A
B
C
Ç
D
E
F
G
Ğ
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
Y
Z
Q
W
X
+ İçerik Ekle
Coğrafya, Sözlüğü, (I, İ)
Coğrafya Sözlüğü (I-İ)

Coğrafya Sözlüğü (I-İ)

Ilgım Serap, özellikle çöllerde ve bozkırlarda, gerçeğe uymayan, az çok uzaklarda beliren su birikintisi yada gölcük, suda yansıyan ağaçlar ve evlerden oluşan ışıksal görüntü.
Irmak Akarsu
Irmak Ağzı Limanları Denizlere dökülen kimi ırmakların ağız kesimlerinde kurulmuştur. Büyük çoğunluğu açık deniz gemilerininde girebileceği derinlik ve genişliktedir. Bunlardan kimisi, açıkdenizlerden hayli uzaktadır (Hamburg) ve deniz-ırmak taşımacılığında aracılık yapar.
Işık Yılı Astronomide kullanılan uzunluk (uzaklık) birimidir ve ışığın bir yılda aldığı (geçebildiği) yola eşittir. (300.000 x 60 x 60 x 24 x 365.4 = 9460.5 milyar km)
Işıma Güneş"ten gelen çeşitli dalga boyundaki tüm ışınları kapsar. Yani Güneş"ten yeryüzüne ve diğer gezegenlere elektro manyetik dalgalarla gelen enerjidir. Güneş"ten gelen bu enerjinin miktarı çarptığı zeminin eğimi, Güneş ışınlarının dik veya eğik gelmesine göre önemli ölçüde değişmektedir.  İç Deniz Okyanuslara boğazlar aracılığıyla bağlanan kara içlerine sokulmuş denizlere denir. Örnek : Akdeniz, Kızıldeniz, batlık Denizi, Karadeniz, Marmara Denizi, Azak Denizi
İç püskürük kayalar Magmadan gelen lavların yer yüzeyine çıkmadan kabuk tabakasının içerisinde soğuyarak yerleşmesi ile oluşan kayalardır.
İç gezegen Dünya ile güneş arasında bulunan Merkür ile Venüs gezegenleridir.Bu gezegenler güneş’e dünyadan daha yakındır.Kütleleri dünyadan küçüktür.
İklim Herhangi bir yerde Atmosfer olaylarının(sıcaklık, rüzgar, yağış) uzun yıllar(40-50 yıl) devam eden ortalama durumuna İKLİM denir.
İklim elemanları Bir yerin iklimini orada etkili olan sıcaklık, atmosfer basıncı, rüzgarlar, nem ve yağış gibi faktörler oluşturur.Bunlara iklim elemanları denir.
İklim bölgeleri Belli özellikte iklim şartlarının hüküm sürdüğü sahalara göre ayrılan iklim bölgeleridir. Ekvatoral iklim, Akdeniz iklimi, Ilıman Okyanusal iklim gibi.
İndirgenmiş izoterm haritaları Her yer deniz seviyesinde kabul edilir. Yükseltinin etkisi ortadan kaldırılmıştır.
İndirgenmiş Sıcaklık Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerleri kullanılır. Bir yerin yükseltisinin sıfır (0 m) kabul edilerek hesaplanan sıcaklığına indirgenmiş sıcaklık denir. Bir yerin indirgenmiş sıcaklığını hesaplamak için yükseltiden kaynaklanan sıcaklık farkı hesaplanır. Bu fark o yerin gerçek sıcaklığına eklenir.
İnterglasiyal dönem Buzullar arası devre.
İnterserpsiyon Yağış sularının özellikle bitkilerin yaprak ve gövdesinde alıkonulmasıdır.
İyonosfer Mezosfer tabakasının üzerinde uzanan atmosfer tabakasıdır. Daha alt tabakalarda iyonlarına ayrılan gazlar yükselerek bu tabakada birikir. Daha önce iyonlarına ayrılmamış olan gazlarda bu tabakada tümüyle iyonlarına ayrılır. Gazların iyonlara ayrılması sırasında ortaya çıkan enerji bu tabakada ısı artışına neden olur.Ancak ısıyı tutabilecek ortamda gaz olmadığı için sıcaklığı düşüktür. Radyo dalgalarını en iyi yansıtan tabakadır.
İzdüşüm alan Engebe faktörü ortadan kaldırılarak(yani yükseltinin 0 metre kabul edilmesi)hesaplanan alandır.Örneğin;Türkiyenin gerçek alanı:814.578 km 2 ,izdüşüm alanı ise:780.576 km 2’dir.
İzo Eş.
İzobar Eşbasınç eğrisi.
İzobat Eşderinlik eğrisi.
İzohel Eş güneşlenme eğrisi.
İzohips Eş yükselti eğrisi.
İzoseist Eş deprem eğrisi.
İzostasi Kara kütlesini oluşturan kabuk tabakasının yoğunluğu ve kalınlığına göre magmaya batmasıdır. Bu bakımdan az yoğun olan kıta kabuğu magmaya daha az batarken, yoğun olan Okyanusal kabuk daha fazla batmaktadır. Bu duruma göre, aşınarak ağırlığını kaybeden kütleler yükselirken, birikme veya volkanizma sonucu ağırlaşan kütlelerde magmaya batmaktadır. Bu batma durumuna göre magma yüzeyinde bir denge oluşur, buna "izostatik denge" denir.
İzoterm Eş sıcaklık eğrisi.
İzoterm Haritaları Bir bölgede, eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm denir. İzotermler yardımıyla çizilen izoterm haritalarından, bir bölgedeki sıcaklık dağılışı hakkında bilgi edinilir. Sıcaklık dağılışını daha iyi gösterebilmek için, bu haritalar sıcaklık basamaklarına uygun olarak renklendirilir. Sıcak yerler için kırmızının tonları soğuk yerler için mavinin tonları kullanılır.
İzoyet Eş yağış eğrisi.