı farkından doğan yerel rüzgar. Deniz meltemi, Ege Bölgesinde, yazın ve geceleyin karadan denize, kara meltemi ise gündüzleri, öğleden sonra denizden karaya doğru esmektedir.
Menderes Akarsular, eğimlerinin azaldığı yerlerde kıvrılarak akarlar. Hem aşındırma, hemde biriktirme sonucunda, bu kıvrımlar daha da genişleyerek menderesleri oluştururlar. Menderesleri dışbükey kısımlarına Çaprak denir. Buralarda akarsu, yatağını yana doğru aşındırır. Aşındırdığı materyalleri içbükey kısımlarda biriktirir. Bu kısmada yığınak adı verilir.
Mercan Sıcak, tuzlu ve berrak denizlerin sığ kısımlarında yaşayan ve iskeleti kireçli olan bir fauna. Bu canlıların iskeletlerinin yığılması ile atoller ve karaların kenarlarında set resifleri oluşmaktadır.
Meridyen Dünya"nın ekvator dairesini birer derece aralıklarla dik olarak kesen ve kutuplarda birleşen yaylardır. Dünya"da Greenwich gözlemevinin 180 batısında, 180"de doğusunda olmak üzere 360 meridyen yayı bulunur.
Mermer Kalkerin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişime uğraması, yani metamorfize olması sonucu oluşur.
Metamorfik kaya Başkalaşım kayası, yani sıcaklık ve basınç yada her ikisinin etkisi altında fiziksel ve kimyasal değişime uğramış kayalardır.
Meteor Gök cisimlerinden doğan ve yeryüzüne düşen parçalardır. Bu parçaların açtıkları çukurlara meteor çukuru veya krateri denir. Geniş anlamda göksel olayların tümünü kapsar.
Mevsim Güneşin gündönümü ve gece-gündüz eşitliği noktalarından geçişleri arasındaki sürelere denir.
Mezosfer Atmosferin orta tabakasıdır.Bu tabakanın alt katına Ozonosfer, üst katına Kemosfer denir.
Mezraa Tarım ve hayvancılığın bir arada yapıldığı geçici yerleşmelerdir.
Mistral Kışın ve ilkbaharda Fransa’dan Akdeniz’e doğru esen soğuk rüzgardır.
Moren setti Buzulların aşındırarak taşıdığı kum çakıl gibi maddelere moren denir. Bunları eridiği yerde biriktirmesi ile oluşan sette denir.
Morfografya Yer şekillerini görünüşlerine göre inceleyen, tasvir eden, ancak bunların oluşumlarını açıklamayan bilim dalı.
Morfoloji Yeryüzü şekillerini, bunları oluşumlarına göre inceleyen ve açıklayan bilim dalı.
Muson Ormanları Yağışın fazla olduğu yerlerde, kış aylarında yapraklarını döken yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar görülür. Bu ormanlara muson ormanları denir.
Mutlak nem 1 m3 havada bulunan nemin gram olarak ifadesidir.